Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-210

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister van Justitie

Huurrecht - Administratieve boetes - Toepassing

huisvesting
rechtsregels volkshuisvesting
verhuur van onroerend goed
geldboete
huurovereenkomst

Chronologie

8/10/2010Verzending vraag
10/11/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-211

Vraag nr. 5-210 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) werd de huurwetgeving gewijzigd.

Vanaf de inwerkingtreding van de wet op 18 mei 2007 moet voor elke verhuring van een woning, appartement of studio, bestemd voor bewoning, in iedere officiŽle en publieke mededeling het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten worden vermeld (artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek).

Die regel is van toepassing op alle verhuringen voor bewoning en dus niet enkel voor de woninghuurwet. De verplichte vermelding geldt bijgevolg ook voor de tweedeverblijven, de vakantieverblijven of studentenkamers, maar niet voor de verhuring van kantoren.

De onkosten die verbonden zijn aan het persoonlijke gebruik van de huurder ( bijvoorbeeld voor water, gas en elektriciteit) en die betaalbaar zijn per provisie of forfait, moeten in de bekendmaking niet worden vermeld.

Het gaat om alle bekendmakingen, zowel door de verhuurder als door een immobiliŽnkantoor, en de bekendmakingen op raamaffiches, kranten en het internet.

Inbreuken op die verplichting kunnen door de gemeenten worden bestraft met een administratieve boete tussen 50 en 200 euro.

Gemeenten moeten dus een politiereglement uitvaardigen waarin een regeling en een administratieve sanctie is opgenomen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke gemeenten hebben al een politiereglement uitgevaardigd waarin administratieve boetes worden vastgelegd als sanctie voor de niet-bekendmaking van de huurprijs en de gemeenschappelijke onkosten?

2) Kan de minister eveneens laten weten hoeveel administratieve sancties al werden uitgevaardigd wegens niet-naleving van de verplichte vermeldingen?

Antwoord ontvangen op 10 november 2010 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken.