Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3520

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 18 oktober 2011

aan de minister van Justitie

Gerechtelijk arrondissement Brussel - Magistratuur - Vacatures - Kandidaturen - Benoemingen

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
rechter
openbaar ministerie
officiŽle statistiek
taalgebruik

Chronologie

18/10/2011Verzending vraag
29/11/2011Antwoord

Vraag nr. 5-3520 d.d. 18 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag een overzicht van het aantal openstaande vacatures, kandidaatstellingen, benoemingen, enz. bij de zittende en de staande magistratuur van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Hierbij had ik graag van de geachte minister de volgende cijfergegevens :

1) Het aantal openstaande vacatures telkens op datum van 1 januari van 2005 tot 2011, zowel voor de zittende als de staande magistratuur in het gerechtelijk arrondissement Brussel , opgesplitst per taalrol.

2) Het aantal kandidaturen telkens op datum van 1 januari van 2005 tot 2011, zowel voor de zittende als de staande magistratuur in het gerechtelijk arrondissement Brussel, opgesplitst per taalrol.

3) Het aantal uitgevoerde benoemingen en het aantal vertrekkenden (vrijwillig, opruststelling,Ö) van de leden van de zittende en staande magistratuur in het gerechtelijk arrondissement Brussel, eveneens per taalrol.

Antwoord ontvangen op 29 november 2011 :

U gelieve, in bijlage en in tabelvorm, de gevraagde informatie te vinden betreffende de drie gestelde vragen.

Ik wil er uw aandacht op vestigen dat het aantal vertrekkers, aantal vacatures en het aantal benoemingen voor een bepaald jaartal niet overeenstemmen omdat de vacatures bij geplande vertrekkers meerdere maanden voorafgaandelijk aan de werkelijke datum van vertrek worden gepubliceerd en dat de vacatures die vrijkomen ingevolge promotie worden gepubliceerd nadat de plaats werkelijk is vrijgekomen. De bekendmaking van een vacature gebeurt dus regelmatig in een ander jaar dan het jaar waarin de plaats werkelijk vrijkomt.

Bovendien worden in het gerechtelijk arrondissement Brussel, sedert vele jaren, de plaatsen van parketmagistraat niet volledig opgevuld ingevolge een gebrek aan tweetalige kandidaten. In bijgaande tabel werden -voor de voorgaande jaren- enkel de vacatures genoteerd die effectief werden opgevuld. Gezien de plaatsen die, wegens een gebrek aan kandidaten, niet konden worden opgevuld steeds worden geherpubliceerd, werden ze (om dubbeltellingen te voorkomen) in dit overzicht enkel opgenomen in het jaar 2011, waarin ze laatst werden gepubliceerd. Dit verklaart waarom er voor het jaar 2011 veel meer vacatures zijn genoteerd dan voor de jaren voordien. "

Op basis van het huidig aantal kandidaten voor deze vacatures kan er van uitgegaan worden dat in het voorjaar van 2012 een tiental vacatures van substituut-procureur des Konings bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel kan worden opgevuld. Het gaat in hoofdzaak om Franstalige plaatsen.

vertrekkers

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

zetel

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

1

1

2

0

0

0

3

Frans

2

4

4

4

2

3

4

parket

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

0

0

0

0

1

0

1

Frans

0

3

1

2

1

0

2

 

Vacatures
zetel

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

5

5

6

4

0

4

1

Frans

12

7

12

10

8

8

9

parket

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

7

0

1

3

5

3

5

Frans

7

9

7

6

6

7

25

 

Kandidaturen
zetel

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

34

35

47

19

0

8

4

Frans

93

73

85

92

49

53

52

parket

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

30

16

2

6

15

3

14

Frans

148

219

108

130

74

157

96

 

Benoemingen
zetel

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

1

3

3

5

0

1

3

Frans

8

7

4

4

2

4

5

parket

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

7

0

0

1

2

2

0

Frans

3

3

7

5

4

4

6