Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Bart Tommelein

Nummer Senator Minister Datum
5-7500 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Begeleiding van uitzonderlijke transporten - Transportfirma's en begeleidingsbedrijven - Wet op de private veiligheid - Buitenlandse begeleidingsbedrijven - Controles - Melding van begeleidingen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7477 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW-plichtige - Tabel van de bedrijfsmiddelen
  Verzending vraag 5/12/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7177 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgsector - Prikincidenten - Bloedoverdraagbare aandoeningen - Beroepsrisico's - Stand van zaken - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 19/10/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-7161 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Turkije - Persvrijheid - Baris Terkoglu - Beleid
  Verzending vraag 12/10/2012
  Antwoord 22/11/2012
5-7150 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7149
5-7149 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 6/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7150
5-7148 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Bedreiging voor de staatsveiligheid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7150
5-7141 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vlaamse luchthavens - Personeel - Bestuur der Luchtvaart - Examens - Taalwetgeving - Benadeling Nederlandstaligen
  Verzending vraag 9/10/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7140 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandartsen - Wachtdiensten - Organisatie - Erkenning - Provinciale geneeskundige commissies Antwerpen en West-Vlaanderen - Gelijke behandeling
  Verzending vraag 9/10/2012
  Rappel 4/12/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7133 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Administratie der douane & accijnzen - West-Vlaanderen - Aanwervingen - Mutaties - Interims - Benoemingsprocedures
  Verzending vraag 4/10/2012
  Antwoord 19/11/2012
5-7112 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Preventie tegen radicalisering - Training voor professionals - Informatiebijeenkomsten
  Verzending vraag 27/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7111
5-7111 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Preventie tegen radicalisering - Training voor professionals - Informatiebijeenkomsten
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Dossier gesloten 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7112
5-7110 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Salafisten - Radicalisering - Screening - Preventie - Verklaring Duitse minister van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag 27/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7109
5-7109 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Salafisten - Radicalisering - Screening - Preventie - Verklaring Duitse minister van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag 27/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7110
5-7108 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Deradicaliseren - Inzetten geestelijken
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 18/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7107
5-7107 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevangenissen - Deradicaliseren - Inzetten geestelijken
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 19/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7108
5-7087 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Bestrijding van internetextremisme - "Clean IT Project" - Meldingsplicht - Klantgegevens - Toezicht op sociale media - Democratische inspraak in het project - Privacybescherming - Standpunt regering
  Verzending vraag 24/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7086
5-7086 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bestrijding van internetextremisme - "Clean IT Project" - Meldingsplicht - Klantgegevens - Toezicht op sociale media - Democratische inspraak in het project - Privacybescherming - Standpunt regering
  Verzending vraag 24/9/2012
  Antwoord 7/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7087
5-7035 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Kmo's - Derivatencontracten met negatieve waarde - Nederlandse Autoriteit FinanciŽle Markten - Onderzoek - Stand van zaken - Klachten
  Verzending vraag 20/9/2012
  Antwoord 25/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7034
5-7034 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kmo's - Derivatencontracten met negatieve waarde - Nederlandse Autoriteit FinanciŽle Markten - Onderzoek - Stand van zaken - Klachten
  Verzending vraag 20/9/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7035
5-7033 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecombedrijven - Internettolweg - Monopolisering van de netwerken - Congres van de Verenigde Naties in Dubai over het internet - Internetneutraliteit
  Verzending vraag 20/9/2012
  Antwoord 29/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7032
5-7032 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Telecombedrijven - Internettolweg - Monopolisering van de netwerken - Congres van de Verenigde Naties in Dubai over het internet - Internetneutraliteit
  Verzending vraag 20/9/2012
  Antwoord 15/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7033
5-7027 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brommobiel - Parkeren - Bewonerskaart - Identificatieplaat
  Verzending vraag 14/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7017 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Identiteitsfraude - Definitie - Incriminatie - Bestraffing - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7016
5-7016 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsfraude - Definitie - Incriminatie - Bestraffing - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/9/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7017
5-7015 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Digitale uitgaven - Btw-tarief - Verlaging - Frankrijk en Luxemburg - Europese Commissie
  Verzending vraag 11/9/2012
  Antwoord 15/10/2012
5-6995 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Internet - The "Cloud" - Elektronische gegevens - Bescherming - Toegang door overheden - Uitwisseling - Mutual Legal Assistance Treaties - Privacy
  Verzending vraag 6/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6994
5-6994 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Internet - The "Cloud" - Elektronische gegevens - Bescherming - Toegang door overheden - Uitwisseling - Mutual Legal Assistance Treaties - Privacy
  Verzending vraag 6/9/2012
  Antwoord 15/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6995
5-6992 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinverbinding BelgiŽ-Nederland - Hogesnelheidslijn - FYRA-verbinding - Houding Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Benelux-trein
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 12/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6991
5-6991 Bart Tommelein (Open Vld) eerste minister  
  Treinverbinding BelgiŽ-Nederland - Hogesnelheidslijn - FYRA-verbinding - Houding Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Benelux-trein
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6992
5-6990 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Veiligheidsdiensten - Informatiedoorstroming - Buitenlandse Zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6989
5-6989 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Veiligheidsdiensten - Informatiedoorstroming - Buitenlandse Zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 4/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6990
5-6988 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Veiligheidsdiensten - Informatiedoorstroming - Buitenlandse Zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 5/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6990
5-6987 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten - Gebruik bij politie, leger en brandweer
  Verzending vraag 4/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6986
5-6986 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten - Gebruik bij politie, leger en brandweer
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6987
5-6985 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten - Gebruik bij politie, leger en brandweer
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6987
