Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1230

van Elke Sleurs (N-VA) d.d. 8 februari 2011

aan de minister van Justitie

Allochtone bevolking - Intrafamiliaal geweld - Aantallen - Registratie van de nationaliteit

migrant
huiselijk geweld
migrerende vrouw
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4274

Vraag nr. 5-1230 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De politiŽle criminaliteitsstatistieken zijn een belangrijk middel van de overheid om proactief op te treden tegen fysiek, seksueel en psychologisch geweld in onze maatschappij. Hoewel er een sterk vermoeden bestaat dat allochtone vrouwen en meisjes in dit land disproportioneel vaak met zulk geweld worden geconfronteerd, valt dit op heden niet op te maken uit de criminaliteitsstatistieken.

De nood van zulk een registratie werd nochtans recent aangetoond door een Nederlands onderzoek onder de spraakmakende titel " Tot de Dood ons scheidt ". Men stelde vast dat een vijfde van de slachtoffers van partnergeweld een andere dan de Nederlandse nationaliteit had. Wanneer dit partnergeweld een dodelijke afloop had, bleek dat ťťn derde van de slachtoffers niet in Nederland werd geboren. Wellicht zouden de cijfers nog hoger liggen indien in het onderzoek niet zozeer naar nationaliteit maar naar afkomst werd gepeild.

Onder impuls van de Vereniging voor ontwikkeling en emancipatie van moslims (VOEM) en de Stad Antwerpen, loopt er sinds augustus 2010 een lokaal project dat zich inzet voor de Maghrebijnse slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Het succes van dit initiatief toont op een haast cynische wijze de nood aan tot een grootschaliger doelgroepenbeleid met betrekking tot huiselijk geweld.

Terwijl het waar is dat het registreren van de etniciteit van de dader van een misdrijf enig risico tot stigmatisatie met zich meebrengt, kan dit argument bezwaarlijk doorwegen wanneer over de afkomst van het slachtoffer bij familiaal geweld wordt gesproken. Laat ons dit taboe dan ook doorbreken.

In dit kader had ik dan ook graag de volgende vragen gesteld:

1) Welke initiatieven heeft de geachte minister recent genomen om het intrafamiliaal geweld onder de allochtone bevolking in kaart te brengen en te verminderen?

2) Wanneer er in de afgelopen vijf jaar een proces-verbaal werd opgesteld met betrekking tot opzettelijke slagen en verwondingen binnen de familie, welke was de nationaliteit van het slachtoffer? Graag had ik de cijfers opgesplitst verkregen per jaar, volgens de vorm van geweld (tussen partners of ex-partners, bij algehele familiale moeilijkheden, door de ouders op een minderjarige, door de ouders op een onbekwame, tegen de ouders, tegen andere bloedverwanten in opgaande lijn), en per arrondissement.

3) Wanneer er in de afgelopen vijf jaar een proces-verbaal werd opgesteld met betrekking tot intrafamiliaal geweld, welke was de nationaliteit van het slachtoffer? Graag had ik de cijfers opgesplitst verkregen per jaar, volgens de vorm van geweld (fysisch, seksueel, psychisch), naar slachtoffer (binnen het koppel, tegen afstammelingen, tegen andere leden) en per arrondissement.

4) Hoeveel dossiers met betrekking tot respectievelijk "opzettelijke slagen en verwondingen binnen de familie" en "intrafamiliaal geweld" werden er in de afgelopen vijf jaar overgemaakt aan het parket? Wanneer deze dossiers werden overgemaakt, welk gevolg werd eraan gegeven door het parket? Graag had ik deze cijfers opgesplitst verkregen per jaar en per arrondissement. Vallen hier significante verschillen te bemerken tussen slachtoffers met de Belgische nationaliteit en slachtoffers met een andere nationaliteit?

5) In de praktijk moet(en) het (de) slachtoffer(s) van het intrafamiliaal geweld vaak de woning verlaten om hun veiligheid te garanderen. Welke maatregelen plant u om de verwijdering van de dader uit de woning te vergemakkelijken?

6) Vindt u het wenselijk dat de nationaliteit van de ouders van het slachtoffer bij gevallen van "opzettelijk geweld binnen de familie" of "intrafamiliaal geweld" wordt geregistreerd?