Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-660

van Muriel Targnion (PS) d.d. 27 december 2010

aan de minister van Justitie

Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties - Nationaal Actieplan inzake de Rechten van het Kind (2005–2012) - Onderzoek - Kritiek - Maatregelen

rechten van het kind

Chronologie

27/12/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-660 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Ministerraad keurde op 8 juli 2005 het Nationaal Actieplan inzake de Rechten van het Kind (2005–2012) goed, met het oog op de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 dat door België op 16 december 1991 werd geratificeerd.

Het Comité voor de Rechten van het Kind heeft bij zijn onderzoek van het derde en vierde periodieke rapport van België, in toepassing van artikel 44 van het Verdrag, onderstreept dat het Nationaal Actieplan inzake de rechten van het kind (2005-2012) geen doelstellingen, doelen, indicatoren of nauwkeurige tijdschema's bevat en dat het niet voorziet in een mechanisme om de geboekte vorderingen inzake de verwezenlijking van de doelstellingen te volgen, noch in een specifiek budget.

Hoe zult u op die kritiek reageren?

Aan welke concrete oplossingen denkt u om de situatie te verbeteren?