Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Clerck Stefaan" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Adoptietechniek" - Mensenhandel via Internet      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1272 1-26 p. 1272 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2165 1-44 p. 2165 (PDF)
"Betrappingshuiszoeking" of "proactieve" huiszoeking      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1184-1185 1-24 p. 1184-1185 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2165 1-44 p. 2165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3599-3600 1-69 p. 3599-3600 (PDF)
"De contractuele juristen" bij de rechtbanken van eerste aanleg (Gerechtelijke achterstand te Brussel - Toegevoegde rechters - Gebruik der talen) (1-448)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-167
p. 4498-4499 1-167 p. 4498-4499 (PDF)
   Bespreking
1-168
p. 5007-5009 1-168 p. 5007-5009 (PDF)
"Opvoedkundige maatregelen" uitgesproken door jeugdrechters      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2165-2166 1-44 p. 2165-2166 (PDF)
"Wapencommissie" - Vertegenwoordigers van de civiele maatschappij (1-654)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3219-3220 1-63 p. 3219-3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3430 1-66 p. 3430 (PDF)
Aanbieden van vervalste rijbewijzen in het kader van omruiling - Melding aan de procureur des Konings - Aantallen (4-2886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2886
Aangifte van overlijdens - Controle      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1443-1444 1-30 p. 1443-1444 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2164 1-44 p. 2164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2978-2980 1-58 p. 2978-2980 (PDF)
Aanplakbrieven voor notariŽle verkopingen - Taalgebruik in het Brussels Gewest (1-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3503 1-68 p. 3503 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-91
p. 4813-4814 1-91 p. 4813-4814 (PDF)
Aantal vaandelvluchtigen in het Belgisch leger      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 415 1-9 p. 415 (PDF)
Aanvallen met zuur (5-2706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dťsir aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2706
Aanvragen tot taalwijzigingen bij burgerlijke rechtszaken bij de Brusselse rechtbanken (5-1144)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 21-24 5-90 COM p. 21-24 (PDF)
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-2572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2572
Aanwezigheid van de minister van Justitie in Arusha (Volkenmoord in Rwanda) (1-468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5106-5108 1-172 p. 5106-5108 (PDF)
Aanwezigheid van geÔnterneerden in de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 415 1-9 p. 415 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 821-822 1-16 p. 821-822 (PDF)
Aanwezigheid van vrouwen in het gerechtsdeurwaardersambt      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1679 1-34 p. 1679 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1830 1-37 p. 1830 (PDF)
Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken (5-2463)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2463
Achtergelaten baby's - Aantallen (4-2552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2552
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Richtlijn - Gedetecteerde minderjarigen - Uitwisseling van gegevens (5-2544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2544
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Misbruik of gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen - Richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand (5-2541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2541
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Onderzoeken en veroordelingen - Regelmatige organisatie van perscontacten (5-2506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2506
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel - Specifieke indicatoren kinderhanden - Risicoanalyse kinderhandel (5-2540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2540
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tussenpersonen voor mensenhandel - Bestraffing van de opdrachtgevers (5-2500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2500
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tweejaarlijks verslag van de federale regering - Vragenlijst - Opname van een luik "financiŽle onderzoeken" (5-2539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2539
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Werkgroep belast met het schrijven van een omzendbrief - Toekenning van een verblijfstitel aan slachtoffers - Richtlijnen in verband met interviews van minderjarigen (5-2543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2543
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel"- Proces en veroordeling van de daders - Feedback aan de onderzoekers (5-2507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2507
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Acute problemen van de griffiers van de arbeidsrechtbanken (Bijkomende werkdruk door de collectieve schuldregeling) (5-1065)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 26-29 5-90 COM p. 26-29 (PDF)
Adoptie - Bestraffing van malafide praktijken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-53
p. 2681-2682 1-53 p. 2681-2682 (PDF)
Adoptie - Maatschappelijk ondezoek - Stiefouderadoptie - Stiefouderadoptie door meemoeders (4-2561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2561
Adoptie door homoparen - Tegenwerking van ziekenhuizen - Maatregelen (5-2454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2454
Adopties - Adoptieouder en geadopteerde - Band (5-1021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1021
Adopties - Toezicht en controle - Misbruiken - Fraude - Zwendel - Strafrecht (5-3705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3705
Afgifte van gerechtsbrieven - Domiciliekeuze (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403 1-48 p. 2403 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3425 1-66 p. 3425 (PDF)
Afleveren van afschriften van vonnissen - MinisteriŽle omzendbrieven      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2405 1-48 p. 2405 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3090-3091 1-60 p. 3090-3091 (PDF)
Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie (5-1378)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1378
Afvalstoffendecreet - Boetes en seponeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2568 1-51 p. 2568 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-54
p. 2737 1-54 p. 2737 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3601-3603 1-69 p. 3601-3603 (PDF)
Afwezig blijven van een politieke wil om op te treden tegen nazistische en racistische organisaties      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1956-1957 1-40 p. 1956-1957 (PDF)
Afwijzing van een naturalisatieaanvraag - Terugbetaling van de helft van het registratierecht (Justitie) (1-701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3288 1-64 p. 3288 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3975-3976 1-76 p. 3975-3976 (PDF)
Agressie tegen hulpverleners - Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers - Cijfergegevens (5-848)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-848
Agressies met zuur (Cijfergegevens - Verbod op verkoop - Verdaging van deze vraag om uitleg) (5-800)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Dťsir aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 26-27 5-67 COM p. 26-27 (PDF)
Akkoord van Schengen - Evaluatie (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84 1-3 p. 84 (PDF)
Akkoord van Schengen - Informatie-systeem (SIS) - Toegang (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84 1-3 p. 84 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2914-2915 1-57 p. 2914-2915 (PDF)
Akte van aangifte van een levensloos geboren kind - Inschrijving in het geboorteregister - Inschrijving in het trouwboekje (5-1086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1086
Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen (4-6829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6829
Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen (5-1900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1900
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-4824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4824
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-5711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5711
Alcoholslot - Gebruik - Evaluatie (5-3035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3035
Alcoholslot - Gebruik - Opvolgingscentra - Maatregelen (5-3029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boogaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3029
Algemeen belang - Beroep bij de Raad van State - Wijziging van de procedure (5-2427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2427
Algemene Nationale Gegevensbank - Regelmatig aanvullen van de gegevens - Stand van zaken (5-1734)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1734
Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies (4-7443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7443
Allochtone bevolking - Intrafamiliaal geweld - Aantallen - Registratie van de nationaliteit (5-1230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1230
Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Maatregelen (4-3669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3669
Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Omkadering - Personeel - SubsidiŽring (4-4286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4286
Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Vlaanderen - Projecten - Financiering (4-7458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7458
Alternatieve straffen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 415 1-9 p. 415 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 664-668 1-13 p. 664-668 (PDF)
Alternatieve straffen - Organisatie (1-717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3340 1-65 p. 3340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3719-3721 1-71 p. 3719-3721 (PDF)
Ambt van notaris - Voorbehouden voor kandidaten met de Belgische nationaliteit - Aanvechting (5-796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-796
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3582)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3582
Ambtshalve politioneel onderzoek - Omzendbrief Col 8/2005 - Toepassing (4-3556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Parys aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3556
Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen (4-6844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6844
Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen (5-1927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1927
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-2496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2496
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-5575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5575
Appartementsmede-eigendom - Basisakte en reglement      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 994-995 1-20 p. 994-995 (PDF)
  Bul. 1-20
p. 995-996 1-20 p. 995-996 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2030-2031 1-41 p. 2030-2031 (PDF)
  Bul. 1-41
p. 2031-2033 1-41 p. 2031-2033 (PDF)
Arbeidsrechtbanken - Arrest 125/2011 van 7 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof - Dreigende toename van de achterstand - Eventuele hulpmaatregelen (5-2902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2902
Arbeidsrechtbanken - Werkdruk - Werking - Middelen (5-2001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2001
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-3573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3573
Armoedeproblematiek (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1901 1-39 p. 1901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2976-2978 1-58 p. 2976-2978 (PDF)
Arrest FaniŽl tegen BelgiŽ - Kennisgeving van vonnissen aan strafrechtelijk veroordeelden - Termijnen - Beroepsmogelijkheden - Systematische kennisgeving - Budgettaire impact (5-3806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3806
Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken (5-845)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-845
Artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming (Opsluiting van minderjarigen in gevangenissen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Merchiers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97 COM
p. 760-762 1-97 COM p. 760-762 (PDF)
Artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens - "Onwettig gezin"      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 372-373 1-8 p. 372-373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1216-1217 1-24 p. 1216-1217 (PDF)
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-4461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4461
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-5677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5677
Assisenjuryleden - Verzekeringen (5-3145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3145
Auditing van overheidsdiensten door private auditbureaus (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-49
p. 2445 1-49 p. 2445 (PDF)
Auteursrechten op fotokopieŽn - Administratieve formaliteiten (1-1016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3805 1-73 p. 3805 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-80
p. 4218-4219 1-80 p. 4218-4219 (PDF)
Autonome werkstraffen - Aantal - Omkaderingsdiensten - Budget - Gegevens over de betrokkenen - Werkgevers - Kostenlast - Uitvoeringstermijn alternatieve straf (5-281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-281
Autonome werkstraffen - Aantal begunstigden - Plaats van prestatie - Kostprijs - Dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen - Toegang tot de gerechtelijke antecedenten - Budget - Laattijdige uitvoering van de straffen - Maatregelen (4-6983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6983
Autonome werkstraffen - Financiering - FinanciŽle bijdrage van de gemeenten en van de federale overheid - Uitgevoerde straffen - Verjaring van de straffen - Maatregelen (5-2612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2612
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-4303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4303
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-5665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5665
Bankgegevens - Toegang - Akkoord tussen Amerika en Europa - Opschorting - Belgisch standpunt - Bescherming - Maatregelen (4-6932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6932
Bankkluizen (Onbekende rechthebbende - Joodse tegoeden, holocaust) (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2160 1-44 p. 2160 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-55
p. 2795-2796 1-55 p. 2795-2796 (PDF)
Bedienaars van de eredienst - Parochieassistenten - Bezoldiging (4-2537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2537
Bedienaars van de erediensten - Aantallen - Vergoedingen (5-1992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1992
Bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen - Early Warning System - Protocolakkoord - Werking (4-3348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3348
Bedrijfslasten en -uitgaven - Fiscale aftrekregeling voor magistraten      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 127 1-4 p. 127 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 390 1-8 p. 390 (PDF)
Beledigen van een gezagsdrager in zijn functie - Vrije meningsuiting - Bestraffing (5-1786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1786
Beleid t.a.v. verkrachting en seksueel misbruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2056 1-42 p. 2056 (PDF)
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-933
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2535
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-5598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5598
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3377
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-5636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5636
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2568
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-591
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-911
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7415
Belgen met een meervoudige nationaliteit - Aantallen - Verplichting tot registratie (4-7242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7242
Belgisch Staatsblad - CD-Rom wetgeving 1997 - Onnauwkeurigheden      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwooord
Bul. 1-45
p. 2228 1-45 p. 2228 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2375-2376 1-47 p. 2375-2376 (PDF)
Belgisch afluistersysteem - Eventuele lekken naar een inlichtingendienst van een vreemde mogendheid - Maatregelen (5-2058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2058
Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen (4-2974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2974
Belgisch-Marokkaanse overeenkomst inzake de overbrenging van gevonniste personen - Protocol van 19 maart 2007 - Toepassing - Inwerkingtreding - Ratificering door Marokko - Betrokken gedetineerden - Aantal - Overeenkomsten met andere Staten (4-7177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7177
Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid (5-568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-568
Belgische banken - Tegoeden van de Algerijnse president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1556
Belgische banken - Tegoeden van de Koning en de eerste minister van Bahrein - Inbeslagname - Steun aan democratische krachten (5-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1559
Belgische banken - Tegoeden van de Koning van Saoedi-ArabiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1550
Belgische banken - Tegoeden van de Syrische president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1553
Belgische banken - Tegoeden van de president van Jemen - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1562
Belgische banken - Tegoeden van de voormalige president van Egypte - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1565
Belgische banken - Tegoeden van het Staatshoofd van LibiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1547
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-4375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4375
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-5671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5671
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in BelgiŽ (4-3858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3858
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in BelgiŽ (4-5651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5651
Belgische gevangenissen - Nationaliteiten - Evolutie (5-2425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2425
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Cijfers - Evolutie (5-3525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3525
Belgische gevangenissen - Overbezetting - Quota (5-3820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3820
Belgische gevangenissen - Sterfgevallen - Oorzaken - Aantallen (4-2534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2534
Belgische nationaliteit - Naturalisatie - Verval - Toepassing van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Personen die wegens terrorisme zijn veroordeeld - Procedure voor het hof van beroep (4-2788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delacroix aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2788
Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam (4-3812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3812
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (Zaak Leys) (4-2538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2538
Belgische strafinrichtingen - Staat - Restauratie - Verbetering levenskwaliteit van de gedetineerden - Opmerkingen van het Observatoire international des prisons (OIP) en van de Liga voor Mensenrechten (LM) (4-2960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2960
Belgische strafinrichtngen - Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden - Lijst van te renoveren gevangenissen - Criteria - Gevangenis van Hoei (4-2961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2961
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-716
BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Klachten - Strafrechtelijk gevolg - College van Procureurs-generaal - Correlatie spanningen Midden Oosten (5-3875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3875
BelgiŽ - Lokale politie - Drugshonden - Aantallen (4-7363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7363
BelgiŽ als draaischijf in drugshandel (Rapport van het Internationaal Orgaan voor de controle van drugs) (4-1525)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 74-76 4-114 p. 74-76 (PDF)
Benoeming in het verleden van ťťntalige kandidaten in de Brusselse rechtbanken (1-625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3177 1-62 p. 3177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3312 1-64 p. 3312 (PDF)
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (3-629)      
  Belang van de Hoge Raad en wens dat de selectie van de leden de politieke verkaveling overstijgt
3-64
p. 21-23 3-64 p. 21-23 (PDF)
Benoemingen van gerechtsdeurwaarders (Benoemingscriteria - Problemen met de benoemingsprocedure door een arrest van de Raad van State - Onwettigheid van rondzendbrief 116) (5-856)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 30-32 5-67 COM p. 30-32 (PDF)
Beperking van de bewegingsvrijheid van het Baskische echtpaar Moreno-Garcia      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1142 1-23 p. 1142 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1427-1428 1-29 p. 1427-1428 (PDF)
Beperking van het aantal personen waarvoor een voorlopig bewindvoerder de goederen dient te beheren (art 448bis Burgerlijk Wetboek)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 792 1-16 p. 792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2318-2319 1-46 p. 2318-2319 (PDF)
Berechting van buitenlandse verdachten - Uitvoering van de straf in het land van oorsprong (4-3328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3328
Beroepsprocedure inzake OCMW-steun - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 547 1-12 p. 547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 966 1-19 p. 966 (PDF)
Bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 31-32 1-2 p. 31-32 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-78
p. 4084-4085 1-78 p. 4084-4085 (PDF)
Bescherming van het privťleven - Inbreuken - Vervolgingen - Cijfergegevens (5-853)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-853
Bescherming van persoonsgegevens voor rechtspersonen - Raad van Europa - Conventie 108 en richtlijn 95/46/EG - Herziening (5-2709)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2709
Beschuldiging van incest en kindermishandeling - Strafprocedures      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 997 1-20 p. 997 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-22
