Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-168

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 20 september 2010

aan de minister van Justitie

Gestolen voertuigen - Vergoeding takeldiensten

automobiel
diefstal
wegverkeer
overtreding van het verkeersreglement
parkeerterrein

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4442

Vraag nr. 5-168 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar ik vernam bestaan er strikte richtlijnen voor de vergoeding van takeldiensten. Wanneer een auto zou weggetakeld zijn omwille van onregelmatig parkeren, mag de eigenaar vr het afhalen van de wagen gevraagd worden een vergoeding te betalen. Wanneer een takeldienst daarentegen moet optreden voor het verplaatsen van een wagen die voordien gestolen werd, dan zou deze vergoeding ten laste komen van het parket. De takeldiensten zouden dan ook het verbod opgelegd gekregen hebben om een vergoeding te vragen bij het afhalen van dergelijke wagens.

Uit de praktijk blijkt nu dat de takeldiensten dit verbod vaak naast zich neerleggen. Veel slachtoffers zien zich daardoor genoodzaakt een behoorlijke som neer te tellen ten bate van de takeldiensten. Zij weten evenmin dat zij de betrokken som kunnen terugvorderen bij het parket.

1.Kan u mij meedelen of de bovengeschetste richtlijnen correct zijn weergegeven?

2.Hebben de diensten van de minister er weet van dat verscheidene takeldiensten misbruik maken van hun machtssituatie?

3.Werden de richtlijnen op voldoende duidelijke wijze ter kennis gebracht aan de takeldiensten?

4.Bij welke dienst kan men terecht voor een klacht tegen dit soort misbruiken?