Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3375

van Inge Faes (N-VA) d.d. 18 november 2011

aan de minister van Justitie

Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure

gerechtskosten

Chronologie

18/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3374
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4150

Vraag nr. 5-3375 d.d. 18 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De ontvanger van registratie en domeinen dient "met alle rechtsmiddelen" de gerechtskosten in te vorderen overeenkomstig de beslissing van de strafrechter (art. 100 K.B. 28.12.1950). Het is evenwel mogelijk dat de beklaagde kosten moet betalen, die nadien worden verminderd door de Commissie voor Gerechtskosten. In dit geval dient het openbaar ministerie het teveel ge´nde bedrag aan de veroordeelde terug te betalen.

Ook burgerlijke partijen kunnen in vele gevallen een deel van de borgsom die niet is gebruikt terugvorderen (art. 110 van bovenvermeld K.B.)

Teneinde de evolutie van de gerechtskosten in kaart te brengen, had ik graag antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) In hoeveel gevallen, en dit sinds 2008, diende de ontvanger, conform het eerste punt, aan de beklaagde uit te betalen, dit ten gevolge van een uitgesproken vermindering door de Commissie voor de Gerechtskosten? Hoe verloopt deze procedure concreet?

2) Kan een overzicht worden gegeven, sinds 2008, over de gehanteerde rechtsmiddelen om deze gerechtskosten in te vorderen en de kostprijs van de invorderingsprocedure?

a. Is er een specifieke modus operandi om deze gerechtskosten terug te vorderen?

b. Ligt deze werkwijze vast voor alle rechtbanken, of kan deze ook verschillen per arrondissement of in te vorderen materie?

c. Kan een duidelijk overzicht worden gegeven van hoe een dergelijke invordering (alsook de kostprijs) per arrondissement verloopt?

3) Wat is het aantal terugbetaalde burgerlijke partijen en de omvang van deze sommen? Deze cijfers graag sinds 2008 en per gerechtelijk arrondissement. Wordt dit via de griffies zelf terugbetaald of gebeurt dit ook via de ontvanger?

Gezien het feit dat deze problematiek ook geldt voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie is deze vraag ook gesteld aan deze FOD.