Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3358

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 18 november 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens

strafgevangenis
verslag over de werkzaamheden
gedetineerde
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

18/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4294

Vraag nr. 5-3358 d.d. 18 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het activiteitenverslag 2010 van het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie worden de kerncijfers weergegeven over het gevangeniswezen in 2010. Zo blijken uit het verslag onder meer cijfers over de gemiddelde overbevolkingsgraad per inrichting, de evolutie van de gevangenisbevolking op basis van de wettelijke toestand, de gemiddelde dagelijkse bevolking volgens geslacht, per nationaliteit en volgens detentieregime.

Het aantal overlijdens, zelfmoorden en ontsnappingen per penitentiaire inrichting worden in het verslag eveneens vermeld. Ook de uitgaansvergunningen, het penitentiair verlof en de strafonderbreking worden opgesomd, evenals personeelscijfers en de uitgaven per budgettaire post.

Het activiteitenverslag vermeldt dan ook belangrijke cijfergegevens.

Graag kreeg ik van de geachte minister nog een antwoord op volgende vragen :

1) Hoeveel personen bevinden zich vandaag in de Belgische gevangenissen met een instabiele verblijfstitel, wat betekent dat ze zijn ingeschreven in het wachtregister of vreemdelingenregister ? Kunnen deze cijfers worden meegedeeld sinds 2006 ?

2) Hoeveel personen zonder een inschrijving in het wachtregister, vreemdelingenregister of bevolkingsregister, maken vandaag deel uit van de gevangenispopulatie ? Zijn deze cijfers eveneens te verkrijgen sinds 2006 ?

3) Kan u de cijfers en percentages meedelen van de gevangenispopulatie die wel een stabiele verblijfssituatie hebben en de cijfers van de woonplaats van de betrokkenen opsplitsen per gewest (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ? Kunnen deze cijfers eveneens meegedeeld worden voor de periode 2006 tot en met 2010 ?