Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-467

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 30 november 2010

aan de minister van Justitie

Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie

computercriminaliteit
racisme
xenofobie
ratificatie van een overeenkomst
overeenkomstprotocol
Europese Conventie

Chronologie

30/11/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5155

Vraag nr. 5-467 d.d. 30 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hatespeech (op basis van iemands ras, huidskleur, nationaliteit, geloof of levensbeschouwing, handicap, seksuele geaardheid, Ö) is vandaag nadrukkelijk aanwezig op het internet. De problematiek van hatespeech valt onder de strafrechtelijke bepalingen en er zijn nog heel wat inspanningen nodig om hatespeech op het internet efficiŽnt aan te pakken.

Daarom zou ik de minister willen vragen waarom het Additioneel Protocol van de Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit van de Raad van Europa (STE nį189) nog altijd niet is geratificeerd.

De Conventie heeft specifiek betrekking op racistische en xenofobe uitlatingen op het internet. Die overeenkomst beoogt de justitiŽle samenwerking tussen de verschillende lidstaten te versterken door het ontwikkelen van verbeterde wederzijdse rechtshulp. Al dertien Europese landen hebben de Conventie geratificeerd.