Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1900

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 30 maart 2011

aan de minister van Justitie

Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen

alcoholhoudende drank
minderjarigheid
jongere
verkoopvergunning

Chronologie

30/3/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1899
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4345

Vraag nr. 5-1900 d.d. 30 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat ontving ik graag antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel processen-verbaal werden in 2010 opgesteld naar aanleiding van de verkoop van alcohol aan jongeren onder zestien en achttien jaar? Graag kreeg ik cijfers per gewest en een vergelijking met voorgaande jaren.

2) Heeft de geachte minister indicaties die erop wijzen dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen toeneemt? Wat zijn hiervan de mogelijke oorzaken?