Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1090

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 31 januari 2011

aan de minister van Justitie

Penitentiaire beambten - Preventie van zelfdoding - Opleidingen

strafgevangenis
zelfmoord
officiŽle statistiek
beroepsopleiding
gevangenispersoneel

Chronologie

31/1/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-1090 d.d. 31 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit de cijfers van 2009 bleek een lichte stijging van het aantal zelfdodingen in de Belgische penitentiaire instellingen. Volgens een mededeling van de geachte minister op dat ogenblik voerde Justitie haar inspanningen op om het aantal zelfdodingen te verminderen. Belangrijk in dat opzicht was het voornemen de training van penitentiaire beambten in het kader van de preventie van zelfdoding te verbeteren. Het plan was om via een specifieke module in de opleiding van de penitentiaire beambten deze problematiek te behandelen.

Graag stelde ik volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van zelfdoding waren er in 2010 in de Belgische gevangenissen?

2) In welke penitentiaire instellingen vonden deze zelfdodingen plaats?

3) Maakt preventie van zelfdoding ondertussen deel uit van de opleiding van penitentiaire beambten?

4) Zo ja: wordt hiervoor samengewerkt met externe deskundigen? Welke?

5) Indien de preventie (nog) niet in het opleidingspakket zit, waarom niet? Zal de geachte minister initiatieven nemen om hierin verandering te brengen?