Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1495

van Inge Faes (N-VA) d.d. 24 februari 2011

aan de minister van Justitie

Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Pro deo advocaten - Opvolging

rechtsbijstand
advocaat

Chronologie

24/2/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4080

Vraag nr. 5-1495 d.d. 24 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Bureau voor juridische bijstand (BJB) wordt samengesteld door de Orde van advocaten van elk gerechtelijk arrondissement. De praktische werking van het bureau wordt door elke balie nader uitgewerkt. Dit bureau gaat na of een persoon die daartoe een aanvraag doet, in aanmerking komt voor juridische bijstand. Het Bureau voor juridische bijstand organiseert ook de kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden, waaraan elke advocaat-stagiair verplicht moet deelnemen.

Zo kan in strafzaken aan de balie van Antwerpen een pro deo advocaat probleemloos door een betaalde advocaat worden opgevolgd. Er rijzen echter problemen als een opvolgende advocaat ook pro deo zou willen werken. Dat zou alleen kunnen als tussen de eerste pro deo advocaat en zijn cliŽnt onoverbrugbare verschillen zijn. Dan pas zou het BJB geneigd zijn om een andere pro deo aan te stellen. Het is mij evenwel onduidelijk welke criteria het BJB gebruikt om die onoverbrugbare verschillen vast te stellen en te definiŽren. Concreet heb ik weet van een geval waar de eerste pro deo raadsman zijn cliŽnt niet in de gevangenis ging bezoeken en zelfs niet naar de raadkamer ging. Niettemin weigerde het BJB de vraag om een andere advocaat (die toezegde) om de zaak pro deo voort te zetten.

Om een beter inzicht te hebben in het probleem, had ik graag de volgende gegevens gekregen:

1) In hoeveel gevallen wordt een andere advocaat aangesteld, nadat het Bureau voor juridische bijstand onoverbrugbare verschillen tussen de pro deo advocaat en de cliŽnt heeft vastgesteld?

2) In hoeveel gevallen wordt een pro deo advocaat door een betaalde advocaat opgevolgd?

Graag kreeg ik de cijfers per jaar,sinds 2005, en opgesplitst per gerechtelijk arrondissement.