Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2427

van Alain Courtois (MR) d.d. 31 mei 2011

aan de minister van Justitie

Algemeen belang - Beroep bij de Raad van State - Wijziging van de procedure

beroep tot nietigverklaring
administratieve rechtspraak
stedenbouwkundige planning

Chronologie

31/5/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-2427 d.d. 31 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Uit de pers bleek onlangs hoe kwaad u bent op de Raad van State. Die wordt almaar meer gevat door particulieren die zich kanten tegen diverse ontwerpen waardoor ze het algemeen belang blokkeren ten voordele van het individueel belang.

Mag ik u vragen wat u zult doen om de stedenbouwkundige projecten die tegen het individuele belang indruisen voortaan te kunnen laten behandelen door de Gewesten, met de mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State? Past het Vlaams Gewest een dergelijke procedure al niet toe?