Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-237

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister van Justitie

Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten

identiteitsbewijs
vergelijkend onderzoek
Europese Unie

Chronologie

8/10/2010 Verzending vraag
19/4/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-239

Vraag nr. 5-237 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke vijf jaar moet een Belgische burger naar de bevolkingsdienst van zijn gemeente gaan om een nieuwe identiteitskaart tegen vijftien euro te kopen. Ook moet die burger met een nieuwe pasfoto komen aandraven. Dat kost hem of haar geld en tijd. Vaak, zeker met de huidige elektronische identiteitskaart, is de kaart echter nog zeer intact en is de man of vrouw in kwestie op de foto nog meer dan voldoende herkenbaar. Er is trouwens een tijd geweest dat mensen ouder dan 22 slechts om de tien jaar naar het gemeentehuis moesten hollen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Vanwaar de keuze om burgers elke vijf jaar een vernieuwing van hun identiteitskaart op te leggen?

In Duitsland ligt die termijn op tien jaar, behalve voor burgers jonger dan 24, die om de zes jaar hun identiteitskaart moeten vernieuwen. In Zwitserland moet men vanaf de leeftijd van 18 slechts om de tien jaar een nieuwe kaart halen. In Spanje gebeurt dat vanaf 30 jaar. Andere lidstaten geven/gaven hun burgers die een zekere ouderdom hebben/hadden een identiteitskaart voor het leven.

Kunt u een overzicht geven van de huidige regeling (prijs en geldigheidsduur) van de identiteitskaarten in alle Europese lidstaten? Wat is de meest voorkomende geldigheidsduur? Wat zijn uw conclusies? Waarom is er hierover geen eensgezindheid in de Europese Unie? Maakt dit de droom van een Europese identiteitskaart wel niet heel utopisch? Blijft u de keuze om de geldigheidsduur van onze identiteitskaart op vijf jaar vast te leggen, ondersteunen? Zo ja, waarom?

2) Hoeveel identiteitskaarten worden jaarlijks vernieuwd? Kunt u cijfers geven van 2000 tot en met heden? Zijn er jaren waarin de gemeentelijke bevolkingsdiensten meer werk hebben gehad dan andere (piek in geboortecijfers)?

3) Jongeren onder de 12 jaar kunnen een Kids-Id bekomen tegen 3 euro. In Nederland betalen kinderen tot en met dertien jaar 8,97 euro. Bent u voorstander van één algemeen tarief in de Europese Unie? Hoeveel unieke Kids-Id's werden in ons land tot op heden uitgereikt?

4) Is een identiteitskaart verloren, gestolen of vernield, moet de burger daarvan aangifte doen bij de politie. Hoeveel van dergelijke aangiftes kreeg de politie tussen 2000 en 2010 te verwerken (cijfers opgedeeld per kanton / jaar / leeftijd burger)? Zijn er jaartallen en / of leeftijden van personen (ouderen, jongeren, ...) die in deze statistieken in het oog springen?

5) Burgers die niet over een geldige identiteitskaart beschikken, kunnen tevens een boete tussen de 26 en 500 euro krijgen. Hoeveel boetes werden de afgelopen tien jaar aan burgers opgelegd die niet over een geldige identiteitskaart beschikten? Kunt u die cijfers opdelen per jaar en kanton? Hoeveel euro boete wordt er gemiddeld uitgeschreven? Waar heeft een burger zonder geldige identiteitskaart de meeste kans om de volle pot te moeten betalen?

6) Indien een burger zijn identiteitskaart niet laat vernieuwen en niet reageert op een (herhalings)oproepingsbrief, wordt het dossier uiteindelijk naar het parket gezonden. Hoeveel dossiers hieromtrent kreeg justitie in de afgelopen tien jaar (opgedeeld per jaartal en kanton)? Is er sprake van een stijgende trend? Hoe verklaart u de cijfers? Vervolgt het parket altijd of worden deze dossiers niet prioritair behandeld?

Antwoord ontvangen op 19 april 2011 :

1-5) Aangaande de eerste vijf punten verwijs ik de geachte senator graag naar de antwoorden die zullen worden gegeven door mijn geachte collega’s de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen (vraagnummer 5-238) en de minister van Binnenlandse Zaken (vraagnummer 5-239) op de door haar gestelde parlementaire vragen.

6) Indien personen niet reageren binnen de drie maanden na de uiterlijke datum die in de oproepingsbrief wordt vermeld, wordt de identiteitskaart automatisch geannuleerd. Bij het uitblijven van een reactie kan het dossier inderdaad overgemaakt worden aan het parket omdat men niet meer beschikt over een geldige identiteitskaart. Het parket beslist autonoom of tot vervolging wordt overgegaan onder preventiecode 13A (niet dragen van de identiteitskaart). Het College van Procureurs-generaal beschikt over gegevens betreffende de vervolgingen onder deze preventiecode. Het verschaffen van deze cijfers biedt echter geen antwoord op uw concrete vraagstelling omdat deze cijfers geen onderscheid maken naar de verschillende oorzaken voor het niet dragen van de identiteitskaart. Bijgevolg kan het aantal vervolgingen voor het niet dragen van een geldige identiteitskaart, te wijten aan het niet reageren op de oproepingsbrief, niet achterhaald worden.