Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1772

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 17 maart 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Mogelijkheid tot het nuttigen van halal of koosjer voedsel - Aantallen - Kostprijs

strafgevangenis
godsdienst
islam

Chronologie

17/3/2011 Verzending vraag
22/11/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1772 d.d. 17 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister mij meedelen hoeveel halal- en koosjere maaltijden jaarlijks (2010) in de Belgische gevangenissen worden verstrekt?

2) Hoeveel procent van de gevangenisbevolking (2010) maakt van de mogelijkheid gebruik om over halalmaaltijden te kunnen beschikken?

3) Hoeveel procent van de gevangenisbevolking (2010) maakt van de mogelijkheid gebruik om over koosjere maaltijden te kunnen beschikken?

4) Wat is op jaarbasis (2010) de kostprijs van de bereiding van halalmaaltijden?

5) Wat is op jaarbasis (2010) de kostprijs van de bereiding van koosjere maaltijden?

Antwoord ontvangen op 22 november 2011 :

1, 2 en 3. Ik beschik niet over precieze cijfers om op deze vragen te antwoorden. In de inrichtingen die halalmaaltijden aanbieden, schommelt het percentage gebruikers afhankelijk van de aanwezige gevangenisbevolking. Het percentage schommelt tussen 20 en 60 %.

4 en 5. De prijs van de maaltijden voor de gedetineerden in de gevangenissen (ontbijt, middagmaal en avondmaal) werd bij een ministeriële omzendbrief van 26 augustus 1991 vastgesteld op 125 Belgische frank, te weten 3,0987 euro per gedetineerde per dag. De dagelijkse voedingsprijs wordt sinds een aantal jaren geïndexeerd op basis van de jaarlijkse begrotingsvoorschriften (goedkeuring door de Inspectie van Financiën). Zo werd dat bedrag voor 2010 vastgesteld op 3,5667 euro. Dat bedrag is hetzelfde voor alle maaltijden die in de gevangenissen worden aangeboden.