Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-519

van Güler Turan (sp.a) d.d. 10 december 2010

aan de minister van Justitie

Drugsoverlast - Evolutie - Samenwerking tussen de betrokken actoren

drugverslaving
gerechtelijke vervolging
officiële statistiek
geografische spreiding
illegale migratie
vervangende straf

Chronologie

10/12/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-519 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Veel steden kreunen onder een aanhoudende drugsoverlast. De bestrijding van de drugsproblematiek vereist een goede aanpak en een verankerde samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren zoals de lokale overheden en Justitie.

Een goede samenwerking kan inderdaad goede resultaten voorleggen. De samenwerking tussen de politie in Antwerpen en het Antwerpse parket leidde bijvoorbeeld al tot een gevoelige vermindering van het drugstoerisme in de stad.

Om een beter inzicht te krijgen in deze problematiek, is het belangrijk de evolutie in de voorbije jaren te monitoren.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe wordt de samenwerking tussen Justitie en de lokale overheden in de strijd tegen drugsoverlast versterkt?

2) Hoeveel drugsgerelateerde processen-verbaal werden opgesteld?

3) In hoeveel van de gevallen had het proces-verbaal betrekking op een illegaal in het land verblijvende vreemdeling?

4) In hoeveel van de gevallen betrof het proces-verbaal een recidivist?

5) Hoeveel drugsgerelateerde aanhoudingen werden door de onderzoeksrechter bevolen?

6) Hoeveel van de door de onderzoeksrechter bevolen aanhoudingen werden bevestigd voor de raadkamer?

7) Welke alternatieve straffen werden opgelegd?

8) In hoeveel van de gevallen volgde een effectieve veroordeling?

9) In hoeveel van de gevallen werd de straf effectief uitgevoerd?

10) Kan de minister deze oefening maken voor elk van de voorbije drie jaren?

11) Kan hij al die cijfers opdelen per arrondissement?

12) Kan hij voor al die cijfers een onderscheid maken tussen gebruikers, producenten en handelaars?