Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-638

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 december 2010

aan de minister van Justitie

Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken

gerechtszitting
videocommunicatie
strafprocedure
overbrenging van gedetineerden
Nederland
getuigenverklaring

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
8/9/2011Rappel
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5040

Vraag nr. 5-638 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Justitie grijpt naar moderne middelen voor het verhoren van verdachten en getuigen. De komende twee jaar worden alle detentiecentra voor vreemdelingen en de meeste gevangenissen uitgerust met apparatuur die videoconferentie met een rechtbank mogelijk maakt.

Gedetineerde verdachten, vreemdelingen, getuigen en deskundigen in het buitenland zijn dan op afstand te verhoren vanuit de rechtszaal.

De invoering van het 'telehoren' levert een aanzienlijke besparing. Dit werd in Nederland bevestigd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie.

Ook moet het telehoren de "rechterlijke macht moderniseren en de efficiŽntie van de rechtsgang vergroten".

Door het nieuwe systeem hoeven minder mensen te worden vervoerd, en dat levert een aanzienlijke kostenbesparing op. Naast een positieve impact voor het milieu is het vooral belangrijk wat betreft de risicovolle transporten tussen de gevangenissen en de rechtbanken. Deze maatregel komt dus vooral de veiligheid ten goede.

Het aantal aanhoudingen tijdens strafzaken wordt kleiner en de wachttijd voor zittingen neemt af, zo verwacht men.

Drie pilootprojecten die in 2007 plaatsvonden in Nederland werden alvast positief bevonden. Vreemdelingen die op de detentieboot in Dordrecht zitten, worden op afstand verhoord door de rechtbank in Maastricht. De rechtbank Den Haag gebruikt het systeem sinds enige tijd voor het horen van getuigen en deskundigen in het buitenland. Tussen de rechtbank Haarlem en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba is ook al een video verbinding gerealiseerd. Volgens het ministerie zijn de ervaringen tot nu toe positief.

Op diverse locaties gaat de overheid nu videoconferentie ruimtes inrichten. Ook webcams kunnen volgens het ministerie prima worden gebruikt, vooral in het buitenland. Telehoren kan echter niet voor alle zaken worden ingezet, omdat een persoonlijke confrontatie vaak onontbeerlijk is.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de Minister:

1)Hoe reageert de minister op dit onderzoek en kan de minister aangeven of het telehoren ook in ons land kan worden ingevoerd voor eenvoudige standaardzittingen? Zo neen, kan de minister uitvoerig aangeven welke de positieve en welke de negatieve punten zijn van "telehoren" alsook waarom de negatieve punten uiteindelijk de doorslag geven? Zo ja, kan de minister aangeven wanneer dit zou worden doorgevoerd?

2)Werden er in ons land reeds proefprojecten inzake "telehoren" opgezet? Zo ja, welke waren de resultaten? Zo neen, is de minister bereid proefprojecten op te zetten in ons land?

3)Kan de minister zo accuraat mogelijk aangeven hoeveel personeelsleden van de overheid betrokken zijn bij het vervoer van gevangenen alsook bij de politiebegeleiding ervan en dit zowel wat betreft aantallen personeelsleden als wat betreft manuren en dit op jaarbasis? Kan de minister tevens het financiŽle plaatje ervan aangeven?