Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1089

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 31 januari 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenisdirecteur - Uitspraken in de media - Maatregelen

gevangenispersoneel
ambtenaar
plichten van de ambtenaar

Chronologie

31/1/2011 Verzending vraag
28/2/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1089 d.d. 31 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik lees in de kranten van 20 december 2010 dat een gevangenisdirecteur momenteel zelfportretten, waarop hij vrouwenjurken draagt, tentoonstelt. In een interview hekelt hij dat niemand mag uitkomen voor zijn pedofiele gedachten. Tegelijkertijd plaatst hij ook grote vraagtekens bij het doel van de gevangenisstraf en verzet hij zich tegen de bouw van extra gevangeniscellen. Een en ander zorgt voor zeer boze reacties bij de cipiersbonden, die de betrokken directeur als "knettergek" bestempelen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschouwt de geachte minister dit soort optreden als normaal?

2) Werd inmiddels opgetreden tegen de buitenissigheden van de gevangenisdirecteur?

3) Om herhaling te voorkomen, welke initiatieven werden er genomen?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2011 :

Wat men in de krant leest, stemt niet altijd overeen met de werkelijkheid. De vermeende uitspraken van de betrokken gevangenisdirecteur werden in casu niet gedaan tijdens een interview en werden bovendien volledig uit hun context gehaald.

Dat men zich vragen stelt bij het doel van de gevangenisstraf en de bouw van gevangenissen, betekent niet meer dan dat men de gevangenis als “ultimo remedio” beschouwt en dat de nadruk op een doorgedreven reclassering dient te liggen, hetgeen ook mijn standpunt is.

Er is dan ook geen enkele reden om op te treden tegen de betrokken directeur die zijn werk goed doet.