Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-804

van Helga Stevens (N-VA) d.d. 29 december 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal

strafgevangenis
lichamelijk gehandicapte
officiŽle statistiek
geografische spreiding
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

29/12/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4283

Vraag nr. 5-804 d.d. 29 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In februari 2008 stelde ik de vraag om uitleg nr. 4-113 over de situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven (Handelingen nr. 4-17 van 21 februari 2008, blz. 61). Ik peilde onder meer naar de beschikbaarheid van cijfergegevens.

De minister antwoordde hier toen op dat moment niet mogelijk was om op basis van het elektronisch medisch dossier, waarin de informatie over de eventuele handicap van de gedetineerde vermeld wordt, statistieken op te stellen. Hij zou laten nagaan of de bestaande software dit mits enkele aanpassingen toch zou kunnen toelaten. Daarnaast stelde hij dat het met de in het verschiet liggende upgrade van de software hoe dan ook mogelijk zou worden om de gevraagde statistische informatie te extraheren, opgesplitst per gevangenis en per regio.

Graag had ik hem gevraagd naar de vorderingen in deze materie:

1. Zijn er ondertussen al statistieken voorhanden over het aantal gedetineerden met een handicap ?

2. Zo ja, wat zijn deze cijfers (graag opgesplitst per gevangenis, per regio en per type handicap) ?

3. Zo neen, waarom was het niet mogelijk om de bestaande software aan te passen en/of waarom werd de aangekondigde update van de software nog niet uitgevoerd ? Welke timing hanteert hij nu wat betreft het beschikbaar maken van de gevraagde statistieken ?