Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3713

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 16 november 2011

aan de minister van Justitie

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

16/11/2011Verzending vraag
1/12/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726

Vraag nr. 5-3713 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 1 december 2011 :

1. Er is binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie een pilootproject om het milieubeheer te verbeteren opdat onze impact op het milieu daalt. Dit pilootproject kadert in een gezamenlijk project voor de hele federale overheid, bekend als EMAS.

Weldra zullen er nieuwe MFP ( multifunctionele printers – print, scan, copy, fax) ter beschikking gesteld worden, dit in het kader van de vernieuwing van het huidige contract dat verloopt op 31 januari 2012.

De multifunctionele printers worden geïnstalleerd of daar waar ze reeds actief waren, vervangen door nieuwe apparaten als gevolg van een vernieuwing van het aankoopcontract.

Het doel van de installatie van de multifunctionele printers is het verminderen van de kosten van de aankoop van talloze verschillende types tonercassettes als gevolg van de grote diversiteit qua lokale printers in de verschillende diensten.

De keuze om het type printer en bijgevolg ook het type toners te uniformiseren levert een aanzienlijke besparing op. De aankopen worden homogener en laten dus trapsgewijze besparingen toe.

De FOD Justitie is zich bewust van zijn impact op het milieu. De vervanging van oudere types laserprinter door multifunctionele printers zal ervoor zorgen dat de toestellen minder ozon, stof en andere schadelijke producten produceren. De nieuwste types laserprinter produceren helemaal geen ozon meer of beschikken over een systeem dat de productie tegengaat. Dat lost meteen ook het probleem om van een te weinig frequente vervanging van de ozonfilter.

Door de multifunctionele printers te isoleren in één lokaal, waar niemand permanent werkt, creëren we een gezondere en aangenamere werkomgeving.

2. De FOD Justitie lanceerde in oktober 2011 zijn nieuwe website www.justitie.belgium.be. De site bevat toegankelijke informatie voor een breed publiek.

In het kader van dit project waren duurzame communicatie en milieuvriendelijke technologie ook prioritair.

De printvriendelijkheid van een website hangt grotendeels af van hoe de site ontworpen en gebouwd is. Wij werken momenteel met het standaard print-CSS (CSS = Cascading Style Sheets - een techniek voor vormgeving op websites) van onze partner, Fedict.

Dat systeem laat toe om de belangrijkste oorzaken van papierverspilling bij het printen te ontwijken: zo worden de linkernavigatie, achtergrondafbeeldingen en dergelijke normaal gezien niet mee geprint, wat enorm veel inkt bespaart.

Toch is er ruimte voor verbetering. We stellen vast dat bepaalde zones (de header, taalkeuzes...) mee geprint worden terwijl die het best verborgen blijven.

In overleg met de servicedesk van Fedict blijven we daaraan verder werken met het oog op een optimaal printvriendelijke website.