p. 1099 1-22 p. 1099 (PDF)
Beslag op goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen (art 1412bis Gerechtelijk Wetboek)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 736-737 1-15 p. 736-737 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1076-1077 1-21 p. 1076-1077 (PDF)
Bestaan van verdoken sharia-rechtbanken - Aantallen - Ontmantelingen - Overleg (4-4805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4805
Bestaan van verdoken sharia-rechtbanken - Aantallen - Ontmantelingen - Overleg (4-5709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5709
Bestrijding van de mensenhandel (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 125 1-4 p. 125 (PDF)
Bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 370 1-8 p. 370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 600 1-12 p. 600 (PDF)
Bestrijding van pedofilie - Internationale samenwerking - Uitwisseling van juridische informatie (5-669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-669
Bestrijding van sektes ("Het Werk")      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628 1-33 p. 1628 (PDF)
Bestuurlijke aanhouding - Rechten van de mens - Resolutie van het Europees Parlement (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2402 1-48 p. 2402 (PDF)
Betekeningen in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken - Duitsland      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691-692 1-14 p. 691-692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1327-1328 1-27 p. 1327-1328 (PDF)
Betoging door de PVDA te Hasselt op 14 januari 1998 (1-825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3502 1-68 p. 3502 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-74
p. 3876-3877 1-74 p. 3876-3877 (PDF)
Betrokkenheid van extreem-rechtse huurlingen bij oorlogen in ZaÔre      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2007-2008 1-41 p. 2007-2008 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2204-2205 1-44 p. 2204-2205 (PDF)
Beveren - Nieuwe gevangenis - Bouw - Vertraging - Schadeclaims (5-3488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3488
Bevindingen van de financiŽle brigade in de strijd tegen het witwassen van misdaadgeld en het opzetten van de BTW-carrousels      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 368 1-8 p. 368 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5232-5233 1-99 p. 5232-5233 (PDF)
Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen (4-6852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6852
Bezit van vuurwapens - Eventueel misbruik door politiemensen - Centraal Wapenregister - Beperking van de toegang (5-516)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-516
Bezit van wapens - Niet aanvragen van een verplichte vergunning - Aansporing tot inlevering - Vervolging (4-7400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7400
Bezoekrecht van gescheiden ouders - Niet-naleving - Vervolgingsbeleid      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1444 1-30 p. 1444 (PDF)
  Bul. 1-63
p. 3219 1-63 p. 3219 (PDF)
Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders (4-4107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4107
Bijzonder fonds tot hulp van de Staat aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Betaling van begrafeniskosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1500 1-31 p. 1500 (PDF)
  Bul. 1-38
p. 1864-1865 1-38 p. 1864-1865 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2127-2128 1-43 p. 2127-2128 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2202-2203 1-44 p. 2202-2203 (PDF)
Bijzonder fonds tot hulp van de Staat aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Betaling van begrafeniskosten - Publicatie van uitvoeringsbesluiten (1-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3176 1-62 p. 3176 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3429-3430 1-66 p. 3429-3430 (PDF)
Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs (4-6834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6834
Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs (5-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1918
Bijzondere veldwachters - Geregistreerde overtredingen - Inbeslagnames - Aanhoudingen (5-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1586
Bingo-verslaving      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866-1867 1-38 p. 1866-1867 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2129-2130 1-43 p. 2129-2130 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2203-2204 1-44 p. 2203-2204 (PDF)
Binnenlandse adoptie - Verplichte toestemming van de juridische ouders - Aantallen - Intrekking van initiŽle toestemming (5-1025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1025
Blackberry's - Makkelijke onderschepping van mailverkeer - Advies van de Veiligheid van de Staat - Maatregelen (4-5097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5097
Bloedafname na opvordering door politie - Artsen - Vergoeding (5-3313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3313
Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht (4-4531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4531
Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht (4-5686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5686
Botnets - Beveiliging van computers - Cijfergegevens - Maatregelen (4-3403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3403
Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure (4-4015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4015
Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure (4-5657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5657
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-1052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1052
Bouw van nieuwe gevangenissen - Terreinen - Kostprijs (4-6652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6652
Bouwgeschillen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 846 1-17 p. 846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1163-1164 1-23 p. 1163-1164 (PDF)
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-4623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4623
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-5692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5692
Braziliaanse sekte "Igreja Universal do Reino de Deus" - Witwassen van geld (1)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 998 1-20 p. 998 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1929-1930 1-39 p. 1929-1930 (PDF)
Braziliaanse sekte "Igreja Universal do Reino de Deus" - Witwassen van geld (2)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1731-1732 1-35 p. 1731-1732 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1931-1932 1-39 p. 1931-1932 (PDF)
Braziliaanse sekte - Igrjea Universal do Reino de Deus (IURD) - Activiteiten in BelgiŽ (5-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-356
Brochure "Pedoseksualiteit" ("Roze Aktiefront")      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628-1629 1-33 p. 1628-1629 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-98
p. 5155 1-98 p. 5155 (PDF)
Brussel - Criminaliteit - Evolutie (5-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1706
Brussel - Gerechtelijke diensten - Tweetaligheid - Maatregelen (5-1300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1300
Brussel - Justitiepaleis - Onderhoudskosten (5-3370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3370
Brussel - Onderzoeksrechters - Onderzoek door de Hoge Raad voor de Justitie - Opdracht en methodes (5-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1543
Brussel-Halle-Vilvoorde - Gerechtelijk arrondissement - Werklastmeting (5-3489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3489
Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis) (4-2509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2509
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Criminaliteitscijfers - Verschil tussen politiestatistieken en cijfers van het parket (5-451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-451
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gedetineerden - Aantallen (5-421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-421
Brusselse gevangenissen - Cipiers - AbsenteÔsme - Syndicale missies (5-834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-834
Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Gevolgen op veiligheid en justitie - Onvolledig antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-672 (5-2624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2624
Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Veiligheid en justitie - Beleid (5-672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-672
Brusselse rechtbanken - Aantal burgerlijke rechtzaken - Aantal aanvragen tot taalwijziging (5-1841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1841
Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen (4-6857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6857
Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen (5-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1799
Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers (5-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1006
Buitenlandse gokbedrijven - Vervolging - Prioriteit (5-1402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1402
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1960
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen (4-2980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2980
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen (4-5622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5622
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-2501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2501
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-5580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5580
Bureau voor Juridische Bijstand - Schuldbemiddeling - Pro deo advocaten - Beurtrol - Gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Luik (5-3233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3233
Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Collectieve schuldbemiddeling - Aantallen (5-1496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1496
Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Pro deo advocaten - Opvolging (5-1495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1495
Burgemeesters - Verplichting om de strafinrichtingen en huizen van bewaring maandelijks te bezoeken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2058-2059 1-42 p. 2058-2059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2602 1-51 p. 2602 (PDF)
Burgerlijke stand - Aangifte van geboorten - "Vervlaamsing" van voornamen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1348 1-28 p. 1348 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1703-1704 1-34 p. 1703-1704 (PDF)
Burgerlijke stand - Dubbele familienamen - Buitenlandse nationaliteit      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1348-1349 1-28 p. 1348-1349 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1704-1705 1-34 p. 1704-1705 (PDF)
CHEOPS - Communicatie met openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) (5-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-864
Cafť - Geluidsoverlast - Cafťbaas - Celstraf - Billijkheid - Alternatieve straffen (5-3304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3304
Camerabewaking - Recht op veiligheid - Recht op privacy (5-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2283
Cannabisplantages - Aantallen - Cijfergegevens - Gewestelijke verdeling (5-2242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2242
Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen (4-4488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4488
Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen (4-5683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5683
Casino's - Controle door de overheid (5-959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-959
Casino's - Uitstel van het voorontwerp van wet      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2227 1-45 p. 2227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2602-2603 1-51 p. 2602-2603 (PDF)
Casino's en kansspelen - Brussels casino      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 848 1-17 p. 848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1219-1220 1-24 p. 1219-1220 (PDF)
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Binnenlandse corruptiedossiers - Aantallen (5-2388)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2388
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Controlebevoegdheid - Terrorisme en extremisme (5-2391)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2391
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Seponeren van dossiers door gerecht - Gebrek aan feedback (5-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2386
Centraal strafregister - Wettelijke basis - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 544-545 1-12 p. 544-545 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1120-1122 1-22 p. 1120-1122 (PDF)
Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken (4-3393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3393
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslagen 2008, 2009 en 2010 - Stand van zaken - Gevangenis van Ieper - Lokale Commissie van Toezicht - Oprichting (5-2903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2903
Centrale moslimraad (1-900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3625-3626 1-70 p. 3625-3626 (PDF)
Circulaires en instructies van procureurs-generaal en procureurs des Konings - Openbaarheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2166 1-44 p. 2166 (PDF)
CocaÔnegebruik - Incidentie van hartinfarcten - Maatregelen (4-7431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7431
Collectieve schuldbemiddeling - Supervisie - Rol van de arbeidsrechtbanken - Werklast (5-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-874
Collectieve schuldenregeling - Aantal schikkingen - Schuldbemiddelaars (5-1027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1027
Colombia - Administratief Departement van veiligheid - Spionagepraktijken in BelgiŽ (5-418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-418
Comitť voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties - Nationaal Actieplan inzake de Rechten van het Kind (2005Ė2012) - Onderzoek - Kritiek - Maatregelen (5-660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-660
Commercieel draagmoederschap in het buitenland (Juridische erkenning - Rechtspraak) (5-1026)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 6-7 5-89 COM p. 6-7 (PDF)
Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen (5-3361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3361
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Individuele klachten - Trage opvolging (5-769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-769
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Register van bestanden - Inzage (1-531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3059 1-60 p. 3059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3472 1-67 p. 3472 (PDF)
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitbetaalde bedragen - Overzicht (4-7241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7241
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitgekeerde bedragen - Ruimte tot vergoeding van mensen die illegaal in het land verblijven (4-2888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2888
Communautair douanevervoer - Transitfraude - Rol van Zwitserland (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2227 1-45 p. 2227 (PDF)
Computerbestand van de Staatsveiligheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 32-33 1-2 p. 32-33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 152-154 1-4 p. 152-154 (PDF)
Computerbestand van de Staatsveiligheid - Onderwerpenlijst      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 498 1-11 p. 498 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 668 1-13 p. 668 (PDF)
Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - EfficiŽntere bestrijding - Budget - Verhoging (4-5076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-5076
Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - EfficiŽntere bestrijding - Budget - Verhoging (4-5733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5733
Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties (4-4889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4889
Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties (4-5717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5717
Computercriminaliteit - Stand van zaken (1-966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3751 1-72 p. 3751 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-87
p. 4635-4636 1-87 p. 4635-4636 (PDF)
Computerpiraterij - Gevoelige websites van de Staat - Beveiliging van computergegevens - Maatregelen - Eventuele technologische waakdienst - Budget (5-277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-277
Contractuelen tewerkgesteld als penitentiair beambte (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1627-1628 1-33 p. 1627-1628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1706-1707 1-34 p. 1706-1707 (PDF)
Contractuelen tewerkgesteld als penitentiair beambte (Justitie) (1-950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3750 1-72 p. 3750 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-73
p. 3835-3836 1-73 p. 3835-3836 (PDF)
Controle op de publiciteit van gegevens te vermelden of vermeld in vennootschapsdossiers      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1731 1-35 p. 1731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2038-2039 1-41 p. 2038-2039 (PDF)
Controles op het zwartwerk in de fruitsector      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 416 1-9 p. 416 (PDF)
Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie (5-338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-338
Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie (5-467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-467
Correctionele rechtbank van Brussel - Griffie - Gebrek aan Nederlandstalig personeel - Maatregelen (5-1682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1682
Correctionele rechtszaken en politierechtszaken - Autonome werkstraffen - Aantallen (5-2481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2481
CoŲrdinatie van de wet van 20 februari 1991 inzake huishuur - Werkgroep      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 793 1-16 p. 793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 967-968 1-19 p. 967-968 (PDF)
Criminaliteit - Confiscatie bezittingen in het buitenland (5-182)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-182
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-2494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2494
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Federaal beleid (5-3121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3121
Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence (5-893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-893
DNA-onderzoek - Aantal profielen - Toepassingsgebied - Misbruiken (4-4391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4391
DNA-onderzoek - Aantal profielen - Toepassingsgebied - Misbruiken (4-5675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5675
DNA-onderzoek als techniek tot het bepalen van schuld of onschuld      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1271-1272 1-26 p. 1271-1272 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2160-2161 1-44 p. 2160-2161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3469-3470 1-67 p. 3469-3470 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5233 1-99 p. 5233 (PDF)
DNA-testen - DNA-databank - CoŲrdinatie - Middelen - Samenwerkingsakkoorden (5-969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-969
DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit (5-3610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3610
Databanken - Bescherming van gegevens - Opslag - Internetcriminaliteit (4-4052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4052
De ABVV-BBTK belastingfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-52 COM
p. 428-429 1-52 COM p. 428-429 (PDF)
De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) en de vragen die het Spaanse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie stelt (Bestrijding van kinderporno, inbreuken op het auteursrecht en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat op internet - Wenselijkheid om het web al dan niet te filtreren - Gevaar voor privacy en vrijheid van meningsuiting) (4-1166)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-116
p. 10-11 4-116 p. 10-11 (PDF)
De Belgische actie om HissŤne Habrť te laten berechten (5-3670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3670
De Belgische houding ten aanzien van de herdenking van de Berberse Lente in Algerije (Revolte van de Berberse bevolking in 1980 in KabyliŽ - Erkenning van de Berbergemeenschap) (4-1179)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-117
p. 34-35 4-117 p. 34-35 (PDF)
De Commissie ter bescherming van de maatschappij (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-408)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Jaarverslagen - Bekendmaking van de beslissingen - Werking)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-91
p. 2391-2392 1-91 p. 2391-2392 (PDF)
De Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit (van de federale politie - Nood aan versterking van het personeel) (4-860)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clercq, minister en Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-83
p. 22-24 4-83 p. 22-24 (PDF)
De Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking (Akkoord inzake samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen) (3-329)      
  Vraag om uitleg van de heer De Clerck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-68
p. 77-81 3-68 p. 77-81 (PDF)
De Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude wetten en verordeningen van BelgiŽ (Schikkingen die de verschillende territoria van het huidige BelgiŽ, vůůr hun vereniging met de Franse republiek, beheerden - Eventuele overdracht van de FOD Justitie naar de POD Wetenschapsbeleid) (5-988)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 17-18 5-90 COM p. 17-18 (PDF)
De Marokkaanse namenlijsten (Voornamen van kinderen in BelgiŽ die niet door de Marokkaanse overheid aanvaard worden - Bevolkingsdiensten van steden en gemeenten - Internationaal privaatrecht) (4-796)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 55-58 4-66 p. 55-58 (PDF)
De ViCLAS-databank (van gegevens over seksuele en gewelddadige misdrijven - Analyse op basis van modus operandi en gedrag van daders - Onopgeloste dossiers) (4-1382)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 97-99 4-109 p. 97-99 (PDF)
De aanbevelingen die het Nationaal Contactpunt bij de FOD Economie aan Brink's gedaan heeft (Geldtransport - Faillissementsaanvraag - Verplichting om sociale inlichtingen ter beschikking te stellen, een jaarrekening in te dienen, ...) (5-529)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, ministre van Justitie
5-57 COM
p. 5-7 5-57 COM p. 5-7 (PDF)
