Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-235

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister van Justitie

Gerechtstolken - Achterstallige honoraria - Maatregelen

beroep in het informatiewezen
vertaling
niet in loondienst verkregen inkomen
tolken
griffies en parketten
betalingstermijn

Chronologie

8/10/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4443

Vraag nr. 5-235 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 27 september 2010 liet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen weten dat er vanuit Justitie 1,2 miljoen euro aan achterstallige honoraria voor gerechtstolken werd uitbetaald aan het Antwerps gerecht. De betaling had ongetwijfeld te maken met de uitgebreide berichtgeving in de media midden september 2010, waarin geaccrediteerde beŽdigde tolken bij de rechtbank van eerste aanleg hun beklag deden over de barslechte betalingsgewoonten bij het gerecht. Sedert april 2010 werden deze tolken, waarvan sommigen dagelijks voor het Antwerps gerecht werken, niet meer uitbetaald. Voor een tiental onder hen liepen de achterstallige honoraria op tot 40 000 euro bruto.

Deze problematiek is niet nieuw en beperkt zich niet tot Antwerpen alleen. Dit vraagt dan ook een structurele oplossing. Zo wordt bijvoorbeeld gepleit voor een portefeuille waarover elke rechtbankvoorzitter kan beschikken voor het uitbetalen van dergelijke honoraria.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister mij meedelen, per gerechtelijk arrondissement, wanneer de laatste en voorlaatste uitbetalingen voor gerechtstolken zijn gebeurd?

2) Welke maatregelen neemt hij om deze toestand te normaliseren?