Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-395

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 24 november 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Toegang van kinderen - Contact met een veroordeelde ouder - Regels en toepassing

strafgevangenis
strafstelsel
rechten van het kind
omgangsrecht
gedetineerde

Chronologie

24/11/2010Verzending vraag
18/10/2011Antwoord

Vraag nr. 5-395 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als een van de ouders van een kind tot een effectieve gevangenisstraf wordt veroordeeld, is dat niet alleen een straf voor de veroordeelde, maar ook voor het kind. De ouder zal er bijvoorbeeld niet bij zijn wanneer het kind opgroeit, de eerste keer naar school gaat,, en riskeert in sommige gevallen helemaal geen contact meer te hebben met zoon of dochter.

Daarom is het belangrijk voor zowel de veroordeelde als het kind dat contacten tussen beiden gemakkelijk plaats kunnen vinden.

Wanneer een kind onder de twaalf jaar niet in het bezit is van een identiteitskaart met pasfoto, kan het de toegang tot de gevangenis worden ontzegd. In dat geval zal het kind weer een maand moeten wachten om zijn ouder te gaan bezoeken, indien het tegen dan al een identiteitsbewijs met foto heeft.

Dergelijke onnodige belemmeringen in deze familiale contacten kunnen de oorzaak zijn van een ongelukkige en soms opstandige houding van de gedetineerde tegenover de gevangenis, haar personeel en de overheid.

Parallel hiermee is het kind, dat nog geen twaalf jaar oud is, niet in staat te begrijpen waarom het familiale contact belemmerd wordt door toedoen van de overheid. Dit formalisme kan leiden tot het diep ongelukkig zijn van het kind, terwijl het belang van het contact met de ouders tijdens het opgroeien niet onderschat mag worden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Zijn er algemene regels met betrekking tot de toegang van kinderen tot gevangenissen?

2) Verschillen die van gevangenis tot gevangenis?

3) Welke regels gelden voor kinderen met een buitenlandse identiteit die familieleden in een gevangenis willen bezoeken?

4) Zijn de bezoekuren van de gevangenissen aangepast aan jonge kinderen die van ver moeten komen om een ouder te bezoeken?

Antwoord ontvangen op 18 oktober 2011 :

1 tot 3) Als algemene regel geldt dat iedereen die een gevangenis betreedt in het bezit moet zijn van een officieel identiteitsdocument. Hieronder wordt verstaan: elk document dat uitgaat van een officiële instantie waaruit de identiteit van de bezoeker blijkt en waarop een foto van de betrokkene prijkt

Voor kinderen onder de twaalf jaar wordt echter niet vereist dat het identiteitsdocument een foto moet bevatten. Een identiteitsstuk zoals dat wordt afgegeven aan elk kind onder de twaalf jaar bij zijn eerste inschrijving in het bevolkingsregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente (het zgn. kinderpasje) volstaat.

Daarnaast zijn er bijkomende vereisten voor de toegang van minderjarigen tot de gevangenis:

4) Overeenkomstig artikel 58 van de Basiswet hebben verdachten het recht om dagelijks bezoek te ontvangen.

De overige gedetineerden hebben het recht op minstens drie bezoeken per week, waarvan minstens een dag in het weekend en de woensdagnamiddag.

Daarnaast wordt door de gevangenisdirecties maandelijks een specifiek ouder-kind bezoek georganiseerd. Dit bezoek wordt uiteraard buiten de schooluren georganiseerd.

Deze regelgeving moet toelaten dat ook kinderen die niet in de nabijheid wonen van de gevangenis waar een ouder is opgesloten, hun vader of moeder kunnen bezoeken.