De aanduiding van de burgerlijke staat op documenten ("Ongehuwd" i.p.v. "gescheiden" - Modernisering) (5-1130)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 6-7 5-90 COM p. 6-7 (PDF)
De aanhouding van een leraar in zijn klas (Pedofilie)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97
p. 2577-2578 1-97 p. 2577-2578 (PDF)
De aankoop van drugs via internet (Nood aan informatiecampagne om toename druggebruik te counteren) (4-962)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 36-37 4-80 p. 36-37 (PDF)
De aankoop van goederen door gedetineerden (5-1505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1505
De aanpak van een jonge Belg van Turkse afkomst (Arrestatie in Nederland met het oog op de uitlevering aan Turkije) (5-1260)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnnenlandse Zaken
5-108 COM
p. 12-14 5-108 COM p. 12-14 (PDF)
De aanpassing van de Belgische wetgeving inzake gerechtelijke samenwerking tussen de verschillende lidstaten aan de Schengenverdragen (Mensenhandel)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-81
p. 2168 1-81 p. 2168 (PDF)
De aanpassing van de nieuwe huurwet en de mogelijke invoering van kwaliteitsnormen voor woningen op het federale niveau      
  Vraag om uitleg van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 298-301 1-42 COM p. 298-301 (PDF)
De aanwezigheid van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen (Overbevolking - RepatriŽring naar het buitenland) (5-160)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
De aanwijzing van schuldbemiddelaars door de Bureaus voor juridische bijstand (5-533)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 10 5-57 COM p. 10 (PDF)
De achterstand bij de politierechtbanken      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-88
p. 2324-2325 1-88 p. 2324-2325 (PDF)
De acties van het openbaar ministerie na de rellen in Sint-Joost-ten-Node tijdens de week van 20 oktober 2007 (Gewelddadige rellen van racistische aard - Juridische gevolgen van de geweldplegingen en vernieling van een Armeense taverne - Seponering) (4-704)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 10-12 4-69 p. 10-12 (PDF)
De activiteiten van de Franse Staatsveiligheid op Belgisch grondgebied      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-13
p. 289 1-13 p. 289 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-54
p. 1238-1239 1-54 p. 1238-1239 (PDF)
De activiteiten van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in het jaar 2008 (Samenwerking met de onderwijsinstellingen van de Gemeenschappen) (4-970)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 41-43 4-99 p. 41-43 (PDF)
De adoptieproblematiek (Internationale adopties : klachten over werking Federale Centrale Autoriteit) (4-778)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-77
p. 26-29 4-77 p. 26-29 (PDF)
De afhandeling van de gerechtszaken rond Beaulieu (Schadevergoeding door het niet-respecteren van de redelijke termijn - Voortzetting van de strafrechtelijke procedure) (5-1286)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatsscretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-101 COM
p. 5-8 5-101 COM p. 5-8 (PDF)
De afzondering en de detentievoorwaarden van de heer Nizar Trabelsi (Terrorist - Bijzonder regime - Huwelijk - Uitlevering) (5-296)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 11-13 5-25 COM p. 11-13 (PDF)
De alarmknoppen bij een hold-up (Meeluisteren door de politiediensten naar communicatie gevoerd tijdens een hold-up, strijdig met artikelen 259bis en 314bis van het Strafwetboek) (3-214)      
  Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-44
p. 13 3-44 p. 13 (PDF)
De allochtone jeugdcriminaliteit (Statistieken inzake criminaliteit : registreren van de etniciteit) (5-298)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-36
p. 19-21 5-36 p. 19-21 (PDF)
De arrestatie van de Chinese politieke activist Ai Weiwei (5-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 17-19 5-20 p. 17-19 (PDF)
De bacterieafdruk (als techniek in het criminalistisch onderzoek) (5-1290)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 30-31 5-101 COM p. 30-31 (PDF)
De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de mededelingen die de handelsvennootschappen ter kennis van het publiek moeten brengen      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-51
p. 1186 1-51 p. 1186 (PDF)
De bekrachtiging van het Verdrag van Den Haag over de internationale ontvoering van kinderen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-70
p. 1819 1-70 p. 1819 (PDF)
De benoeming van de plaatsvervangende raadsheren bij het hof van beroep (1-820)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jeanmoye aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-174
p. 5140-5141 1-174 p. 5140-5141 (PDF)
De bepalingen van de wet-Breyne en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (bij de aankoop van een gebouw) (4-1541)      
  Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 75-77 4-115 p. 75-77 (PDF)
De berisping van de daders in de zaak Simon Wijffels (ondanks hun veroordeling wegens poging tot moord - OekraÔense broers die een Gentse scholier neerstaken) (4-1012)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 69-70 4-82 p. 69-70 (PDF)
De bescherming van Congolese vips door gevaarlijke stadsbendes (4-1115)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 32-33 4-113 p. 32-33 (PDF)
De bescherming van bedreigde getuigen (Cijfers) (5-990)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 19 5-90 COM p. 19 (PDF)
De bescherming van de privacy inzake postbestelling (5-2655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2655
De bescherming van de privť-sfeer : telefonische oproepen (Calling line indentification - ISDN - Digitale mobiele netwerken) (1-744)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4210 1-158 p. 4210 (PDF)
De beslissing van de Europese Commissie om haar voedselhulpprogramma drastisch in te krimpen (na een arrest van het Europees Hof van Justitie over het onwettig gebruik van fondsen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid) (5-234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 7-8 5-28 p. 7-8 (PDF)
De besluiten die de regering voornemens is te trekken uit het arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de koninklijke besluiten betreffende de kwartieren met verscherpte beveiliging      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 608-609 1-27 p. 608-609 (PDF)
De besluitvorming inzake het ICT-beleid binnen de FOD Justitie (5-1266)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 20-22 5-101 COM p. 20-22 (PDF)
De bestaande problemen bij holdingmaatschappijen en de mogelijke belangenconflicten tussen aandeelhouders (Behoud van het eigen industriŽle en financiŽle weefsel)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3196-3199 1-119 p. 3196-3199 (PDF)
De bestelling van autobussen voor de Waalse openbare vervoersmaatschappij (EMI n.v.)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2472 1-93 p. 2472 (PDF)
De bestraffing van partnergeweld (Oorzaken voor hoge graad van seponering - Bijsturing beleid) (4-1072)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 60-62 4-89 p. 60-62 (PDF)
De bestrijding van Brusselse jeugdbendes      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30
p. 691-692 1-30 p. 691-692 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel, de opvang van slachtoffers en de houding ten aanzien van de prostitutiewereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2048-2051 1-76 p. 2048-2051 (PDF)
De bestrijding van schijnhuwelijken en van de mensenhandel, de legalisering van buitenlandse documenten en de erkenning van buitenlandse huwelijken      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2045-2048 1-76 p. 2045-2048 (PDF)
De betoging van personeelsleden van de Forges de Clabecq in Tubeke (Geweldpleging - Vakbond - Strafvervolging)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-86
p. 2296 1-86 p. 2296 (PDF)
De betrapping van gevangenisbezoekers met drugs (5-82)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-17
p. 21-22 5-17 p. 21-22 (PDF)
De beveiliging van gevangenissen (Aantal ontsnapte gevangenen - Helicopternetten - Verplaatsing van gevangenen) (4-695)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 24-25 4-68 p. 24-25 (PDF)
De bevoegde autoriteit in het kader van medicinale cannabis (Toestemming om verdovende middelen te bezitten voor medisch gebruik - Schengenakkoord) (4-906)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 52 4-77 p. 52 (PDF)
De bevoegdheden van de FOD Justitie binnen de gezondheidsdiensten van gevangenissen (Overdracht naar FOD Volksgezondheid of onafhankelijk federaal agentschap) (4-1528)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 68-70 4-114 p. 68-70 (PDF)
De bevoegdheid van de federale centrale autoriteit in het kader van een adoptieprocedure (4-957)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 16-17 4-96 p. 16-17 (PDF)
De bevoegdheid van een burgemeester om huisarrest op te leggen (Artikelen 133 en 135 Nieuwe Gemeentewet - Rellen in Antwerpen na afloop van een voetbalwedstrijd) (5-215)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27
p. 25-26 5-27 p. 25-26 (PDF)
De bewaring van gegevens die verkregen of behandeld zijn in het kader van elektronische communicatiediensten (Terrorismebestrijding - Bescherming privacy) (4-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-93
p. 13-15 4-93 p. 13-15 (PDF)
De bewijswaarde van een youtubefilmpje bij een overtreding (5-280)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-34
p. 20-21 5-34 p. 20-21 (PDF)
De bijstand van een advocaat bij een eerste verhoor (Diverse houdingen van de onderzoeksrechters tegenover het Salduzarrest) (5-18)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-11
p. 12-14 5-11 p. 12-14 (PDF)
De bijzondere toestand in de Rechtbank van eerste aanleg te Namen (1-678)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-139
p. 3727 1-139 p. 3727 (PDF)
De boekhouding van de syndicus van een mede-eigendom (Minimum genormaliseerd rekeningenstelsel) (5-277)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-34
p. 19-20 5-34 p. 19-20 (PDF)
De bouw van de gevangenis van Puurs (Problemen met de sanering van de site en de stabiliteit van de ondergrond) (4-1015)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 65-66 4-83 p. 65-66 (PDF)
De bouw van een nieuwe gevangenis in Marche (4-944)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
De bouw van nieuwe instellingen voor geÔnterneerden (Te Gent en Antwerpen - Stand van zaken - Toestand geÔnterneerden) (4-1033)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-108
p. 9-11 4-108 p. 9-11 (PDF)
De budgettaire gevolgen van het Salduz-arrest (Bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor) (5-316)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 12-13 5-37 p. 12-13 (PDF)
De campagne "Meldpunten Racisme" van pater Leman      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-37
p. 843 1-37 p. 843 (PDF)
De censuur in BelgiŽ (Verbod door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om uitzendingen op radio of tv te verbieden) (5-91)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-19
p. 7-9 5-19 p. 7-9 (PDF)
De collectieve schuldenregeling (Cijfers) (5-984)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 15-16 5-90 COM p. 15-16 (PDF)
De conclusies die men moet trekken uit het vonnis dat de Krijgsraad van Brussel op 30 juni gewezen heeft omtrent de feiten die Belgische militairen in SomaliŽ hebben gepleegd      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-128
p. 3369-3370 1-128 p. 3369-3370 (PDF)
De consensusnota tussen de minister van Justitie en de politiediensten en het verzet van de gerechtelijke politie      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-59
p. 1432-1433 1-59 p. 1432-1433 (PDF)
De controle op het gebruik van hormonen in de veeteelt      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De controle op ingevoerde lichte wapens (Stijging van import ondanks daling verkoop - Onbetrouwbare registratie in Centraal Wapenregister - Manke samenwerking federale en lokale politie - Uitblijven rondzendbrief met instructies voor lokale politie - Personeelstekort voor registratie - Overleg met regionale overheden die bevoegd zijn voor de invoer) (4-687)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 34-37 4-68 p. 34-37 (PDF)
De controle op sommige magistraten (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De controverse rond een Antwerpse strafrechter (Vrijspraak op basis van de provocatietheorie : de rechter oordeelde dat het niet uitvoeren van een vroegere gevangenisstraf een provocatie is en een verschoningsgrond vormt - Geoorloofdheid van de publieke reactie van de minister van Justitie op het vonnis - Individuele vrijheid van de rechter) (4-807)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 22-24 4-79 p. 22-24 (PDF)
De criminaliteit in de Brusselse metro (1-828)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-176
p. 5180-5181 1-176 p. 5180-5181 (PDF)
De criteria voor het vaststellen van onoverbrugbare geschillen en de aanstelling van een nieuwe pro-Deoadvocaat (Rol van de bureaus voor juridische bijstand) (5-532)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 7-9 5-57 COM p. 7-9 (PDF)
De deontologie van de magistratuur (Partijdige uitspraken van een procureur - Statuut van klokkenluider) (5-1341)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 34-36 5-101 COM p. 34-36 (PDF)
De desaffectatie van de militaire domeinen van Brustem en Bevingen      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Poncelet, minister van Landsverdededing
1-71
p. 1855-1856 1-71 p. 1855-1856 (PDF)
De diefstal van autopapieren in voertuigen (5-163)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-23 COM
p. 4-6 5-23 COM p. 4-6 (PDF)
De diefstal van voertuigdocumenten (Veralgemening van het systeem met documenten in tweevoud) (5-261)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobilteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-30
p. 30-32 5-30 p. 30-32 (PDF)
De diplomavereisten voor verpleegkundigen in de zorgteams in gevangenissen (Situatie van de gebrevetteerde en gegradueerde verpleegkundigen) (5-480)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 22-23 5-46 COM p. 22-23 (PDF)
De doorvoer, onder politietoezicht, van grote hoeveelheden drugs van BelgiŽ naar Nederland      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De dossiers in verband met projecten voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, die van het Tewerkstellingsfonds worden overgedragen naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers (Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-6
p. 101-102 1-6 p. 101-102 (PDF)
De dramatische toestand in de Belgische gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2033-2034 1-76 p. 2033-2034 (PDF)
De dreiging tot staking van gevangenispersoneel en de reactie van de politievakbond om ook te staken (Minimale dienstverlening) (5-200)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 17-19 5-26 p. 17-19 (PDF)
De dringende noden van de Rechtbanken van Koophandel van Ieper en Veurne      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3484-3485 1-131 p. 3484-3485 (PDF)
De dringende nood aan een wet die de militaire rechtbanken afschaft (Hervorming - Vonnissen van de Krijgsraad inzake het gedrag van militairen in SomaliŽ) (1-843)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-178
p. 5240 1-178 p. 5240 (PDF)
De drugsoverlast in de Euregio (Nood aan gespecialiseerde politiemensen en grensoverschrijdende samenwerking) (4-1019)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 75-77 4-83 p. 75-77 (PDF)
De duizenden naturalisatiedossiers die al enkele jaren niet kunnen behandeld worden omwille van vormvereisten (4-963)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Ann Somers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 40-41 4-99 p. 40-41 (PDF)
De erediensten en de protocollaire rangorde (Voorkeursbehandeling Katholieke Kerk ondanks verbod op elke religieuze discriminatie in de Grondwet) (4-601)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubiť aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-66
p. 27-29 4-66 p. 27-29 (PDF)
De erkenning van de Monsantosoja (Genetisch gemodificeerde soja - Biotechnologisch onderzoek - Fytofarmaceutische producten)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-30
p. 689-690 1-30 p. 689-690 (PDF)
De erkenning van vluchtelingen (Asielzoekers - Verschil in de erkenningsratio tussen de twee taalrollen - Keuze van de proceduretaal - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) (4-1380)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 96-97 4-109 p. 96-97 (PDF)
De evaluatie van de zogenaamde nultolerantie in Kuregem (Anderlecht - Toepassing van het snelrecht) (5-699)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 8-11 5-67 COM p. 8-11 (PDF)
De evolutie van het aantal verkeersboetes in de verschillende gewesten en van de werklast van de politierechtbanken (en de politieparketten - Statistieken) (5-796)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 25-26 5-67 COM p. 25-26 (PDF)
De evolutie van het dossier betreffende de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers (4-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-72
p. 45-46 4-72 p. 45-46 (PDF)
De federalisering van de rechtshulp en van de justitie (1-373)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De financiering van de "Salduz"-permanenties (Bijstand van iedere verdachte door een advocaat vanaf het eerste verhoor - Bijkomende kosten voor het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters, de politie en de advocaten) (5-213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 17-19 5-27 p. 17-19 (PDF)
De financiering van de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-13
p. 288-289 1-13 p. 288-289 (PDF)
De financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor druggebruikers (4-1410)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 72-75 4-110 p. 72-75 (PDF)
De financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor drugsgebruikers (4-1647)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 66-69 4-119 p. 66-69 (PDF)
De financiŽle discriminaties ten aanzien van adoptieouders (FinanciŽle verschillen tussen bevalling en adoptie) (4-604)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 24-25 4-62 p. 24-25 (PDF)
De financiŽle toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse (Schulden bij de fiscus en de sociale zekerheid - Gelijke behandeling) (4-1572)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid, aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 114-116 4-116 p. 114-116 (PDF)
De fiscale fraude waarbij buitenlandse banken of hun filialen betrokken zijn (KB/Lux-dossier)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-123
p. 3266 1-123 p. 3266 (PDF)
De fiscus en de RSZ en betreffende de continuÔteit van de ondernemingen en de definitie van bevoegdheden (Wet 31 januari 2009 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Aanvechten door fiscus en RSZ van hun statuut van gewone schuldeiser in de opschorting) (4-1252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 8-15 4-98 p. 8-15 (PDF)
De forse uitbreiding van het elektronisch toezicht (Enkelbanden) (5-897)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 35-38 5-67 COM p. 35-38 (PDF)
De fraude met diamantcertificaten (Illegale invoer uit BraziliŽ) (5-303)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-30 COM
p. 14-17 5-30 COM p. 14-17 (PDF)
De fraude met diamantcertificaten (Illegale invoer uit BraziliŽ) (5-479)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 21 5-46 COM p. 21 (PDF)
De fraude met leasingwagens (Vervalste documenten - Diefstal - Verkoop in het buitenland) (5-198)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-22 COM
p. 4-7 5-22 COM p. 4-7 (PDF)
De gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken (Over het feit dat OekraÔense minderjarigen tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt wegens het neersteken van een leerling, ongestoord het land konden verlaten) (4-610)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 18-24 4-62 p. 18-24 (PDF)
De geplande verhuis naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek (4-1393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 75-77 4-110 p. 75-77 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De gerechtelijke dossiers van sommige Rwandese staatsburgers in BelgiŽ (Volkenmoord) (1-417)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De gerechtelijke gevolgen voor personen die betrokken waren bij de Rwandese genocide (Stand van zaken van de processen in BelgiŽ - Naturalisatieaanvragen en Veiligheid van de Staat) (5-69)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 29-31 5-15 p. 29-31 (PDF)
De gerechtelijke onderzoeken naar de 'doofpottendossiers' van het Hoog Comitť van Toezicht      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-75
p. 2005-2006 1-75 p. 2005-2006 (PDF)
De gesloten instelling voor jeugddelinquenten in Everberg (Vakbondsactie - Evaluatiecommissie - Infrastructuurwerken) (5-251)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 19-21 5-29 p. 19-21 (PDF)
De gesloten jeugdinstellingen (Capaciteit) (4-1081)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-111
p. 34-37 4-111 p. 34-37 (PDF)
De gesloten jeugdinstellingen (Personeelsproblemen) (4-1479)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 73-74 4-112 p. 73-74 (PDF)
De getuigen in strafrechtelijke zaken (Cijfers - Verschijningsvergoeding) (5-1313)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 33-34 5-101 COM p. 33-34 (PDF)
De gevangenen die overgebracht werden naar de gevangenis van Tilburg (Belgische gedetineerden - Klacht van de Franstalige liga voor mensenrechten) (4-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 40-43 4-113 p. 40-43 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de directeur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-75)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de gevangenisdirecteur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-62)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De gevangenissen van Antwerpen en Puurs (Sanering van terrein in Puurs - Plaats van nieuwe vestiging ter vervanging van oude gevangenissen) (4-689)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 22-23 4-68 p. 22-23 (PDF)
De gevolgen van de veroordeling van de Staatsveiligheid door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (o.m. Vlaams Blok - Europese Conventie voor de rechten van de mens) (1-717)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-155
p. 4120-4121 1-155 p. 4120-4121 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 15 december 2010 inzake de verplichte bijstand van een advocaat (tijdens de eerste verhoren door de politie of de onderzoeksrechter - Salduz-arrest) (5-263)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 13-17 5-25 COM p. 13-17 (PDF)
De gevolgtrekkingen uit het vonnis in verband met de zogenaamde KB Lux-zaak (Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg - Onontvankelijkheid omwille van valsheid in geschrifte - Nood aan modernisering Wetboek van Strafvordering) (4-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-101
p. 15-17 4-101 p. 15-17 (PDF)
De gewapende vakbondsactie te Diegem      
  Mondelinge vraag van de heer Raes aan de heer De Clercq, minister van Justitie
1-8
p. 176-177 1-8 p. 176-177 (PDF)
