Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2568

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 20 juni 2011

aan de minister van Justitie

Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Reservegelden - Bestemming

geweld
slachtofferhulp
begrotingsfonds

Chronologie

20/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4462

Vraag nr. 5-2568 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verneem dat het Fonds voor slachtoffers van opzettelijk gewelddaden jaarlijks meer gelden ontvangt dan dat het dient uit te keren. Stilaan is er een vrij grote reserve ontstaan. Hierdoor zijn er mogelijkheden om bijkomende initiatieven te nemen ten behoeve van slachtoffers.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is het mogelijk om voor de periode 2001 tot en met 2010 een overzicht te geven per jaar van de inkomsten en de uitgaven van dit Fonds? Alsook het bedrag waarover het Fonds in 2000 beschikte?

2) Kan worden meegedeeld hoe groot de reserves zijn waarover het Fonds momenteel beschikt?

3) Wordt dit Fonds op een of andere wijze mee in rekening genomen in het kader van de schuldproblematiek van BelgiŽ? Wordt dit Fonds met name bij de activa gerekend?

4) Werden er reeds stappen gezet voor bijkomende initiatieven ten behoeve van slachtoffers? Welke bestemming zou dit reservefonds best krijgen?