Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2696

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 12 juli 2011

aan de minister van Justitie

De noodkreet van het Hof van beroep van Brussel

hogere rechtspraak
griffies en parketten
magistraat
rechter
openbaar ministerie
judiciŽle rechtspraak
gerechtelijke achterstand

Chronologie

12/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1133
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4464

Vraag nr. 5-2696 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de ontmoeting van de senaatscommissie voor Justitie met de hoge magistratuur zijn veel klachten naar boven gekomen i.v.m. de problematiek van de werklastmeting, het tekort aan magistraten, de onduidelijkheid over de bijkomende ondersteuning n.a.v. de Salduz-wetgeving, het tekort aan ondersteuning van arbeidsrechtbanken en arbeidshoven inzake de collectieve schuldenregeling en de afwezigheid van een steundienst voor het Openbaar Ministerie, hoewel reeds meer dan drie jaar wettelijk voorzien.

Meest in het oog springend is de noodkreet van het Hof van Beroep van Brussel. Eerste voorzitter Antoon Boyen van dit hof wees op een structureel tekort aan magistraten, waardoor opnieuw een grote achterstand dreigt. Bovendien dreigt een aanzienlijke vertraging in het behandelen van de assisenzaken, waarvoor de agenda nu reeds vol zit tot midden 2013. Hierdoor zullen heel wat zware criminelen vervroegd worden vrijgelaten in afwachting van hun proces, met alle grote risico's van dien. Dit roept zeer veel vragen op.

1. Welke timing voorziet de minister voor de eerste resultaten van de werklastmeting, waardoor kaderuitbreiding mogelijk wordt? Welke concrete resultaten wil de minister daarvoor hebben? Kan dit variŽren naargelang het ressort of wil de minister wachten tot in alle ressorten de werklastmeting op punt staat en tot resultaten heeft geleid?

Waarom is er bij deze werklastmeting geen ondersteuning door externe bureaus, terwijl dat bij het Openbaar Ministerie wel het geval was of is?

2. Welke bijkomende ondersteuning wordt voorzien voor de parketten en onderzoeksgerechten inzake de sterk toenemende werklast ten gevolge van de Salduz-wetgeving? Welk budget wordt hiervoor voorzien?

3. Op welke wijze wil de minister tegemoet komen aan de dringende en terechte vraag van de arbeidshoven en -rechtbanken inzake de collectieve schuldenregeling?

4. Waarom werd nog steeds geen werk gemaakt van de nochtans wettelijk voorziene steundienst voor het Openbaar Ministerie? Wat zal de kostprijs hiervoor zijn? Over hoeveel personeelsleden zal dit gaan?

5. Op welke wijze komt de minister tegemoet aan de prangende vraag van het hof van beroep van Brussel? Hoeveel bijkomende tijdelijke magistraten worden er voorzien? Op welke wijze kan er voor gezorgd worden dat er twee assisenprocessen tegelijk gevoerd kunnen worden in Brussel?