De geÔnterneerden (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-407)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De grondverzakking in de gevangenis van Vorst (5-41)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 46-49 5-5 p. 46-49 (PDF)
De grote fiscale fraude (Ontoereikende efficiŽntie van de vervolgingen - Resultaat van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie - Werkgroep Una Via) (5-582)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-57 COM
p. 34-37 5-57 COM p. 34-37 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel en de gevolgen hiervan voor het overbrengen van gedetineerden (4-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-119
p. 13-18 4-119 p. 13-18 (PDF)
De herstructurering van de Algemene Politiesteundienst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108 COM
p. 833-835 1-108 COM p. 833-835 (PDF)
De hervorming van de gerechtelijke arrondissementen (Samenvoegen van arrondissementen - Gevolgen voor La LouviŤre) (4-886)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-89
p. 9-11 4-89 p. 9-11 (PDF)
De hervorming van justitie (Uitbreiding van de arrondissementen tot de grootte van de provincies - Specifieke situatie Eupen - Idee van geÔntegreerde arrondissementsrechtbank en een grote eerstelijnsrechtbank - Familierechtbank) (4-756)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 59-63 4-64 p. 59-63 (PDF)
De herziening van het proces-Vindevogel      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-19
p. 428-429 1-19 p. 428-429 (PDF)
De herziening van strafzaken (5-1510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1510
De hoge nood aan een wettelijke aanpak van synthetische drugs (5-937)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 13-15 5-79 COM p. 13-15 (PDF)
De houding tegenover pedofielen      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-29
p. 661-663 1-29 p. 661-663 (PDF)
De huiszoeking bij ministeries      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-56
p. 1335-1336 1-56 p. 1335-1336 (PDF)
De huiszoekingen die vandaag plaatsvinden in Koerdische kringen (Aard van de aanklacht - Activiteiten van de PKK - Terrorisme) (4-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 21-22 4-114 p. 21-22 (PDF)
De inbeslagname van taxi's (als afschrikmiddel voor malafide taxibedrijven) (5-1073)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 29-30 5-90 COM p. 29-30 (PDF)
De incidenten tussen de Brusselse onderzoeksrechters en de gevangenisdirecties (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-452)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De indeling van de vredegerechten in klassen      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-23 COM
p. 170-172 1-23 COM p. 170-172 (PDF)
De indeling van leden van het veiligheidskorps bij de politiezones (5-1857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1857
De indexering van het leefgeld in het kader van de collectieve schuldenregeling (Nood aan betere verstandhouding tussen schuldenaar en schuldbemiddelaar en aan indexering van het leefgeld) (4-1574)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 136-138 4-116 p. 136-138 (PDF)
De inertie van de Veiligheid van de Staat bij de spionagezaak in het Justus Lipsiusgebouw (Aanwezigheid van afluisterapparatuur in de gebouwen van de EU - Onderzoek naar activiteiten van de Colombiaanse geheime dienst op Belgisch grondgebied) (5-305)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 12-15 5-43 COM p. 12-15 (PDF)
De informanten (Justitie)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-80 COM
p. 624-627 1-80 COM p. 624-627 (PDF)
De informatie-uitwisseling en de computersystemen van de rijkswacht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 574-578 1-73 COM p. 574-578 (PDF)
De informatisering van Justitie (4-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-92
p. 26-29 4-92 p. 26-29 (PDF)
De informatisering van Justitie (5-1481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1481
De informatisering van Justitie (MaCH-applicatie - Proefproject dossiers inzake collectieve schuldenregeling - Elektronische procedures en elektronische communicatie) (5-353)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 25-27 5-43 COM p. 25-27 (PDF)
De informatisering van Justitie en de herhaalde pannes (4-1023)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-107
p. 13-15 4-107 p. 13-15 (PDF)
De informatisering van justitie (MaCH-applicatie) (5-1177)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 14-15 5-101 COM p. 14-15 (PDF)
De inhoud en de omvang van de maatregelen aangekondigd door de minister op 20 november 1995 in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
De installatie van de bestuurlijke commissie die moet toezien op de bijzondere inlichtingenmethoden (Uitblijven van de benoeming van de plaatsvervangers) (5-317)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 14-15 5-37 p. 14-15 (PDF)
De interne nota van de personeelsdienst van de FOD Justitie aangaande het dragen van religieuze tekens (Houding van de minister tegenover het naar buiten brengen, de inhoud en de timing van de nota) (4-831)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-81
p. 18-20 4-81 p. 18-20 (PDF)
De inval bij de Koerdische tv-zender Roj-tv op 4 maart 2010 (4-1673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 70-73 4-119 p. 70-73 (PDF)
De invoering van een uniek loket bij iedere rechtbank van eerste aanleg (Gevolgen van gerechtelijke hervorming voor Duitstalige rechtzoekenden) (4-719)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 24-26 4-71 p. 24-26 (PDF)
De invrijheidsstelling in Nederland van een (vermoedelijk) lid van de GIA, verbonden aan de groep die de zeven Franse kloosterlingen heeft vermoord      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-54
p. 1237-1238 1-54 p. 1237-1238 (PDF)
De invrijheidstelling van een verdachte omdat het parket na drie maanden nog geen eindvordering opmaakte (5-607)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 21-23 5-57 COM p. 21-23 (PDF)
De inwerkingstelling van de wetten van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis en van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (4-702)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 58-59 4-62 p. 58-59 (PDF)
De inwerkingtreding in 2010 van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst (4-961)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 38-39 4-99 p. 38-39 (PDF)
De justitiehuizen (1-378)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-136
p. 3662 1-136 p. 3662 (PDF)
   Bespreking
1-141
p. 3769-3775 1-141 p. 3769-3775 (PDF)
De justitiehuizen en de resultaten van de voorwaardelijke invrijheidstelling (5-2695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2695
De justitiekosten (in strafzaken - Verhoging - Uitgaven van telecomoperatoren, gerechtelijke experts, DNA-analyses, juridische bijstand, ...) (5-245)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 11-13 5-29 p. 11-13 (PDF)
De justitiŽle reactie op de toegenomen criminaliteit in Brussel (4-1085)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De justitiŽle samenwerking tussen BelgiŽ en de gewezen Sovjetrepublieken      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-86
p. 2294 1-86 p. 2294 (PDF)
De keuze voor huisarrest als straf voor een veroordeling tot acht maanden opsluiting (5-3669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3669
De klungelige en tendentieuze manier waarop de regering het verzoek om uitlevering van twee Baskische Spanjaarden heeft behandeld en de gevolgen daarvan voor de gerechtelijke samenwerking tussen Spanje en BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30 COM
p. 212-217 1-30 COM p. 212-217 (PDF)
De komst van een Brussels casino      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 575-577 1-25 p. 575-577 (PDF)
De kosteloze borgstelling (Draagwijdte van de wet : alleen contract van borgstelling tussen vrienden of familieleden of ook zakelijke zekerheidsstelling - Derde-hypotheekstelling) (4-1523)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 120-123 4-116 p. 120-123 (PDF)
De kostprijs van terreinen voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-1702)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 11-12 4-120 p. 11-12 (PDF)
De kritiek van topmagistraten bij de opening van het gerechtelijk jaar (5-3671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3671
De laatste classificatie van de gerechtelijke kantons      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 99-100 1-6 p. 99-100 (PDF)
De legalisering van de casino's in BelgiŽ      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97
p. 2576-2577 1-97 p. 2576-2577 (PDF)
De lijst van gerechtsdeskundigen (Twijfels over de bekwaamheid) (5-803)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 29-30 5-67 COM p. 29-30 (PDF)
De maatregelen genomen door de regering aangaande het fenomeen van de car-jacking (Russische maffia - Buitenlandse diplomaten) (1-750)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4211-4212 1-158 p. 4211-4212 (PDF)
De maatregelen op het domein van het departement Volksgezondheid in de strijd tegen de hormonenfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De maatregelen ter verbetering van de werking van het gerechtelijk apparaat te Hoei (Ontoereikend aantal magistraten)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3194-3196 1-119 p. 3194-3196 (PDF)
De maatschappelijke onderzoeken die in het kader van burgerlijke procedures door de rechtbanken worden gevraagd (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek en art. 50 van de wet op de jeugdbescherming - Dienst van rechtsbescherming)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-23
p. 500 1-23 p. 500 (PDF)
De manifestaties in verband met het conflict in de Gazastrook (Aanpak van gewelddadige manifestaties in BelgiŽ - Criminele feiten - Islamitisch integrisme - Antisemitisme - Politie - Parket - Gerechtelijke vervolging - Poging tot brandstichting aan een synagoge) (4-550)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-57
p. 25-29 4-57 p. 25-29 (PDF)
De mede-eigendom (Oprichting van deelverenigingen binnen de vereniging van mede-eigenaars - Overschrijving van basisakte en reglement van mede-eigendom in de hypothecaire registers - Tarieven van het ereloon van de notaris en van de overschrijving - Wet 2 juni 2010 - Artikel 577 Burgerlijk Wetboek - Zie ook vraag om uitleg 5-953) (5-878)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 32-34 5-67 COM p. 32-34 (PDF)
De medewerking door politie en justitie verleend aan de doorvoer naar Nederland van drugscontainers      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-49
p. 1141-1146 1-49 p. 1141-1146 (PDF)
De migrantenrellen (Ordediensten - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) (1-676)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-139
p. 3730-3731 1-139 p. 3730-3731 (PDF)
De misbruiken in de vastgoedsector aan de Belgische kust (Overtredingen op vlak van brandveiligheid - Gebrekkige controle op naleving wet-Breyne - Problemen met beheerders - Slecht geÔnformeerde vastgoedmakelaars) (4-1063)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 50-52 4-89 p. 50-52 (PDF)
De mishandeling van bejaarden (Verborgen mishandeling door familieleden - Meldpunt - Statistieken - Maatregelen) (4-753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 69-71 4-64 p. 69-71 (PDF)
De modernisering en de defederalisering van Justitie (5-34)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 4-5 5-6 COM p. 4-5 (PDF)
De modernisering van de DNA-analyse in strafzaken (5-2691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2691
De modernisering van de burgerlijke stand (Digitalisering - Documentatiecentrum van buitenlandse akten, wetgevingen en beslissingen - Europese uitwisseling van persoonsgegevens) (4-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 60-61 4-79 p. 60-61 (PDF)
De moeilijke situatie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Parket van de procureur des Konings te Brussel, meer bepaald in het licht van de wetgeving op het gebruik der talen in gerechtszaken      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3199-3204 1-119 p. 3199-3204 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-362)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-379)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiŽnteerde evangelisatie (Extremisme - Als religie verpakte haatcampagnes - Evenwicht tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting) (5-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 15-19 5-43 COM p. 15-19 (PDF)
De mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen van op heterdaad betrapte winkeldieven (5-2659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2659
De mogelijkheid voor de procureur des Konings om zich te verzetten tegen het besluit van een onderzoeksrechter om een aanhoudingsbevel in te trekken na een eerste handhaving van de voorlopige hechtenis (Beroep door het openbaar ministerie bij de raadkamer - Voorlopige hechtenis) (5-494)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 25-27 5-46 COM p. 25-27 (PDF)
De moorden in Antwerpen en de aanpak van de georganiseerde misdaad (Albanese maffia) (5-126)      
  Mondelinge vraag van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 17-19 5-21 p. 17-19 (PDF)
De moordpoging met een bulldozer door een betoger op 28 maart 1997 (Forges de Clabecq)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2769 1-102 p. 2769 (PDF)
De naam van het kind binnen het huwelijk geboren (5-1509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1509
De nationale magistraat belast met de strijd tegen de hormonenmaffia      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-101
p. 2716-2718 1-101 p. 2716-2718 (PDF)
De netwerken van het Algerijnse terrorisme in BelgiŽ (1-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-112 COM
p. 864-866 1-112 COM p. 864-866 (PDF)
De niet-behandeling van naturalisatiedossiers met een positief advies ingediend onder lijstvorm (Niet-behandeling adviezen parket Antwerpen door Kamercommissie - Invoering modelformulier voor alle parketten) (4-677)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-66
p. 24-26 4-66 p. 24-26 (PDF)
De niet-betaling van de "Salduz"-permanenties (Vergoeding van de bijstand door een advocaat tijdens de eerste verschijning voor de onderzoeksrechter) (5-205)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 19-22 5-26 p. 19-22 (PDF)
De nieuwe conventie van de Europese Unie inzake uitlevering (Besluitvorming op Europees vlak - Problematiek van de verdragen - Basken : ETA-militanten)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Dehaene, eerste minister
1-70
p. 1825-1829 1-70 p. 1825-1829 (PDF)
De nieuwe gevangenis in Haren (5-236)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 29-32 5-22 COM p. 29-32 (PDF)
De nieuwe gevangenis van Haren en de sluiting van de gevangenis van Sint-Gillis (5-299)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 5-9 5-43 COM p. 5-9 (PDF)
De nieuwe initiatieven ter bestrijding van winkeldiefstal (Vzw Preventie en Veiligheid - Meedelen aan het parket van alle winkeldieven die driemaal werden doorgegeven) (5-270)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 19-23 5-25 COM p. 19-23 (PDF)
De nieuwe wapenwet en de vernietiging van de ingeleverde wapens (Onregelmatigheden bij de inlevering - Statistieken van het aantal - Werking van het centraal wapenregister - Onwettige feiten gepleegd door politieambtenaren) (4-552)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-57
p. 29-31 4-57 p. 29-31 (PDF)
De nog op te nemen vakantiedagen van het gevangenispersoneel (Achterstallige vakantiedagen en overuren wegens personeelstekort) (4-1126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 17-19 4-114 p. 17-19 (PDF)
De nood aan een gemeenschappelijke instelling voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie (Omvorming van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tot een gemeenschappelijke instelling die bevoegd is zowel voor federale klachten als voor materies die van de deelstaten afhangen) (4-1146)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 18-20 4-115 p. 18-20 (PDF)
De nood aan forensische kinderartsen (voor de vaststelling van kindermishandeling) (5-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 17-18 5-57 COM p. 17-18 (PDF)
De noodkreet van het Hof van beroep van Brussel (5-2696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2696
De noodzakelijke regionalisering van de Nationale Loterij      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financien en Buitenlandse Handel
1-123
p. 3265-3266 1-123 p. 3265-3266 (PDF)
De officiŽle erkenning van de casino's, de toegelaten kansspelen en het legaliseren van jackpots      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-38 COM
p. 258-264 1-38 COM p. 258-264 (PDF)
De omstandigheden waarin personen die in voorlopige hechtenis zitten of onder bevel tot medebrenging staan, handboeien moeten dragen      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-91
p. 2390-2391 1-91 p. 2390-2391 (PDF)
De omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de wapenwet en de voorwaarden die gelden voor de organisatie van wapenbeurzen (5-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1502
De omzendbrief nr. 154 van 23 december 2009 betreffende besparingen binnen de FOD Justitie (Afschaffing bodes ter rechtszitting - Tekort aan raadsheren) (4-1531)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 84-85 4-114 p. 84-85 (PDF)
De omzetting in Belgisch recht van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (Haalbaarheid om ook met de ontkenning van oorlogsmisdaden rekening te houden) (4-642)      
  Mondelinge vraag van de heer Francis Delpťrťe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-64
p. 13-14 4-64 p. 13-14 (PDF)
De omzetting van het EU-kaderbesluit inzake het aanzetten tot terrorisme (Strafbaarheid) (5-1288)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 25-27 5-101 COM p. 25-27 (PDF)
De omzetting van het kaderbesluit van de Raad van Europa van 28 november 2008 (betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht - Negationisme - Aanvullend Protocol van 28 januari 2003 bij het Europese Cybercrimeverdrag) (5-241)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha SaÔdi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 9-11 5-29 p. 9-11 (PDF)
De onaanvaardbare toestand van het Brusselse cellencomplex Portalis (Slechte infrastructuur) (5-400)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 28-29 5-43 COM p. 28-29 (PDF)
De onafhankelijke en effectieve controle van de gevangenissen (Ontbrekende commissies van toezicht - Klachtenrecht van de gedetineerden - Aanbevelingen van de federale ombudsman) (5-790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 19-22 5-67 COM p. 19-22 (PDF)
De onderhandelingen met beklaagden (Initiatief van parket-generaal Antwerpen - Onderhandelingen voor o.a. feiten van fraude en andere financiŽle misdrijven, waarbij het parket een lagere straf vordert in ruil voor medewerking en bekentenissen - Afwezigheid van wettelijk kader voor plea bargaining - Houding kabinet Justitie - Toepassingsveld) (4-745)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 31-34 4-72 p. 31-34 (PDF)
De onderhandelingen met beklaagden op het vlak van financiŽle misdrijven over de strafmaat (Initiatief van parket-generaal Antwerpen - Onderhandelingen voor o.a. feiten van fraude en andere financiŽle misdrijven, waarbij het parket een lagere straf vordert in ruil voor medewerking en bekentenissen - Afwezigheid van wettelijk kader voor plea bargaining - Houding kabinet Justitie - Toepassingsveld) (4-731)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 31-34 4-72 p. 31-34 (PDF)
De onenigheid binnen de Hoge Raad voor de Justitie over de hervormingsplannen (Toegevingen aan het Franstalig college - Eenheidsrechtbank - Arbeidsrechtbanken - Horizontale integratie van de arbeidsauditoraten in de parketten) (4-1196)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-119
p. 22-25 4-119 p. 22-25 (PDF)
De ongezonde staat van het gerechtshof in Binche (4-684)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 20-22 4-68 p. 20-22 (PDF)
De onjuiste informatie die door hem zou zijn gegeven in het kader van het KB-Lux-dossier (Belastingfraude)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-90 COM
p. 712-716 1-90 COM p. 712-716 (PDF)
De onmiddellijke vrijlating van op heterdaad betrapte koperdieven (door een onderzoeksrechter - Firma Nexans te Buizingen - Lokale politie van Halle - Illegalen met Roemeense nationaliteit - Splitsing gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) (5-16)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-11
p. 10-12 5-11 p. 10-12 (PDF)
De ontkenningen van Islamfundamentalisme bij gangsters van Kortrijk-Roubaix      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 934-935 1-41 p. 934-935 (PDF)
De ontoepasbaarheid van het Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen (Probleem voor de jagers) (4-1097)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 51-54 4-92 p. 51-54 (PDF)
De ontvoering van kinderen en de Schengen-Overeenkomst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2051-2052 1-76 p. 2051-2052 (PDF)
De ontwikkeling van de gerechtsprocedures in BelgiŽ ten aanzien van personen die bij het Rwandese drama betrokken zijn      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt
   Antwoord gegeven door de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
1-117
p. 3132-3133 1-117 p. 3132-3133 (PDF)
De ontworpen nieuwe regeling betreffende de NGO's      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-57
p. 1375-1376 1-57 p. 1375-1376 (PDF)
De operatie "Rebel" van het CBO van de rijkswacht (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
De opheffing van artikel 53 van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming (Hechtenis van minderjarigen)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-54
p. 1236-1237 1-54 p. 1236-1237 (PDF)
De opleiding van cipiers (Omgaan met suicidaal gedrag van gedetineerden) (5-85)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-17
p. 22-24 5-17 p. 22-24 (PDF)
De oprichting van de Belgische Commissie voor de Grondrechten (5-105)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 15-18 5-6 COM p. 15-18 (PDF)
De oprichting van ťťn federale politie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 578-581 1-73 COM p. 578-581 (PDF)
De oproep aan het adres van het Europees Hof voor de rechten van de mens betreffende asiel- en migratiezaken (Gezamelijke verklaring van de 47 lidstaten over de bemoeizucht van het Hof - Ergernis over het grote aantal dossiers en de procedures in kort geding - Samenstelling van het Hof) (5-899)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 4-8 5-79 COM p. 4-8 (PDF)
De oproer in de Tilburgse gevangenis (gehuurd door BelgiŽ) (4-1527)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 79-81 4-114 p. 79-81 (PDF)
De opstand van gedetineerden te Merksplas en de te nemen maatregelen      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 101 1-6 p. 101 (PDF)
De opvang van geÔnterneerden (in forensische psychiatrische centra - Stand van zaken - Ontlasting van gevangenissen) (4-805)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 20-22 4-79 p. 20-22 (PDF)
De opvolging door de minister van terugbrenging van misbruikte minderjarigen (naar RoemeniŽ) (5-173)      
  Mondelinge vraag van mevrouw GŁler Turan aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 12-15 5-24 p. 12-15 (PDF)
