Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1706

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 10 maart 2011

aan de minister van Justitie

Brussel - Criminaliteit - Evolutie

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
criminaliteit
officiŽle statistiek

Chronologie

10/3/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4456

Vraag nr. 5-1706 d.d. 10 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de evolutie van de criminaliteit in Brussel. Ik verwijs hiervoor naar het mondelinge debat dat we hierover hadden op 20 april 2010 in de Kamercommissie Justitie. Zo steeg het aantal strafrechtelijke dossiers dat binnenkwam op het Brussels parket tijdens de voorbije jaren, terwijl de cijfers van de politie in dalende lijn gingen. Intussen is nog niet duidelijk hoe de cijfers evolueerden voor het jaar 2010.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om voor de vijf voorbije jaren een overzicht te geven van de cijfers van het aantal binnenkomende strafrechtelijke dossiers bij het Brussels parket? Kan hierbij een uitsplitsing gemaakt worden van het aantal cijfers dat betrekking heeft op misdrijven vastgesteld in Halle-Vilvoorde enerzijds en de misdrijven vastgesteld in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel anderzijds?

2. Werd inmiddels een verklaring gevonden voor het feit dat de evolutie van deze cijfers danig verschilt tussen parket en politie? Hoe verklaart hij met andere woorden dat de cijfers van de politie in dalende lijn gingen, terwijl deze van het parket stegen?