Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-253

van Richard Miller (MR) d.d. 25 oktober 2010

aan de minister van Justitie

Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren

gerechtelijk onderzoek
telefoon- en briefgeheim
provider

Chronologie

25/10/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4325

Vraag nr. 5-253 d.d. 25 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De telecomoperatoren worden, in het kader van gerechtelijke onderzoeken, vaak verzocht inlichtingen mee te delen over de communicaties van sommige mensen, of zelfs het afluisteren van telefoongesprekken en elektronische onlinecommunicaties te vergemakkelijken.

De opzoekingen die door de telecomoperatoren worden verricht, worden gefactureerd aan de Staat, vaak tegen hoge prijzen.

U hebt in de vorige regeerperiode aangekondigd dat u de intentie had om met de betrokken operatoren een prijsdaling te onderhandelen.

Ik heb volgende vragen :

1) Hebt u, samen met uw collega belast met de regularisering van de telecommunicatiesector, effectief contacten gelegd? Zo ja, wanneer hebben die contacten en de erop volgende onderhandelingen plaatsgehad? Is dat dossier afgerond of zal het eerstdaags kunnen worden afgerond?

2) Welke bedragen heeft uw departement in 2010 uitgegeven om de onkosten voortvloeiend uit de door het gerecht gevorderde telecomonderzoeken te dekken?

3) Welke bedragen zijn ingeschreven voor het eerste semester van 2011 voor dezelfde sector en hetzelfde type van vordering?