De opvolging van de aalmoezenier Rijn- en binnenvaart Antwerpen (4-793)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 58-59 4-68 p. 58-59 (PDF)
De opvolging van de situatie van mevrouw Victoire Ingabire Umohoza (Rwandese presidentskandidate in gevangenschap - Schending van de rechten van de verdediging) (5-232)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 10-12 5-28 p. 10-12 (PDF)
De opvolging van voorwaardelijk invrijheidgestelden : werkoverlast voor de justitieassistenten (1-745)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Merchiers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4209 1-158 p. 4209 (PDF)
De organisatie van cursussen teneinde de advocaten vertrouwd te maken met de Salduz-rechtspraak (Bijstand van iedere verdachte door een advocaat vanaf het eerste verhoor - Zie ook vraag om uitleg 5-656) (5-613)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 23-25 5-57 COM p. 23-25 (PDF)
De organisatie van de opvang van geÔnterneerden (in de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen - Bezwarend verslag van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen) (3-161)      
  Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-38
p. 7-11 3-38 p. 7-11 (PDF)
De organisatie van de overplaatsing van gevangenen (naar een Nederlandse gevangenis) (4-937)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 33-35 4-94 p. 33-35 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De overbelasting van de arbeidsrechtbanken ten gevolge van de nieuwe bevoegdheden op het vlak van de collectieve schuldenregeling (4-623)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-63
p. 19-20 4-63 p. 19-20 (PDF)
De overbevolking in de gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-115
p. 3075 1-115 p. 3075 (PDF)
De overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg (Evaluatie) (5-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 18-22 5-6 COM p. 18-22 (PDF)
De overheveling van de EnquÍtedienst van het Hoog Comitť van Toezicht naar de gerechtelijke politie en naar de administratie van het ministerie van Justitie (1-712)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-151
p. 3983-3985 1-151 p. 3983-3985 (PDF)
De parkeerproblematiek van gezondheidswerkers (Uitzondering voor huisbezoeken - Stand van zaken) (4-883)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 77-78 4-76 p. 77-78 (PDF)
De parkeerproblematiek van gezondheidswerkers (Uitzondering voor huisbezoeken) (4-1057)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 76 4-89 p. 76 (PDF)
De parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers (4-1160)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 86-89 4-94 p. 86-89 (PDF)
De parkeerproblemen van gezondheidswerkers (Regeling van huisbezoeken) (4-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-66
p. 32-34 4-66 p. 32-34 (PDF)
De parketsamenwerkingsverbanden als strategische stap in de hervorming van het gerechtelijk landschap (4-1109)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 38-40 4-113 p. 38-40 (PDF)
De peperspray      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-88
p. 2325-2326 1-88 p. 2325-2326 (PDF)
De perspublicaties in extenso van de zogenaamde nevendossiers in de zaak Dutroux (Gerechtelijk onderzoek en beroepsgeheim - Aansprakelijkheid van de pers) (1-729)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-156
p. 4154-4155 1-156 p. 4154-4155 (PDF)
De piramidespelen (Oplichting)      
  Mondelinge vraag van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-101
p. 2715-2716 1-101 p. 2715-2716 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-106
p. 2887-2888 1-106 p. 2887-2888 (PDF)
De plannen om de arbeidsauditoraten en de arbeidsrechtbanken te reorganiseren (1-441)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-167
p. 4498-4499 1-167 p. 4498-4499 (PDF)
   Bespreking
1-168
p. 5009-5010 1-168 p. 5009-5010 (PDF)
De pornografische reclame, tijdschriften en videocassettes (Reclame in brievenbussen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-100
p. 2659 1-100 p. 2659 (PDF)
De privacywetgeving (Omzetting van een Europese richtlijn : journalistieke, artistieke of literaire doeleinden - Indirecte toegang en "zachte informatie" : uitvoeringsbesluiten) (1-638)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3565-3566 1-133 p. 3565-3566 (PDF)
De problematiek van de Riziv-conventies met het opvangcentrum "De Sleutel" (Drugsverslaafden)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-13
p. 287-288 1-13 p. 287-288 (PDF)
De problematiek van de identiteitsfraude (Opbouwen van een modellendatabank waarbij vervalste buitenlandse documenten van de burgerlijke stand kunnen worden herkend) (4-941)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 57-59 4-79 p. 57-59 (PDF)
De problematiek van de oorspronkelijke geboorteakte voor transgenderpersonen (Gewoonte om de geslachtswijziging in de marge van de geboorteakte bij te schrijven - Inbreuk op de privacy) (4-1549)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 82-85 4-115 p. 82-85 (PDF)
De problemen inzake de begroting en het functioneren van het Brussels Steuncentrum (5-2508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2508
De problemen naar aanleiding van de reprografie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-43 COM
p. 314-316 1-43 COM p. 314-316 (PDF)
De problemen op het vlak van de gerechtelijke expertise (5-37)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-12
p. 12-15 5-12 p. 12-15 (PDF)
De problemen van homoseksuele koppels bij de burgerlijke stand (Onaangepaste software) (5-127)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 14-16 5-22 COM p. 14-16 (PDF)
De procedure om op het internet aangeboden gestolen goederen terug te vorderen (4-1335)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-107
p. 57-59 4-107 p. 57-59 (PDF)
De psychiatrische behandeling voor geÔnterneerden in gevangenissen (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-409)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De racistische en xenofobe pamfletten (Brussel)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-84
p. 2225 1-84 p. 2225 (PDF)
De racistische uitlatingen tijdens de recente betogingen in verband met het Midden-Oosten en de passiviteit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Gebrek aan transparantie i.v.m. aantal en aard van de rechtszaken van het Centrum - Toepassen van twee maten en gewichten inzake racismebestrijding) (4-568)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-59
p. 40-43 4-59 p. 40-43 (PDF)
De ratificatie van het Frans-Belgisch akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen (3-25)      
  Vraag om uitleg van de heer De Clerck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 61 3-18 p. 61 (PDF)
De recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op de heer Karel Van Noppen (1-699)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-145
p. 3849 1-145 p. 3849 (PDF)
De recente verklaringen over de invoering van de kilometerheffing (voor de autosnelwegen) (4-949)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 22-25 4-96 p. 22-25 (PDF)
De recente veroordeling van BelgiŽ door het Hof van Justitie van de Europese Unie (Vereiste van de Belgische nationaliteit voor het beroep van notaris) (5-1010)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 19-20 5-90 COM p. 19-20 (PDF)
De recente vrijspraken in een hormonenproces      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-71
p. 1855 1-71 p. 1855 (PDF)
De rechtshulp (1-368)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De reclameronselaars (Oneerlijke handelspraktijken van buitenlandse ondernemingen) (4-1125)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 58-60 4-93 p. 58-60 (PDF)
De referentiemagistraten zedenzaken (Opleiding) (4-1339)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 79-80 4-108 p. 79-80 (PDF)
De regeringsinitiatieven rond schijnsamenwonen en gezinshereniging (4-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-112
p. 31-33 4-112 p. 31-33 (PDF)
De reglementering van de rommelmarkten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-81
p. 2169 1-81 p. 2169 (PDF)
De reglementering van politiecellen (Minimumnormen - KB)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-101
p. 2716 1-101 p. 2716 (PDF)
De rellen in Luik (5-292)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-35
p. 22-23 5-35 p. 22-23 (PDF)
De rellen in de Brusselse gemeenten en de veiligheid van de politiediensten (Allochtone jongeren en straatbendes) (4-969)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-99
p. 52-54 4-99 p. 52-54 (PDF)
De reÔntegratie van gedetineerden (5-1504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1504
De richtlijn 95/46/EG : voorbereiding van een wetsontwerp tot omzetting (Verwerking van persoonsgegevens - Bescherming van de particulieren) (1-734)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-163
p. 4336-4337 1-163 p. 4336-4337 (PDF)
De risicodossiers inzake kinderopvanginitiatieven (Extra begeleiding of toezicht door Kind en Gezin in geval van klachten) (4-1664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 69-70 4-119 p. 69-70 (PDF)
De rol van de Hasseltse Procureur bij de problemen in de politiezone Hazodi (5-3673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3673
De rol van de federale politie in het kader van de gewelddaden tegenover De Lijn in het Pajottenland (Verduidelijking initiatieven politie - Vervolging daders) (4-764)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 23-25 4-76 p. 23-25 (PDF)
De rol van een gewezen procureur-generaal in het Super Club-onderzoek (1-804)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-169
p. 5024-5025 1-169 p. 5024-5025 (PDF)
De rondetafel met de burgemeesters inzake de criminaliteitsbestrijding (Straffeloosheid - Snelle vrijlatingen, trage werking van het gerecht, gebrekkige samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, niet-uitvoering van straffen) (5-698)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 28-31 5-57 COM p. 28-31 (PDF)
De samenwerking tussen de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking en Justitie (Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Hypothecaire leningen - Gerechtelijke afhandeling - Verbeurdverklaringen) (5-943)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatsscretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-90 COM
p. 38-41 5-90 COM p. 38-41 (PDF)
De samenwerking van de 15 op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde misdaad (Raad van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU - Verslag)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
1-117
p. 3134 1-117 p. 3134 (PDF)
De selectie en de opleiding van penitentiair beambten in de Kempen (5-1396)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 43-44 5-101 COM p. 43-44 (PDF)
De situatie in Ivoorkust (Geweld na de presidentsverkiezingen waarin de heren Ouattara en Gbagbo het tegen elkaar opnamen) (5-113)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 20-22 5-20 p. 20-22 (PDF)
De situatie van de fundamentalisten in de Belgische gevangenissen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 607-608 1-27 p. 607-608 (PDF)
De situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven (Maatregelen voor correcte behandeling) (4-651)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 63-65 4-59 p. 63-65 (PDF)
De slechte werking van de gerechtelijke politie van Leuven in belangrijke moorddossiers (5-264)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 18-19 5-25 COM p. 18-19 (PDF)
De slechte wil bij de lokale overheden inzake de toepassing van de wapenwet (Vergunningsaanvraag voor wapens zonder munitie - Verkeerde interpretatie van de wet van 25 juli 2008 - Beroepsmogelijkheid bij de Federale Wapendienst) (4-819)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 20-22 4-80 p. 20-22 (PDF)
De sociale dienstencheques (Dienstencheques voor mensen met laag inkomen - Uitblijven van uitvoeringsbesluit) (4-1136)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 17-18 4-115 p. 17-18 (PDF)
De sociale identiteitskaart (1-724)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-156
p. 4152 1-156 p. 4152 (PDF)
De sociale toestand van gevangenisbewakers (1-780)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4365-4366 1-164 p. 4365-4366 (PDF)
De speciale opsporingstechnieken en de daarmee gepaard gaande corrruptogene factoren voor de opsporingsdiensten, meer bepaald de rijkswacht (Informanten)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97 COM
p. 756-760 1-97 COM p. 756-760 (PDF)
De specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-109
p. 2957-2958 1-109 p. 2957-2958 (PDF)
De speculaties over de uitlevering van Nizar Trabelsi (aan de VS - In BelgiŽ veroordeelde terrorist - WikiLeaks - Gevaar dat Trabelsi een gevangenisbewaarder zou vermoorden) (5-436)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 4-5 5-46 COM p. 4-5 (PDF)
De speekseltesten (versus traditionele urinetesten) (5-1236)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 19-20 5-101 COM p. 19-20 (PDF)
De splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (in het kader van de hervorming van de gerechtelijke organisatie - Verduidelijkingen) (4-856)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-82
p. 33-34 4-82 p. 33-34 (PDF)
De staking van de cipiers van de Antwerpse gevangenis (Onvrede over overbevolking, personeelsbezetting en vergoeding van weekendprestaties - Protocol tussen Justitie en vakbonden) (5-128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 19-21 5-21 p. 19-21 (PDF)
De stakingen in de gevangenissen en de vervanging van cipiers door politieagenten (Maatregelen om de arbeidsomstandigheden van de cipiers te verbeteren) (4-1148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 25-26 4-115 p. 25-26 (PDF)
De stand van de werkzaamheden van de InterministeriŽle Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht (4-592)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-61
p. 14-16 4-61 p. 14-16 (PDF)
De stand van het onderzoek inzake de moord op Karel Van Noppen (en inzake aanslagen op andere IVK-keurders)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2470-2471 1-93 p. 2470-2471 (PDF)
De stand van zaken in het dossier van het geplande Forensisch Psychiatrisch Centrum in Wondelgem (5-481)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 23-25 5-46 COM p. 23-25 (PDF)
De stand van zaken in het kader van de gevangenissenproblematiek (Masterplan voor renovatiewerken en bijkomende cellen - Oprichting nationale controle-instelling) (4-930)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 41-43 4-79 p. 41-43 (PDF)
De stand van zaken in het onderzoek naar de moord op Karel Van Noppen en naar de andere aanslagen tegen keurders van het IVK (1-685)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-142
p. 3788-3789 1-142 p. 3788-3789 (PDF)
De steundienst in het Bende-onderzoek      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 555-556 1-25 p. 555-556 (PDF)
De strafrechtelijke vervolgingen na verkeersongevallen en de psychologische en medische testen (Cijfers) (5-974)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 7-9 5-90 COM p. 7-9 (PDF)
De strijd tegen corruptie (Plaats van BelgiŽ in de ranglijst van Transparency International - Bescherming van "klokkenluiders") (5-157)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 20-22 5-22 COM p. 20-22 (PDF)
De strijd tegen de georganiseerde misdaad en het strafbaar stellen van rechtspersonen      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 557-558 1-25 p. 557-558 (PDF)
De strijd tegen de hormonenfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-126
p. 3321-3323 1-126 p. 3321-3323 (PDF)
De strijd tegen de hormonenmaffia en de noodzakelijke maatregelen op het vlak van justitie      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De strijd tegen de zwarthandel in wapens (4-1073)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De strijd tegen extreemrechtse organisaties (5-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1702
De structurele problemen met betrekking tot de concurrentiekracht van de Belgische economie (3-305)      
  Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-56
p. 6-10 3-56 p. 6-10 (PDF)
De synthetische drugs "legal highs" (Wettelijke aanpak - Opsporing via de speekseltests) (5-1279)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 22-25 5-101 COM p. 22-25 (PDF)
De tarifering van de gerechtskosten (Vernietiging door de Raad van State van KB van 27 april 2007 dat een nieuwe methodiek invoert om de gerechtskosten in strafzaken te standardiseren) (4-944)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 61-62 4-79 p. 61-62 (PDF)
De tekortkomingen van het elektronisch toezicht (Enkelband) (4-885)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-92
p. 23-26 4-92 p. 23-26 (PDF)
De tergend langzame afhandelingen van sommige faillissementen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 932-933 1-41 p. 932-933 (PDF)
De teruglopende betrokkenheid van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie bij vluchtmisdrijven (5-1404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 44-45 5-101 COM p. 44-45 (PDF)
De toegang van onderzoeksrechters tot de gevangenissen (Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen) (5-1090)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 20-21 5-90 COM p. 20-21 (PDF)
De toekenning van de titel van beroepsjournalist : benoeming van de voorzitters van de Commissie van beroep (Magistraten)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Dehaene, eerste minister
1-100
p. 2659-2660 1-100 p. 2659-2660 (PDF)
De toekenning van een collectieve schuldenregeling aan handelaars (4-1311)      
  Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 76-78 4-103 p. 76-78 (PDF)
De toekomst van de gevangenis van Namen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-23
p. 499-500 1-23 p. 499-500 (PDF)
De toekomst van een slagkrachtige Moslimexecutieve (Hernieuwing van de mandaten - Aanpak van de minister) (5-1008)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 18-22 5-79 COM p. 18-22 (PDF)
De toekomst van het militaire domein van Brustem (Desaffectatie en verkoop van de domeinen te Brustem en te Bevingen - Vliegveld)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-42
p. 975 1-42 p. 975 (PDF)
De toekomstige locaties voor behandeling van strafzaken in Brussel (Toekomst van het Justitiepaleis) (5-976)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 23-27 5-79 COM p. 23-27 (PDF)
De toelaatbaarheid van niet kopieerbare audio-CD's (Uitzondering van het kopiŽren voor eigen gebruik - Downloaden van werken via Internet) (3-153)      
  Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-39
p. 15-17 3-39 p. 15-17 (PDF)
De toename van faillissementen in Brussel (Lange behandelingstermijn) (5-477)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 18-20 5-46 COM p. 18-20 (PDF)
De toename van het aantal phishingaanvallen op het internet (4-1218)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 77-79 4-99 p. 77-79 (PDF)
De toename van het aantal uithuiszettingen (4-1280)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 58-60 4-101 p. 58-60 (PDF)
De toepassing door Nederland van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Termijn waarbinnen verzoeken tot terugkeer moeten behandeld worden) (4-820)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 53-55 4-69 p. 53-55 (PDF)
De toepassing van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek (Voorlopige maatregelen m.b.t. de kinderen ; echtscheidingsprocedure - Sociaal onderzoek door de gemeentepolitie versus bevoegdheid van de gemeenschappen inzake jeugdbescherming)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-23
p. 499-500 1-23 p. 499-500 (PDF)
De toepassing van de artikelen 42 en 43 van de wet van 30 juni 1994 (Aanwijzing van de beheersvennootschappen en instellingen die de debiteuren van de vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten vertegenwoordigen)      
  Mondelinge vraag van de heer Lallemand aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 935 1-41 p. 935 (PDF)
De toepassing van de nultolerantie in Zelzate (Groep jonge criminelen) (5-476)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 16-18 5-46 COM p. 16-18 (PDF)
De toepassing van de nultolerantie in Zelzate (door het gemeentebestuur, de lokale politie en het parket - Laksheid van politie en parket t.o.v. jongerenbendes) (5-476)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 21-24 5-40 COM p. 21-24 (PDF)
De toepassing van de wetten tot bescherming van de maatschappij (Criteria voor psychiatrische internering en voor vrijlating - Internering wegens misdaden of wanbedrijven) (4-710)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 64-66 4-63 p. 64-66 (PDF)
De toepassing van elektronisch huisarrest (Experiment) (1-844)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-178
p. 5241 1-178 p. 5241 (PDF)
De toepassing van het artikel 216quater van het Wetboek voor Strafvordering (Toepassing van het snelrecht om kleinere vergrijpen te bestraffen) (4-1124)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 15-17 4-114 p. 15-17 (PDF)
De toepassing van het overgangsrecht in het nieuwe echtscheidingsrecht (Onderhoudsplicht) (4-1302)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 72-74 4-103 p. 72-74 (PDF)
De toestand in de Correctionele Rechtbank van Brussel      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-84
p. 2225-2227 1-84 p. 2225-2227 (PDF)
De toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel (5-42)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 46-49 5-5 p. 46-49 (PDF)
De toestand in het gerechtelijk arrondissement Eupen (1-695)      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-145
p. 3847-3848 1-145 p. 3847-3848 (PDF)
De toestand van de Belgische gevangenissen en de overbevolking van de gevangenissen (RepatriŽring - Gedetineerden van buitenlandse origine - Voorlopige hechtenis - Afnemen van de nationaliteit - Terugzenden naar het land van oorsprong) (5-170)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 10-12 5-24 p. 10-12 (PDF)
De toestand van de geestelijke gezondheid van de gevangenen in BelgiŽ (Euthanasieaanvragen - Psychische aandoeningen zoals depressies) (5-281)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 23-26 5-25 COM p. 23-26 (PDF)
De toestand van de gevangenis van Vorst (en van de gevangenis van Sint-Gillis) (5-89)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 11-13 5-6 COM p. 11-13 (PDF)
De toewijzing van de middelen die zijn toegekend aan de Centrale Vrijzinnige Raad (1-782)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4364-4365 1-164 p. 4364-4365 (PDF)
De toewijzing van een contract voor levering van 27 takelwagens aan het leger (Sluiting van Renault-Vilvoorde) (1-822)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-174
p. 5142-5143 1-174 p. 5142-5143 (PDF)
De toezeggingen van de minister van Justitie in verband met het volgrecht (1-636)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3566-3567 1-133 p. 3566-3567 (PDF)
De toezichtscommissie voor de Staatsveiligheid (Onvolledige samenstelling - Onmogelijkheid om gebruik te maken van de bijzondere inlichtingenmethodes) (5-121)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 22-23 5-6 COM p. 22-23 (PDF)
De transparantie op de producten van de Rechterlijke Orde (Ontwikkeling van een meetinstrument voor de kostprijs van gerechtelijke activiteiten, o.m. inzake personeel en materieel) (4-1000)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 67-68 4-82 p. 67-68 (PDF)
