Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3542

van Inge Faes (N-VA) d.d. 20 oktober 2011

aan de minister van Justitie

Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek

gerechtskosten
gerechtelijke expertise
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
gerechtelijke politie
gerechtelijk onderzoek
gerechtelijk vooronderzoek
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

20/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4152

Vraag nr. 5-3542 d.d. 20 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om de gerechtskosten in deskundigenonderzoek te onderzoeken had ik graag geweten hoeveel er jaarlijks uitbetaald is aan gerechtkosten voor de jaren 2008, 2009 en 2010, en indien mogelijk de eerste helft van 2011.

Dit bedrag uitgesplitst per onderstaande categorie van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, voor de onderstaande gevallen.

Bovendien zou ik willen weten aan welke instanties (labo's, Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie, technische en wetenschappelijke politie enz.) deze gerechtskosten in deskundigenonderzoek, uitgesplitst per onderstaande categorie van het Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, worden betaald, desgevallend per regio en/of arrondissement?

---------------------------------------

Overzicht van de categorieŽn van Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken waarvan we de kost willen weten (conform de bepalingen in het koninklijk besluit)

1. Artikel 48. Vervoer van stoffelijke overschotten

1.1. Bijkomende kilometervergoeding vanaf 16km

2. Artikel 49. Gebruik van autopsiezalen

2.1. Voor gebruik van een autopsiezaal

2.2. Voor een meer uitgeruste zaal met alle voorzieningen

3. Artikel 51. Gebruik van een mortuarium: Per dag

Hoofdstuk I. -Medische expertises

Afdeling I. -Onderzoek van lijken

Afdeling IV. - Laboratoriumonderzoeken

Afdeling VI Bijzondere onderzoeken

HOOFDSTUK II. - Toxicologische expertises

Afdeling I. - Algemene bepalingen

1. Art. 18. Wanneer een college van deskundigentoxicologen aangesteld werd, brengt elke deskundige zijn eigen prestaties in rekeningen. Voor het gezamenlijk nazien van de resultaten en voor het opmaken van het verslag wordt x euro aan elke deskundige toegekend.

Afdeling II. - Honoraria voor toxicologische expertisen

Afdeling III. - Honoraria voor het opsporen van verdovende middelen, hormonen en andere stoffen

HOOFDSTUK III. - Ballistische expertises

Afdeling I. - Algemene bewerkingen

Afdeling II. - Bijzondere bewerkingen met het oog op de identificatie van gebruikte wapen

HOOFDSTUK IV. - Expertises inzake genetisch onderzoek

Afdeling I. - Sporenonderzoek

Afdeling II. - Het opstellen van een genetisch profiel van individuen

HOOFDSTUK VI. - Expertises inzake onderzoek van vezels en haren

HOOFDSTUK VII. - Zekere bewerkingen inzake criminalistiek

HOOFDSTUK X. - Algemene bepalingen

Art. 45.

Voor een plaatsopneming en beschrijving ervan, op vordering van het parket, van de onderzoeksrechter of de politie op vraag van het parket, deelneming aan opsporingen, onderzoeken en ondervragingen, voor het opzoek van sporen en vlekken, wordt x euro toegekend