Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3370

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 18 november 2011

aan de minister van Justitie

Brussel - Justitiepaleis - Onderhoudskosten

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud

Chronologie

18/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4295

Vraag nr. 5-3370 d.d. 18 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Brusselse Justitiepaleis is met haar 186 393 m▓ een van de grootste 19de eeuwse gebouwen in Europa. Op dit ogenblik beslist een comitÚ of dit gebouw van Joseph Poelaert zijn rechtsprekende functie kan behouden na de ingrijpende herstellingswerken die nu aan de gang zijn.

Maar ondertussen staat het gebouw reeds langer dan twintig jaar in de steigers, vallen er blokstukken van de fašade naar beneden, en werd er in het gebouw voor dezelfde reden een veiligheidsnet gehangen.

Naast deze herstellingswerken vergt het onderhoud van dit immense gebouw elk jaar een pak geld. Zo zouden de jaarlijkse gefactureerde onderhoudskosten in totaal net geen twee miljoen euro bedragen. Dit gaat dan over kosten zoals onderhoud van elektrische installaties, het reinigen van gevels en daken, het reinigen van de binnenkant van het gebouw, de veiligheidsmaatregelen, energiekosten etc.

Mijn vraag aan de geachte minister :

1) Hoeveel bedroegen de jaarlijkse onderhoudskosten van het Brusselse Justitiepaleis sinds 2006? Graag een overzicht per onderhoudskost en aard van onderhoudscontract.