De tussenkomst van de procureur des Konings te Brussel in het onderzoek in de zaak-Dutroux      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-70
p. 1817-1818 1-70 p. 1817-1818 (PDF)
De uitbetaling van het saldo van de begroting "vrijzinnigheid 1997" (1-718)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-155
p. 4122 1-155 p. 4122 (PDF)
De uitbraak van tuberculose in de gevangenis van Tilburg (Belgische gevangenen - Screening) (5-231)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 13-14 5-28 p. 13-14 (PDF)
De uitbreiding van bestaande jeugdinstellingen en het bouwen van nieuwe jeugdinstellingen (Everberg en AchÍne) (4-1620)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 51-52 4-117 p. 51-52 (PDF)
De uitbreiding van de gesloten instelling voor jeugddelinquenten van Everberg (Toename van het veiligheidspersoneel) (5-221)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 19-21 5-27 p. 19-21 (PDF)
De uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld (Cijfers - Straffen) (Zie ook vraag om uitleg 5-890 in Handelingen 5-90 COM) (5-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 34-35 5-67 COM p. 34-35 (PDF)
De uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld (Cijfers - Straffen) (Zie ook vraag om uitleg 5-890 in de Handelingen 5-67 COM) (5-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 5-6 5-90 COM p. 5-6 (PDF)
De uitlevering aan Spanje van twee vermeende ETA-militanten (Baskische onafhankelijkheidsbeweging)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-18 COM
p. 134-140 1-18 COM p. 134-140 (PDF)
De uitlevering van Rwandezen die verdacht worden van medeplichtigheid aan de genocide (1-428)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De uitlevering van Veselin Vukotic aan ServiŽ (ServiŽr verdacht van de moord op de Kosovaarse mensenrechtenactivist Enver Hadri in Sint-Gillis) (4-577)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-60
p. 19-21 4-60 p. 19-21 (PDF)
De uitlevering van verdachten tussen BelgiŽ en Marokko (4-893)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-89
p. 11-13 4-89 p. 11-13 (PDF)
De uitspraken van de minister betreffende de Raad van State (Grote bouwwerken : algemeen versus individueel belang) (5-142)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22
p. 17-19 5-22 p. 17-19 (PDF)
De uitvoering van de aanbevelingen van de sekte-enquÍtecommissie      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-109
p. 2969-2971 1-109 p. 2969-2971 (PDF)
De uitvoering van de straffen (Gevoel van straffeloosheid omwille van plaatsgebrek in gevangenissen en wachtlijsten voor elektronische enkelband) (4-712)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 19-22 4-71 p. 19-22 (PDF)
De uitvoering van de wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (4-1375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 89-92 4-109 p. 89-92 (PDF)
De uitvoering van de wet van 29 april 2009 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake het corrigeren van de examens van kandidaat-magistraten (Specifieke regeling voor Duitstalige kandidaten : Duitse taal) (4-1006)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 24-26 4-107 p. 24-26 (PDF)
De uitvoering van het programma "Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het justitieel beleid" (Alternatieve benadering van de strafuitvoering, schadeloosstelling en slachtoffer, problematiek "Justitie en Maatschappij", analyse van de specifieke profielen)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-98
p. 2598-2599 1-98 p. 2598-2599 (PDF)
De veiligheid van de Belgische gevangenissen (5-951)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 15-18 5-79 COM p. 15-18 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen voor het bezit van wapens door particulieren (4-1273)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 55-58 4-101 p. 55-58 (PDF)
De verdeling van de draagbare computers die werden aangekocht voor de rechterlijke orde (5-4)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 28-30 5-5 p. 28-30 (PDF)
De verdeling van de opbrengst van boetes van veroordelingen voor verkeerszaken tussen de verschillende gewesten (5-1170)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 11-14 5-101 COM p. 11-14 (PDF)
De vereenvoudiging van de toewijzingsprocedure voor elektronische enkelbanden (5-2694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2694
De vergemakkelijking van het neerleggen van een verklaring van benadeelde persoon (Voortgang van wetsontwerp 4-567 ertoe strekkende dat het slachtoffer zich niet naar de rechtbank van eerste aanleg dient te begeven om de verklaring af te leggen) (4-1039)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas ŗ M. Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-109
p. 18-20 4-109 p. 18-20 (PDF)
De vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters (Commissie voor de Gerechtskosten) (4-1373)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 79-80 4-109 p. 79-80 (PDF)
De vergoeding van fotokopieŽn van beschermde werken      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-77
p. 2069-2070 1-77 p. 2069-2070 (PDF)
De vergoeding van morele schade veroorzaakt door het verlies van een familielid in een verkeersongeval (Publicatie van de uitgekeerde bedragen in een folder van de FOD Justitie) (5-161)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 22-25 5-22 COM p. 22-25 (PDF)
De vergoeding voor cipiers die arbeidsongeschikt raken door agressie (Stopzetting van de betaling van onregelmatige prestaties vanaf een afwezigheid van meer dan 30 dagen in afwachting van een nieuwe reglementering) (4-830)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 24-26 4-80 p. 24-26 (PDF)
De verklaringen over rekeningrijden (voor de autosnelwegen) (4-950)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 22-25 4-96 p. 22-25 (PDF)
De verkoop van alcohol en kansspelen aan minderjarigen (Gebrek aan ethiek en controle) (4-892)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-89
p. 19-21 4-89 p. 19-21 (PDF)
De verkoop van gerechtelijke dossiers op de vlooienmarkt      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-91
p. 2392 1-91 p. 2392 (PDF)
De verminderde subsidie aan de Moslimexecutieve (Reden) (5-104)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 22-27 5-20 p. 22-27 (PDF)
De vermindering van de kosten voor het afluisteren van telefoons en het publiceren van de vacante betrekkingen in de rechterlijke macht (4-1070)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-111
p. 37-39 4-111 p. 37-39 (PDF)
De vernietiging door de ADIV van een archief van de gerechtelijke politie (Terrorisme CCC) (1-821)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-174
p. 5141-5142 1-174 p. 5141-5142 (PDF)
De verontruste familieleden van verdwenen kinderen en jongeren van wie geweten is dat zij contacten hadden met leden van in BelgiŽ of in het buitenland actief zijnde sekten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-7
p. 153-154 1-7 p. 153-154 (PDF)
De verplichte bijstand van een advocaat tijdens een verhoor (naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) (4-1155)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-116
p. 8-9 4-116 p. 8-9 (PDF)
De verslaving aan kansspelen (Nood aan onderzoek - Europese aanpak) (4-930)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-94
p. 24-27 4-94 p. 24-27 (PDF)
De verspreiding en het opslaan van een groot aantal aangekochte laptops (voor de magistraten) (5-32)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-12
p. 15-17 5-12 p. 15-17 (PDF)
De verspreiding van het maandblad van de "Belgische Cannabis Consumenten Bond"      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-4
p. 48 1-4 p. 48 (PDF)
De verspreiding van robotfoto's in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-95
p. 2513-2515 1-95 p. 2513-2515 (PDF)
De vertragingsmanoeuvres bij het parket van Kortrijk bij het afhandelen van een dossier (Vestiging van een firma in het Kortrijkse : overtreding van de vestigingswetten)      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-90 COM
p. 710-712 1-90 COM p. 710-712 (PDF)
De vervanging van het Hoog Comitť van Toezicht in zijn anti-corruptietaak      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De vervolging van burgers die niet deelnemen aan de verkiezingen of niet zetelen in de kiesbureaus (4-1037)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 25-26 4-84 p. 25-26 (PDF)
De vervolging van burgers die wantoestanden aanklagen (5-1701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1701
De vervolging van snelheidsovertredingen (Seponering - Buitenlandse overtreders) (5-62)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 7-10 5-22 COM p. 7-10 (PDF)
De vervolgingen bij het niet respecteren van de schoolplicht (4-1105)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Persoons aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 36-37 4-113 p. 36-37 (PDF)
De vervroegde pensioenen van magistraten (Probleem van de vervanging) (5-208)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 24-25 5-26 p. 24-25 (PDF)
De vervroegde vrijlating van 300 gedetineerden (om de overbevolking in de gevangenissen te verhelpen - Selectiecriteria - Huur van een gevangenis in Nederland) (4-838)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-81
p. 20-22 4-81 p. 20-22 (PDF)
De voorgenomen afschaffing van het Hoog Comitť van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De voorlopige richtlijn betreffende de samenwerking tussen de politiediensten en de coŲrdinatie van de taken van de gerechtelijke politie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Bespreking
1-100 COM
p. 778-781 1-100 COM p. 778-781 (PDF)
De voorstellen inzake justitiekosten van de Commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde (5-296)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-36
p. 17-19 5-36 p. 17-19 (PDF)
De voorwaarden waaronder de balies meewerken aan de justitiehuizen (1-814)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5090 1-172 p. 5090 (PDF)
De vordering van huisartsen in het kader van onderzoeksopdrachten (terwijl ze wachtdienst hebben) (4-1056)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 74-75 4-89 p. 74-75 (PDF)
De vraag van het hoofd van het federaal parket om het onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk te coŲrdineren (5-1700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1700
De vragenlijst over het tijdsgebruik van de magistraten en de middelen waarover zij beschikken      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2471-2472 1-93 p. 2471-2472 (PDF)
De vrije meningsuiting in Rwanda (5-216)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 15-17 5-27 p. 15-17 (PDF)
De vrijlating door procedurefouten in de zaak van de "cannabisboer" (4-1011)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 68-69 4-82 p. 68-69 (PDF)
De vrijlating van een drugskoerier (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-435)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De vrijlating van fundamentalistische activisten van Belgische nationaliteit die op 20 november 1995 in hoger beroep werden veroordeeld (Verlies van nationaliteit)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-13
p. 289-290 1-13 p. 289-290 (PDF)
De vrijlating van mensenhandelaars (door het gebrek aan veiligheidsagenten die hen van de cel naar de zittingzaal moeten overbrengen) (4-1591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 140-142 4-116 p. 140-142 (PDF)
De vrijlating van minderjarige delinquenten (Gebrek aan plaatsen in gesloten jeugdinstellingen - Communautaire bevoegdheid - Demotivatie van de politieagenten) (5-64)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 26-29 5-15 p. 26-29 (PDF)
De vrijlating van verdachten van moord ingevolge de overbelasting van het hof van assisen (4-934)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 27-30 4-94 p. 27-30 (PDF)
De wanverhouding tussen het aantal magistraten dat nodig is en het slaagpercentage voor de toelatingsproef voor de magistratuur (5-220)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 12-13 5-28 p. 12-13 (PDF)
De website van de Federale Overheidsdienst Justitie (5-1352)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 38 5-101 COM p. 38 (PDF)
De weerslag van de resolutie van het Hof van cassatie op de werkzaamheden van de door de minister aangeduide deskundigen in verband met het onderzoek naar de "Bende van Nijvel"      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-14 COM
p. 104-109 1-14 COM p. 104-109 (PDF)
De weigering tot mededeling van gevraagde informatie door telecommunicatieoperatoren in het kader van gerechtelijke onderzoeken (5-123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 11-14 5-22 COM p. 11-14 (PDF)
De werking van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (Toekennen van licenties aan clubs met gerechtelijke problemen) (4-933)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 55-57 4-79 p. 55-57 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De werking van het APSD en meer in het bijzonder de Nationale Dienst van valse en vervalste identiteitsbewijzen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 581-584 1-73 COM p. 581-584 (PDF)
De werking van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73
p. 1985-1986 1-73 p. 1985-1986 (PDF)
De werklast en de taalverhoudingen in het arrondissement Brussel (Verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige zaken - Splitsing van het gerechtelijke arrondissement BHV) (5-1355)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 39-43 5-101 COM p. 39-43 (PDF)
De wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Aarzelende houding van RSZ en fiscus tegenover het feit dat ze als gewone schuldeisers in de opschorting worden beschouwd in plaats van als buitengewone) (4-1578)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 116-119 4-116 p. 116-119 (PDF)
De wet betreffende de continuÔteit van ondernemingen (Wet van 31 januari 2009 - Beschermingsprocedure voor bedrijven in moeilijkheden - Publicatie van de vonnissen in de Kruispuntbank van Ondernemingen) (5-137)      
  Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 18-20 5-22 COM p. 18-20 (PDF)
De wet op de jeugdbescherming : opsluiting van minderjarigen krachtens artikel 53 (1-733)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4213-4214 1-158 p. 4213-4214 (PDF)
De wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-100
p. 2660-2661 1-100 p. 2660-2661 (PDF)
De wet-Lejeune (Vervroegde invrijheidstelling) (5-144)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22
p. 19-21 5-22 p. 19-21 (PDF)
De wijziging van het algemeen reglement van de strafinrichtingen en met betrekking tot het telefoonrecht van gedetineerden      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-56
p. 1334-1335 1-56 p. 1334-1335 (PDF)
De zaak Spinnewijn (Invoer van wapens in BelgiŽ en ronselen van huurlingen)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-16
p. 346-347 1-16 p. 346-347 (PDF)
De zaak-Belliraj (Marokkaanse belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme en wegens zes in BelgiŽ gepleegde politieke moorden - Strafonderzoek in BelgiŽ - Staatsveiligheid - Zie ook vragen om uitleg 5-602 en 5-1627) (5-122)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 24-25 5-6 COM p. 24-25 (PDF)
De zaak-Belliraj (Marrokaanse Belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme en voor andere in BelgiŽ gepleegde feiten - Garanties inzake rechten van de verdediging bij overdracht van de dossiers van BelgiŽ aan Marokko) (4-1130)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 19-20 4-114 p. 19-20 (PDF)
De zaak-Dutroux (Vrijlating van mevrouw Bouty - Brief van de Procureur des Konings)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans
   Antwoord gegeven door de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-69
p. 1789 1-69 p. 1789 (PDF)
De zaak-Lecrenier (Moordenaar - Vereenvoudigde uitleveringsprocedure - Verdrag van Schengen) (1-667)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-137
p. 3675-3676 1-137 p. 3675-3676 (PDF)
De zaak-Ntezimana en de zaak-Bagosora (Volkenmoord in Rwanda)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-57
p. 1378-1381 1-57 p. 1378-1381 (PDF)
De zaak-Swift en de vermeende pogingen om deze zaak uit handen van het gerecht te houden (Akkoord met de Verenigde Staten over het Terrorist finance tracking program - Doorspelen van informatie over geldtransfers aan de Amerikaanse autoriteiten - Mogelijke beÔnvloeding door de premier volgens WikiLeaks) (5-475)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 14-16 5-46 COM p. 14-16 (PDF)
De zorgverlofregelingen in de magistratuur (Maatregelen van de regering om de combinatie arbeid-gezin te verbeteren) (4-1086)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 62-64 4-89 p. 62-64 (PDF)
De zorgverlofregelingen in de magistratuur (Voorstellen van de Adviesraad voor de Magistratuur om de combinatie arbeid-gezin te verbeteren) (4-812)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 25-26 4-79 p. 25-26 (PDF)
De zorgwekkende toestand van het vredegerecht van La LouviŤre (Toename dossiers - Personeelsgebrek) (4-732)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 11-12 4-72 p. 11-12 (PDF)
De zware beboeting van fietsers en zelfs van minderjarige fietsers      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-19
p. 427-428 1-19 p. 427-428 (PDF)
De zwarte markt in valse documenten in het kader van de regularisatieprocedure (4-1266)      
  Vraag om uitleg van mevruw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 101-103 4-99 p. 101-103 (PDF)
Democratische Republiek Congo (DRC) - Forces dťmocratiques de libťration du Rwanda (FDLR) - Financiering - Geldschieters die in BelgiŽ verblijven - Eventuele rechtsvervolgingen - Ongewenste activiteiten - Strijd - Maatregelen (4-6377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6377
Dendermonde - Gevangenis - Uitstel bouw - Schadevergoeding (5-3353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3353
Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs (4-2891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2891
Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs (4-5619)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5619
Departement Justitie - Levenslang leren - Aantal opleidingen (5-2322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2322
DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-tests)- Privťlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium (4-3826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3826
DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-tests)- Privťlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium (4-5649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5649
Diamant- en wapenhandel tussen BelgiŽ en Sierra Leone (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1678 1-34 p. 1678 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2475-2476 1-49 p. 2475-2476 (PDF)
Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst (Justitie) (1-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3503 1-68 p. 3503 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-79
p. 4161-4162 1-79 p. 4161-4162 (PDF)
Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Maatregelen (5-647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-647
Diefstallen van stookolie - Aantallen (4-2542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2542
Diefstallen van stookolie - Aantallen (4-5600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5600
Dienst Centrale Adoptie - Langdurige sluiting tijdens de kerstperiode - Kosten voor adoptieouders (4-3034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3034
Dienst der springstoffen - Feestvuurwerk - Afgifte van een certificaat van voorlopige indeling ("T-nummer") - Achterstand (3-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1265-1265 3-21 p. 1265-1265 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-25
p. 1522-1523 3-25 p. 1522-1523 (PDF)
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Beslissingen over minderjarige kinderen - Opname in een gecentraliseerde database (4-2797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2797
Dienstweigering of desertie van dienstplichtigen (1-979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3754-3755 1-72 p. 3754-3755 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-79
p. 4162-4163 1-79 p. 4162-4163 (PDF)
Dieren - Inbeslagname (4-2531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2531
Dierenmishandeling - Aantal klachten - Duiding van de cijfergegevens (5-2206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2206
Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving (5-1362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1362
Dierenmishandeling - Processen verbaal - Vervolging (4-2551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2551
Dierenmishandeling - Seponeringen (5-2127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2127
Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek (5-3865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3865
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628 1-33 p. 1628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1707-1708 1-34 p. 1707-1708 (PDF)
Diplomaten - Huishoudpersoneel - Uitbuiting - Misbruiken (5-2962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2962
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-659
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-664
Doeltreffendheid van de beschikkingen van de wet van 30 juni 1994      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 735-736 1-15 p. 735-736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1538-1539 1-31 p. 1538-1539 (PDF)
Doodgeboren kinderen - Recht op een naam      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1732-1733 1-35 p. 1732-1733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2665-2666 1-52 p. 2665-2666 (PDF)
Doodgeboren kinderen of kinderen die levend geboren worden maar overlijden voordat hun geboorte is aangegeven (Verwarring omtrent de aktes van aangifte - Rondzendbrief - Art. 80bis Burgerlijk Wetboek) (4-545)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-57
p. 23-25 4-57 p. 23-25 (PDF)
Door de vzw "Skyroom Events" georganiseerde studiedag "Fraude fiscale et secret bancaire"      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1678-1679 1-34 p. 1678-1679 (PDF)
Doorlichting van de werktijdbesteding van magistraten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2007 1-41 p. 2007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2204 1-44 p. 2204 (PDF)
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3733
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-5645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5645
Dronkenschap en alcoholintoxicatie - Gerechtelijke tweedeling - Afschaffing (5-1769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1769
Drugbeleid - Nederland - Europese Unie - BelgiŽ - Overleg - Evolutie - Cannabis (5-3367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3367
Druggebruikers - Gent - Projecten (4-3138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3138
Druggebruikers - Pilootproject Proefzorg - Wettelijke basis - Uitbreiding (4-6335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6335
Drugsactieplan - Toewijzing van verbeurdverklaarde drugsgelden (Justitie) (1-838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3502 1-68 p. 3502 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-79
