Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-864

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Justitie

CHEOPS - Communicatie met openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

toepassing van informatica
griffies en parketten
rechtsstelsel
datatransmissie
elektronische overheid
uitzetting uit een woning
OCMW
burgerlijke rechtspraak

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4018

Vraag nr. 5-864 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De informatisering van Justitie is sinds enkele jaren hoog op de agenda geplaatst en wordt gekenmerkt door een bottom-up aanpak, waardoor de diensten onderaan de ladder eerst worden geÔnformatiseerd, zoals bijvoorbeeld de vredegerechten. De introductie van dergelijk geÔnformatiseerde diensten kan beslist een kostefficiŽnte methode betekenen.

Mijn inziens kan deze software ook zorgen voor een betere, eenvoudigere en vooral goedkopere gegevensdoorstroming bij het in kennis stellen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in het geval van een vordering tot uithuiszetting van een huurder.

In een eerdere schriftelijke vraag nr. 5-146 verwees ik immers naar de grote (administratieve) kosten die gepaard gaan met de verplichte mededeling van de griffier aan het OCMW in het geval van een inleidende akte waarin de uithuiszetting van de huurder wordt gevorderd. Deze verplichte melding gebeurt momenteel per brief of per fax, waardoor een pak kosten worden gemaakt (kost van het versturen van een fax, prior of niet-prior postzegel, postzegel, briefomslag, ...).

Hoewel ik erken dat de kennisgeving op zich wel nuttig kan zijn, staan de totale kosten voor deze procedure niet in verhouding met het beperkt aantal tussenkomsten door het bevoegde OCMW.

In dit kader een aantal vragen:

1) Hoe staat de geachte minister tegenover een elektronische kennisgeving aan de OCMW's, gekoppeld aan CHEOPS?

2) Gaat hij ermee akkoord dat deze werkwijze voordelen biedt in (1) het wegwerken van de gerechtelijke achterstand, (2) een betere opvolging van de cijfers kan bewerkstelligen, (3) de efficiŽnte kan verhogen, en (4) sterk kostenreducerend kan werken?