Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3074

van Alain Courtois (MR) d.d. 16 september 2011

aan de minister van Justitie

Elektronische enkelbanden - Organisatorische problemen

gedetineerde
vervangende straf

Chronologie

16/9/2011 Verzending vraag
2/12/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-3074 d.d. 16 september 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Begin september 2011 maakte de pers gewag van organisatorische problemen met betrekking tot de elektronische enkelbanden. Tal van gedetineerden onder elektronisch toezicht zouden niet meer gecontroleerd worden. Anderzijds zouden de bewakingsboxen niet aangepast zijn of door de gedetineerden zelf zijn geÔnstalleerd. Bovendien zou het personeel dat dit systeem beheert, in spontane staking zijn gegaan. Dat alles doet vrezen dat de procedure helemaal niet efficiŽnt is en, erger nog, dat de gedetineerden gewoon ongecontroleerd kunnen verdwijnen.

Kunt u me de exacte situatie schetsen, namelijk :

1) Hoeveel gedetineerden vallen momenteel onder het systeem van de elektronische enkelband?

2) Bij hoeveel personen werkt het systeem gebrekkig?

3) Hoeveel mensen zijn betrokken bij het dagelijks beheer ervan?

4) Is er vandaag voldoende personeel om dit systeem te beheren voor de beoogde 1500 gedetineerden?

5) Waarom heeft de directie van de Justitiehuizen de realiteit van het probleem en de huidige dramatische situatie voor u verborgen gehouden?

Antwoord ontvangen op 2 december 2011 :

1) Op 30 september 2011 waren er 1000 justitiabelen onder elektronisch toezicht geplaatst (551 NL + 449 FR).

2) Het systeem heeft enkele detectieproblemen gekend. Met vier gevallen per dag ging het om een totaal van veertig gevallen. Voor een dagelijks gemiddelde van 1000 personen onder ET, vertegenwoordigt dit een dag percentage van 0,4 % van alle veroordeelden onder ET en een globaal percentage van 4 %.

Het is belangrijk om op te merken dat het niet gaat om verdwijningen, ontsnappingen of overtredingen van het systeem vanwege de betrokken justitiabele. Het gebeurt soms dat men vaststelt dat de bewakingsbox niet meer communiceert met de monitoring. Toch kan de box tijdens diezelfde periode het komen en gaan van de justitiabele blijven registreren. Dit is zichtbaar en controleerbaar door het personeel van de monitoring. Als een box niet meer communiceert met het NCET, neemt de monitoring contact op met de justitiabele waarna de mobiele eenheid in de woonplaats van de justitiabele een technische interventie uitvoert om het probleem op te lossen. Deze informatie wordt ook meegedeeld aan de justitieassistenten die instaan voor de begeleiding van de betrokken justitiabelen. Deze justitieassistenten nemen dan contact op met de justitiabelen om hen eventueel te herinneren aan de verplichtingen die ze moeten naleven tijdens de uitvoering van hun vrijheidsstraf onder ET. Dat is een van de redenen waarom men aan de justitiabele vraagt om telefonisch bereikbaar te blijven.

3) Voor de monitoring zijn er momenteel aanwervingsprocedures bezig om het aantal van negenenveertig personeelsleden te bereiken. Wat de mobiele eenheid betreft die de plaatsingen en de technische interventies uitvoert in de woonplaats van de justitiabele, bedraagt het huidige personeelskader zestien personen. Twee personeelsleden moeten vervangen worden.

Voor de justitiehuizen is het niet mogelijk om het exact aantal justitieassistenten te geven die zich bezighouden met begeleidingen ET. De justitiehuizen voeren immers veel opdrachten uit en de verdeling van het personeel per justitiehuis en per opdracht wordt bepaald door een beheersinstrument dat “resource planning” wordt genoemd. Elke plaatselijke directeur verdeelt dus zijn personeel in functie van de behoeften van zijn justitiehuis.

4) Het budget 2011 voorziet nu al het nodige personeel om 1500 personen onder ET te kunnen beheren. Volgens het personeelsplan 2011 zijn er zestien personeelsleden nodig voor de mobiele eenheid en negenenveertig voor de monitoring. Met een totaal van vijfenzestig personeelsleden, gaat het om een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2009-2010. Er werd met de vakbonden overeengekomen dat het voorziene personeelskader zal worden ingevuld. De vertrokken personeelsleden zullen vervangen worden. In afwachting kan de mobiele eenheid tijdelijk een beroep doen op een personeelslid van de monitoring.

Omdat het aantal personen onder ET hoger is in het noorden van het land, zal het taalkundig evenwicht beter berekend worden op het aantal dossiers: er zullen vier Nederlandstalige medewerkers meer worden aangeworven dan aan Franstalige zijde. Dat aantal was tot hiertoe gelijk.

Er zal een nieuw arbeidsreglement worden uitgewerkt om de werklast van de mobiele eenheid beter te kunnen evalueren. Bovendien zal de huidige omzendbrief aangepast worden wat de plaatsing van het materiaal betreft.

Het Directoraat Generaal van de Justitiehuizen zal een heel nieuw statuut uitwerken voor de mobiele eenheid. Al deze maatregelen zijn erop gericht het beheer van het elektronisch toezicht te optimaliseren.

5) Dat soort problemen maakt deel uit van het dagelijkse beheer van de plaatsingen door het NCET.