p. 4161 1-79 p. 4161 (PDF)
Drugscontroles - Bestand van personen die negatief werden bevonden (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 498 1-11 p. 498 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-15
p. 739 1-15 p. 739 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-83
p. 4373-4374 1-83 p. 4373-4374 (PDF)
Drugsgebruik - "Cannabis-consumentenbond" - Verspreiding van een tijdschrift - Opening van een winkel      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 85 1-3 p. 85 (PDF)
  Bul. 1-19
p. 950-951 1-19 p. 950-951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1160-1161 1-23 p. 1160-1161 (PDF)
Drugsgerelateerde misdrijven - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders (5-1385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1385
Drugshonden (bij de politie) (4-1558)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 85-86 4-115 p. 85-86 (PDF)
Drugsoverlast - Evolutie - Samenwerking tussen de betrokken actoren (5-519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Turan aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-519
Drukpers - Aanvragen voor een verspreidings- of publicatieverbod - Rechterlijke uitspraken (5-2188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2188
Dubbele nationaliteiten - Aantallen (4-3466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3466
Dubbele nationaliteiten - Aantallen (4-5637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5637
Dumpster drivers - Mensen die goederen bestemd voor vernietiging uit containers halen - Algemene houding (5-2108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2108
Dwanguitvoering op overheidsgoederen - Lijsten van goederen die in beslag kunnen worden genomen      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 39-40 1-2 p. 39-40 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1074-1076 1-21 p. 1074-1076 (PDF)
E-mail - Valse berichten - Computercriminaliteit - Klachten - Gerechtelijke gevolgen (5-3021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boogaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3021
Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging (4-3082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3082
Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging (4-5626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5626
Echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van overspel - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2824-2825 1-56 p. 2824-2825 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3427-3428 1-66 p. 3427-3428 (PDF)
Economische en industriŽle spionage - Maatregelen - Europees overleg (5-965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-965
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer De Clerck, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een Belgische lijst van mensen die de toegang tot ons land wordt ontzegd (Personen die een gevaar betekenen voor staat en bevolking of die oproepen tot haat of geweld) (4-767)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 16-17 4-76 p. 16-17 (PDF)
Een beslissing van het parket tot vrijlating van op heterdaad betrapte inbrekers (5-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 27-29 5-67 COM p. 27-29 (PDF)
Een crimineel circuit met Roma opgezet door een misdaadorganisatie (Vervalsing van arbeids- en huurcontracten - Kraken van huizen - Onrechtmatig verkrijgen van verblijfsvergunningen en leeflonen) (5-225)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 25-27 5-22 COM p. 25-27 (PDF)
Een gerechtelijke procedure tegen de Orde van geneesheren met betrekking tot vervalste koninklijke besluiten      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-73
p. 1953 1-73 p. 1953 (PDF)
Een stijgende tendens tot legalisering van illegale drugs (InefficiŽntie van de strijd tegen drugs - Strafrechtelijk beleid) (5-1082)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 30-33 5-90 COM p. 30-33 (PDF)
Eergerelateerd geweld - Evaluatie van de pilootprojecten - Algemene beleidsmaatregelen (4-4914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4914
Eergerelateerd geweld - Evaluatie van de pilootprojecten - Algemene beleidsmaatregelen (4-5721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5721
Eergerelateerd geweld - Opvolging (4-2541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2541
Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties (5-2758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2758
Eigendommen in het buitenland - Opsporing - Samenwerking en akkoorden met andere landen (5-1398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1398
Elektrisch gereedschap - Namaak - Gevaar - Aantallen en maatregelen (4-5135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5135
Elektronische enkelbanden - Organisatorische problemen (5-3074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3074
Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen - Overwogen oplossingen (5-3129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3129
Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen -Personeelsleden van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht - Werkomstandigheden (5-3133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3133
Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten (5-237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-237
Eremisdrijven - Registratie van gegevens - Aantallen - Sensibilisatie van de betrokken bevolking (4-7006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7006
Eremoord - BelgiŽ - Stand van zaken (5-3816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3816
Erkenning vůůr geboorte - Reglementering bij een doodgeboren kind      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2947 1-58 p. 2947 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3428-3429 1-66 p. 3428-3429 (PDF)
Eupen - Gerechtelijk arrondissement - Gevangenis - Afwezigheid - Evaluatie van de noodzaak (Oprichting van een tweetalige strafinrichting in Eupen) (4-2970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2970
Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw (4-2540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2540
Europees Hof voor de rechten van de mens - Veroordeling voor laattijdige behandeling van geÔnterneerden - Cijfers - Beleid (5-2172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2172
Europees Verdrag inzake onverjaarbaarheid van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 29 1-2 p. 29 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2272-2273 1-45 p. 2272-2273 (PDF)
Europees Verdrag m.b.t. de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven - Goedkeuring van het Verdrag      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403 1-48 p. 2403 (PDF)
Europese Unie - Organisaties CIREFI, ECOS, TSFN, EU Working Group on Terrorism - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 734 1-15 p. 734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 823-824 1-16 p. 823-824 (PDF)
Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt (4-4635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4635
Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt (4-5693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5693
Europese databanken SIS, VIS, Eurodac - Function creep - Bescherming van het privťleven (5-2311)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2311
Europese kaderwet inzake buitenlandse inbeslagnames - Omzetting - Stand van zaken (5-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-110
Europol Drugs Unit (EDU) - Werking (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84 1-3 p. 84 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 154-155 1-4 p. 154-155 (PDF)
Europol Drugs Unit (EDU) en Europol - Toegang tot en uitwisseling van informatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 99-100 1-3 p. 99-100 (PDF)
Euthanasie (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1271 1-26 p. 1271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2718-2719 1-53 p. 2718-2719 (PDF)
Evaluatiecommissies (Evaluatie van de uitvoering van wetten) - Verslagen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 546-547 1-12 p. 546-547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1535-1538 1-31 p. 1535-1538 (PDF)
Evenement I love techno - Drugs - Betere tests - Samenwerking tussen het parket en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (4-4919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4919
Evenement I love techno - Drugs - Betere tests - Samenwerking tussen het parket en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (4-5722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5722
Examen voor benoeming tot een rechterlijk ambt (1-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3451 1-67 p. 3451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3655 1-70 p. 3655 (PDF)
Executief van de Moslims van BelgiŽ - ContinuÔteit dagelijkse werking - Uitkering subsidie (5-3017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3017
Executief van de Moslims van BelgiŽ - Versterking - Overleg (5-964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-964
Experiment met elektronisch huisarrest - Conclusies (1-585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3111 1-61 p. 3111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3472-3474 1-67 p. 3472-3474 (PDF)
Exploitatie van drankgelegenheden door vzw's      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2059 1-42 p. 2059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2666-2667 1-52 p. 2666-2667 (PDF)
Extasy-tabletten - Hoge concentraties MDMA - Gevaren - Maatrgelen (4-2559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2559
Extreemrechtse manifestaties - Organisatoren - Vervolging (5-1341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1341
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-2556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2556
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-5605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5605
FOD Justitie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3329
FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geÔntegreerd informaticasysteem (4-2511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2511
FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken (4-2495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2495
FOD Justitie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen (4-4580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4580
FOD Justitie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen (4-5689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5689
FOD Justitie - Uitgaven - Regelmatigheid (4-2526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2526
Facebook - Aanwezigheid van zedendelinquenten - Samenwerking met het gerecht - Maatregelen (4-6334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6334
Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-5083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5083
Facebook - Gebruikersvoorwaarden - Afstand van auteursrecht - Controle en maatregelen (4-3081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3081
Facebook - Systeem van gezichtsherkenning - Standpunt van de verdedigers van de persoonlijke levenssfeer (5-2899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2899
Faillissementen in de provincie Luik tijdens de periode 1990-1996      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866 1-38 p. 1866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2760 1-54 p. 2760 (PDF)
Falend migratiebeleid - Impact op justitie - Gerechtelijke hervorming - Arrondissementen (5-3828)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3828
Federaal Aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Verbetering - FinanciŽle hulp aan slachtoffers - Toekenningsvoorwaarden- Budget van het Aanspreekpunt - Personeel - Eventuele aanwervingen - Openingsuren van het Aanspreekpunt (4-6375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6375
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3565
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Aankoop van een flatscreen - Prijs (5-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1240
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheid van derden - Raadpleging van het parket - Burgerlijke partijstelling (4-2562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2562
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen - Directoraat-generaal Gerechtelijke Organisatie - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6499
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Dragen van een hoofddoek - Nota van de dienst Diversiteit - Conclusies (4-7283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7283
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Informatica - Begroting - Vereffeningskredieten (5-2529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2529
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2575
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-5612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5612
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Personeel - Verdeling naar taalrol (5-2318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2318
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Prestatiemeetsystemen - Invoering (4-7441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7441
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen (4-6806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6806
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand (4-3587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3587
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-2563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2563
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen (5-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-830
Federale Overheidsdienst Justitie - Gerechtelijk apparaat - Informatica - Achterstand - Investeringen (5-3142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3142
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-2564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2564
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-5607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5607
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw SaÔdi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2577
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6708
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3190
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6752
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3211
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3465
Federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie - Werking - Klachten (5-3277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3277
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking (5-1436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1436
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4755
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2995
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-2536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2536
Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken (4-4743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4743
Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken (4-5701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5701
Feest van de Franse Gemeenschap - Racistische taal in de programmabrochure (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 128 1-4 p. 128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1702 1-34 p. 1702 (PDF)
Fenomeen "planking" - Registratie - Aantallen (5-2417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2417
Filmkeuring - Commissie - Samenstelling - Bevoegdheden (4-6362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tindemans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6362
FinanciŽle criminaliteit - Gevolg dat zal gegeven worden aan het congres georganiseerd in het kielzog van de zgn. Oproep van GenŤve - Opheffing van het bankgeheim - Informatieoverdracht van rechter tot rechter (1-887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3624-3625 1-70 p. 3624-3625 (PDF)
Flash balls - Letsels bij gebruik door politiediensten - Vrije verkoop (5-2320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2320
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-2498)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2498
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-5577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5577
Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast - Cijfers - Homologatiebeschikkingen - Eindbeschikkingen (5-1029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1029
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Aantal aanvragen - Aantal toekenningen (5-1626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1626
Fonds voor de kansspelcommissie (4-4108)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4108
Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Reservegelden - Bestemming (5-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2568
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2944
Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen (5-1046)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1046
GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen (4-2516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2516
Gebruik van DNA-onderzoek voor opheldering van misdrijven (1-534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3059-3060 1-60 p. 3059-3060 (PDF)
Gebruik van camera's bij het verhoren van minderjarige kinderen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1186 1-24 p. 1186 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2163-2164 1-44 p. 2163-2164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3973-3974 1-76 p. 3973-3974 (PDF)
Gebruik van de telefoon door gedetineerden      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1186-1187 1-24 p. 1186-1187 (PDF)
Gedaagden - Begeleiding naar het gerecht - Gebrek aan veiligheidspersoneel (4-7401)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7401
Gedetineerden - Geloofsovertuiging - Privacywetgeving (5-376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-376
Gedetineerden - Informatie over bezoekers - Privacy (1-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3394 1-66 p. 3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3655 1-70 p. 3655 (PDF)
Gedetineerden - Reglement bezit van toestellen (1-716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3340 1-65 p. 3340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3718-3719 1-71 p. 3718-3719 (PDF)
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-4497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4497
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-5685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5685
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-2399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2399
Gedetineerden - Voorhechtenis - Duur - Meer dan ťťn jaar - Evolutie (5-2852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2852
Gedetineerden in het buitenland - Strafuitzitting in BelgiŽ - Aanvragen - Criteria - Herkomst - Evolutie (5-3384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3384
Gedetineerden in voorlopige hechtenis - Dragen van eigen kleren (1-684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3287 1-64 p. 3287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3475 1-67 p. 3475 (PDF)
Geesteszieken - Isolatiemaatregelen (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 547 1-12 p. 547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1217-1219 1-24 p. 1217-1219 (PDF)
Geknoei met gevaarlijk afval - Zaak-Falkenberg      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2523 1-50 p. 2523 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3651-3652 1-70 p. 3651-3652 (PDF)
Geldboetes in strafbepalingen - Omzetting bedragen in Belgische frank naar euro (1-968)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3751-3752 1-72 p. 3751-3752 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3979-3980 1-76 p. 3979-3980 (PDF)
Gelijkberechtiging van de erkende levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 999 1-20 p. 999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1220-1221 1-24 p. 1220-1221 (PDF)
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3423
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 544 1-12 p. 544 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2200-2202 1-44 p. 2200-2202 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2521 1-50 p. 2521 (PDF)
  Bul. 1-50
p. 2521-2523 1-50 p. 2521-2523 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2603-2604 1-51 p. 2603-2604 (PDF)
  Bul. 1-51
p. 2604-2606 1-51 p. 2604-2606 (PDF)
Geluids- of beeldopnames van terechtzittingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2162-2163 1-44 p. 2162-2163 (PDF)
Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen - Controleonderzoek - Vaststellingen - Voorstellen tot maatregelen (Justitie) (1-648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3217 1-63 p. 3217 (PDF)
Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen - Controleonderzoek - Vroegtijdige stopzetting van de activiteiten - Leden (Justitie) (1-649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3218 1-63 p. 3218 (PDF)
Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen - Werkgroepen (Justitie) (1-632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3178 1-62 p. 3178 (PDF)
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Gemengde inbreuken - Toepassing van de taalwetgeving (5-2525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2525
Gemeentelijke administratieve sancties - Minderjarigen - Toepassing (5-2790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2790
Genade - Verzoeken - Toekenningen - Collectieve maatregelen - Regionale verdeling (5-1028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1028
Genaderecht - Genadeverzoeken - Aantallen - Toekenningen (5-140)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-140
Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen (4-6837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6837
Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen - Effectieve gratieverlening (5-1928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1928
Genitale verminking (Voortgang sinds de resolutie in de Senaat werd aangenomen - Verwezenlijkingen van de Nomenclatuurcommissie - Statistieken) (4-659)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 73-75 4-60 p. 73-75 (PDF)
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-2574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2574
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-2497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2497
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-5576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5576
Geoorloofdheid en fiscale behandeling van professionele vennootschappen voor gerechtsdeurwaarders (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1729-1730 1-35 p. 1729-1730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3649-3650 1-70 p. 3649-3650 (PDF)
Georganiseerde misdaad - EU-fraude - Samenwerking met Europol      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 734 1-15 p. 734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2273 1-45 p. 2273 (PDF)
