Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2977

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 18 augustus 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Zelfdoding - Pogingen tot zelfdoding

strafgevangenis
zelfmoord
officiŰle statistiek

Chronologie

18/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-2977 d.d. 18 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gevangenen blijven een grote risicogroep voor wat betreft su´cidaal gedrag. Vele factoren dragen bij tot deze situatie. Zo is er niet alleen het strikte regime, maar ook de als uitzichtloos ervaren toekomst en wellicht speelt ook de overbevolking een rol.

Tegen deze achtergrond stelde ik de minister graag de volgende vragen:

- Hoeveel gevallen van zelfdoding waren er in de eerste 6 maanden van 2011 in de Belgische gevangenissen?

- In welke penitentiaire instellingen vonden deze zelfdodingen plaats?

- Hoeveel gevallen van poging tot zelfdoding werden er sinds 2004 geregistreerd in de Belgische gevangenissen? Dit graag uitgesplitst per jaar en per inrichting.