Georganiseerde misdaad - Internationale samenwerking (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403 1-48 p. 2403 (PDF)
Geplande experimenten met het elektronische huisarrest      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866 1-38 p. 1866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2274 1-45 p. 2274 (PDF)
Gerechtelijk arrondissement Brussel - Magistratuur - Vacatures - Kandidaturen - Benoemingen (5-3520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3520
Gerechtelijk onderzoek - Bewijsmiddelen - Speurhonden      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2825 1-56 p. 2825 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3372-3373 1-65 p. 3372-3373 (PDF)
Gerechtelijke aanhouding - Recht op vervoer na invrijheidstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2519-2520 1-50 p. 2519-2520 (PDF)
Gerechtelijke aanhouding - Voorwaarden i.v.m. foto's en vingerafdrukken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2520 1-50 p. 2520 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3426-3427 1-66 p. 3426-3427 (PDF)
Gerechtelijke achterstand - Gepensioneerde rechters - Terugroeping - Plaatsvervangend rechter - Concretisering (5-3366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3366
Gerechtelijke achterstand door tegenstrijdige beslissingen - Voogdij over een verlengd minderjarige (1-604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3111 1-61 p. 3111 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3974-3975 1-76 p. 3974-3975 (PDF)
Gerechtelijke discriminaties op basis van seksuele voorkeur      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1864 1-38 p. 1864 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2127 1-43 p. 2127 (PDF)
Gerechtelijke informatiedienst      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1142 1-23 p. 1142 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-28
p. 1352 1-28 p. 1352 (PDF)
Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren (5-253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-253
Gerechtelijke politie - Algemene richtlijnen van de minister van Justitie voor het vervullen van opdrachten (1-703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3288 1-64 p. 3288 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3976 1-76 p. 3976 (PDF)
Gerechtelijke politie - Bewaring van informatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1096 1-22 p. 1096 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2665 1-52 p. 2665 (PDF)
Gerechtelijke politie - Pc's : vervanging en tekort (1-579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3110 1-61 p. 3110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3257-3258 1-63 p. 3257-3258 (PDF)
Gerechtelijke procedure m.b.t. de geluidshinder van vliegtuigen en het risico op vliegtuigrampen - Vaststelling van de rechtsdag      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1680 1-34 p. 1680 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-43
p. 2105 1-43 p. 2105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2759-2760 1-54 p. 2759-2760 (PDF)
Gerechtelijke stage      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-20
p. 1025-1027 1-20 p. 1025-1027 (PDF)
Gerechtelijke vervolging van zes studenten wegens een kortstondige bezetting van de E4O op woensdagavond 15 november 1995      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 370 1-8 p. 370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 820-821 1-16 p. 820-821 (PDF)
Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen (4-4570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4570
Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen (4-5688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5688
Gerechtsdeurwaarders - Taak - Bescherming van de privacy      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2226-2227 1-45 p. 2226-2227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3194-3195 1-62 p. 3194-3195 (PDF)
Gerechtsdeurwaarders - Werking - Aantallen - Gerechtelijke onderzoeken (5-1994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1994
Gerechtsdeurwaarders - Werking - Antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-1994 - Ontbreken van gegevens (5-2629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2629
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik (4-2842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2842
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7239
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie (4-2840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2840
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7237
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract (4-2835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2835
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7235
Gerechtsgebouw Sint-Niklaas - Renovatie - Problemen met het meubilair (5-3094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3094
Gerechtsgebouwen - Dragen van sluiers (4-6363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6363
Gerechtsgebouwen - Installatie van rooklokalen (5-757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-757
Gerechtsgebouwen - Toehoorders van de zittingen - Dragen van een hoofddeksel - Hoofddoek (4-4584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4584
Gerechtsgebouwen - Toehoorders van de zittingen - Dragen van een hoofddeksel - Hoofddoek (4-5690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5690
Gerechtskosten - DNA-onderzoek - DNA-databanken - Goedkoper alternatief (5-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-565
Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek (5-3542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3542
Gerechtskosten - Telefonie - Onderhandelingen met de telecommunicatiebedrijven (5-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-566
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-3375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3375
Gerechtstolken - Achterstallige honoraria - Maatregelen (5-235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-235
Gerechtstolken - Laattijdige betalingen door de parketten - Maatregelen (5-300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-300
Gerechtszaken - Vertaling van procedurestukken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2404 1-48 p. 2404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2668-2669 1-52 p. 2668-2669 (PDF)
Geschillen betreffende intellectuele eigendom (Noodzaak om de geschillen te centraliseren - Oprichting van een gespecialiseerd rechtscollege) (5-469)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 12-14 5-46 COM p. 12-14 (PDF)
Gesloten centrum van Saint-Hubert - Bewakingspersoneel - Aantal - Rekrutering - Opleiding - Bewakers van de gevangenis van Aarlen - Vervanging - Statuut federaal personeel en personeel Franstalige Gemeenschap - Verschil in behandeling - Preventie (4-7114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7114
Gesloten federale jeugdinstellingen - Beschikbare plaatsen - GeÔntegreerde databank - Registratie van de beslissingen van jeugdrechters (4-7123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7123
Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven (4-6836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6836
Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven (5-1921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1921
Gestolen kredietkaartnummers in de Verenigde Staten (4-2545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2545
Gestolen kunstvoorwerpen - Opsporing - Slaagpercentage - Vergelijking met de buurlanden (5-2424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2424
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek (4-2515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2515
Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek (4-3035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3035
Gestolen voertuigen - Vergoeding takeldiensten (5-168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-168
Getuigen - Aantallen - Minderjarigen - Vergoeding - Verdeling over de gerechtelijke arrondissementen (5-1031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1031
Getuigenbescherming (door het Speciaal Interventie-eskadron van de federale politie - Relocaties - Alarmprocedure) (4-1398)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 77-79 4-110 p. 77-79 (PDF)
Getuigenbescherming - Bestaande systemen in BelgiŽ - Reglementaire basis (4-7046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7046
Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen (4-2513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2513
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-247
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-423
Gevangenis - Aankoop van gebruiks- en verbruiksgoederen door gedetineerden - Geschenken - Limieten (5-576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-576
Gevangenis - Dendermonde - Aanvang bouwwerken - Vertraging (5-2792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2792
Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens (4-2227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2227
Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens (4-5574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5574
Gevangenis van Aarlen - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-2002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2002
Gevangenis van Antwerpen - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1996
Gevangenis van Brugge - Gedetineerden - Verwerking van kunstmest - Risico's (4-3103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3103
Gevangenis van Brugge - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1993
Gevangenis van Lantin - Spectaculaire ontsnapping - Redenen - Tekortkomingen - Maatregelen (5-2545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2545
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-4545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4545
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-5687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5687
Gevangenis van Tilburg - Belgische gevangenen - Discriminatie - Klachten (5-1746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1746
Gevangenis van Vorst - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1998
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-230
Gevangenisdirecteur - Uitspraken in de media - Maatregelen (5-1089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1089
Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties (5-1704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1704
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-3859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3859
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-5652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5652
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-3863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3863
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-5655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5655
Gevangenissen - Aalmoezeniers - Bezoldigingen - Bepaling - Aalmoezeniers die deeltijdse prestaties hebben geleverd (5-2084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2084
Gevangenissen - Aantal buitenlandse gedetineerden (5-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2566
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-3506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3506
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-5641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5641
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding (5-480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-480
Gevangenissen - AbsenteÔsme bij het personeel - Evolutie (5-1680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1680
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-4645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4645
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-5697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5697
Gevangenissen - Agressie -- Registratie - Beleid (5-2169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2169
Gevangenissen - Behalen van een diploma hoger onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-2072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2072
Gevangenissen - Behalen van een diploma lager onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-2073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2073
Gevangenissen - Behalen van een diploma middelbaar onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-2074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2074
Gevangenissen - Bejaarde veroordeelden - Aantallen - Opvang (5-2353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2353
Gevangenissen - BelgiŽ - Moslimextremisme - Definitie - Onderzoek - Aanpak (5-3821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3821
Gevangenissen - Beroepsopleidingen of bijscholing - Aantal deelnemers (5-2075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2075
Gevangenissen - Beveiliging - Maatregelen (5-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1541
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-2524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2524
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-5593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5593
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-4796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4796
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-5706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5706
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-4797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4797
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-5707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5707
Gevangenissen - Commissies van toezicht - Activiteiten (5-2130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2130
Gevangenissen - Detentieconsulenten - Aantallen - Werking (5-1989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1989
Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens (5-3358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3358
Gevangenissen - Drugsmeldingen - Aantallen - Follow-up (4-7442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7442
Gevangenissen - Fouilleren van bezoekers op smokkelwaar - Procedure bij betrapping - Sancties (5-2268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2268
Gevangenissen - Gedetineerden - Alfabetiseringgraad (5-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2070
Gevangenissen - Gedetineerden - Tewerkstelling - Re-integratie in de maatschappij (5-572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-572
Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal (5-804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-804
Gevangenissen - Gevangenis van Vorst - HygiŽnische omstandigheden - Renovatiewerken (4-3339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Russo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3339
Gevangenissen - GeÔnterneerden - Aantallen (5-577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-577
Gevangenissen - GeÔnterneerden - Psychiatrische behandeling - Zorgteams (5-571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-571
Gevangenissen - GeÔnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol (4-4459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4459
Gevangenissen - GeÔnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol (4-5676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5676
Gevangenissen - Halal maaltijden - Aantallen (5-1723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1723
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7460
Gevangenissen - Maaltijden - Berekening - Kosten per maaltijd per dag - Discriminatie tussen gevangenissen (4-7456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7456
Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken (4-2972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2972
Gevangenissen - Methadongebruik (4-4643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4643
Gevangenissen - Methadongebruik (4-5695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5695
Gevangenissen - Mogelijkheid tot het nuttigen van halal of koosjer voedsel - Aantallen - Kostprijs (5-1772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1772
Gevangenissen - Ontsnappingen - Maatregelen (4-3153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3153
Gevangenissen - Ontzeggen van toegang aan burgers - Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - Vage bepalingen (4-6421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6421
Gevangenissen - Overbevolking - Masterplan - Andere beleidsmaatregelen (4-3154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3154
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-4838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4838
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-5712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5712
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-3869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3869
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-5656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5656
Gevangenissen - Overbevolking - Uitzitten van gevangenisstraffen in Nederland (4-3696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3696
Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen (4-2523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2523
Gevangenissen - Personeel - Onmogelijkheid om verlofdagen op te nemen - AbsenteÔsme (5-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1377
Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse (5-2952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2952
Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel (5-2233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2233
Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Overbevolking - Gespecialiseerd personeel - Tekort - Maatregelen (5-1670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1670
Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Zelfmoorden (5-1299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1299
Gevangenissen - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken (4-7396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7396
Gevangenissen - Sint-Gillis - Bewakers - Afwezigheid wegens ziekte - Recordaantal - Redenen - Werkomstandigheden - Verbetering - Maatregelen (4-7310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7310
Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van het personeel - Sancties (5-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2286
Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van leveranciers - Sancties (5-2269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2269
Gevangenissen - Smokkelwaar - Omvang van het probleem - Regelgeving - Bestrijding (5-2280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2280
Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven (4-4746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4746
Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven (4-5702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5702
Gevangenissen - Statuut van de gevangenisarts (1-682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3287 1-64 p. 3287 (PDF)
Gevangenissen - Steunfonds voor gedetineerden (5-2131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2131
Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden (4-4177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4177
Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden (4-5660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5660
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-2569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2569
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-5610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5610
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-2525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2525
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-5594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5594
Gevangenissen - Televisietoestel - Bijdrage in de kosten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1307 1-27 p. 1307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1540-1541 1-31 p. 1540-1541 (PDF)
Gevangenissen - Toegang van kinderen - Contact met een veroordeelde ouder - Regels en toepassing (5-395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-395
Gevangenissen - Urinecontroles      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1501-1502 1-31 p. 1501-1502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2035-2036 1-41 p. 2035-2036 (PDF)
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-4358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4358
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-5670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5670
Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden (4-3527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3527
Gevangenissen - Voeding - Respect voor filosofische overtuigigen (4-6405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6405
Gevangenissen - Voeding - Verbod op varkensvlees in de menuís - Toevlucht tot halalvoeding - Leveranciers - Erkenning - Niet-moslimgedetineerden - Schending van de antidiscriminatiewetgeving - Eventuele rondzendbrief aan de gevangenisdirecteurs (4-6332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6332
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-2570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2570
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-5611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5611
Gevangenissen - Vormings- en onderwijsaanbod voor gedetineerden - Aantal deelnemers (5-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2076
Gevangenissen - Zelfdoddingen - Aantallen (4-3130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3130
Gevangenissen - Zelfdoding - Pogingen tot zelfdoding (5-2977)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2977
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantallen - Maatregelen (4-2553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2553
Gevangenissen - Zelfmoorden - Maatregelen - Frans onderzoeksrapport (5-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-840
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-2530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2530
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-5596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5596
Gevangenissen van Brugge en Sint-Gillis - Aankoop van tandartsinstallaties - Openbare aanbesteding - Respect van de regelgeving (5-2331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2331
Gevangenisstraf - Elektronisch huisarrest      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2823-2824 1-56 p. 2823-2824 (PDF)
Gevangenisstraffen - Land ver herkomst - Vrijwillig uitzitten van de straf (4-3464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3464
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen (5-133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-133
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen - Situatie van de Nederlandse gevangenen (4-6361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6361