5-6984 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Strijd tegen de financiering van terrorisme - Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Staatsveiligheid - FinanciŽn - CoŲrdinatie en informatie-uitwisseling tussen diensten - Middelen - Info
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6983
5-6983 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Strijd tegen de financiering van terrorisme - Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Staatsveiligheid - FinanciŽn - CoŲrdinatie en informatie-uitwisseling tussen diensten - Middelen - Info
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6984
5-6982 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Strijd tegen de financiering van terrorisme - Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Staatsveiligheid - FinanciŽn - CoŲrdinatie en informatie-uitwisseling tussen diensten - Middelen - Info
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 4/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6984
5-6981 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Comitť I - Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Contacten met buitenlandse antiterreurorganen - Mogelijke verwarring met Staatsveiligheid
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 13/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6980
5-6980 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Comitť I - Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Contacten met buitenlandse antiterreurorganen - Mogelijke verwarring met Staatsveiligheid
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6981
5-6979 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Comitť I - Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Contacten met buitenlandse antiterreurorganen - Mogelijke verwarring met Staatsveiligheid
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6981
5-6978 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese raad
  Verzending vraag 4/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6977
5-6977 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese raad
  Verzending vraag 4/9/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6978
5-6976 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese raad
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6978
5-6975 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Schuldhulpverlening - Financieel adviseur - Budgetcoach - Kosten - Malafide praktijken - Controle - Klachten
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 9/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6974
5-6974 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Schuldhulpverlening - Financieel adviseur - Budgetcoach - Kosten - Malafide praktijken - Controle - Klachten
  Verzending vraag 4/9/2012
  Antwoord 7/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6975
5-6943 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Politiediensten - Inlichtingendiensten - Samenwerkingsakkoorden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 13/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6942
5-6942 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Inlichtingendiensten - Samenwerkingsakkoorden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6943
5-6941 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Aankoop communicatiemateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6940
5-6940 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Staatsveiligheid - Aankoop communicatiemateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6941
5-6939 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Acute dreigingen - Urgentieprocedure voor specifieke en uitzonderlijke methoden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6938
5-6938 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Staatsveiligheid - Acute dreigingen - Urgentieprocedure voor specifieke en uitzonderlijke methoden
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 24/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6939
5-6937 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Aanslag in Kopenhagen - Tekortkomingen - Belang uitwisseling gegevens tussen inlichtingendiensten en politie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6936
5-6936 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Aanslag in Kopenhagen - Tekortkomingen - Belang uitwisseling gegevens tussen inlichtingendiensten en politie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6937
5-6935 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Aanslag in Kopenhagen - Tekortkomingen - Belang uitwisseling gegevens tussen inlichtingendiensten en politie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6937
5-6934 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  OCAD - Ondersteunende diensten - Communicatie - Veiligheidsincidenten
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6933
5-6933 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  OCAD - Ondersteunende diensten - Communicatie - Veiligheidsincidenten
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6934
5-6932 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  ADIV - Beveiliging van de infrastructuur en de bewakingsmiddelen - Tekortkomingen
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6931 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  ADIV - Uitblijven geÔntegreerd ICT-systeem - Risico's op fouten in informatieverwerking
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6930
5-6930 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  ADIV - Uitblijven geÔntegreerd ICT-systeem - Risico's op fouten in informatieverwerking
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6931
5-6929 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  VSSE - Inlichtingendienst - Kennismanagement
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6928
5-6928 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  VSSE - Inlichtingendienst - Kennismanagement
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6929
5-6927 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheid van de staat - Strijd tegen de proliferatie en de bescherming van het WEP
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 12/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6926
5-6926 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Veiligheid van de staat - Strijd tegen de proliferatie en de bescherming van het WEP
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6927
5-6925 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  VSSE - ADIV - Uitwisseling informatie met zusterdiensten - Lacune in controle
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6924
5-6924 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  VSSE - ADIV - Uitwisseling informatie met zusterdiensten - Lacune in controle
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 1/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6925
5-6923 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - OCAD - Ondersteunende diensten - Risico op veiligheidsincidenten - Niet beveiligde communicatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6922
5-6922 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Staatsveiligheid - OCAD - Ondersteunende diensten - Risico op veiligheidsincidenten - Niet beveiligde communicatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6923
5-6921 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Staatsveiligheid - OCAD - Ondersteunende diensten - Risico op veiligheidsincidenten - Niet beveiligde communicatie
  Verzending vraag 29/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6923
5-6920 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Domeinnamen - DNS.be - regulering - Aanwenden opbrengst
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 2/10/2012
5-6919 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Illegale dierenkwekerijen - Aantallen - tendens
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6918 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 27/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6917
5-6917 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 4/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6918
5-6872 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Budget Europese Commissie - Lidstaten - Tekort op begroting 2012
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 10/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6871
5-6871 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Budget Europese Commissie - Lidstaten - Tekort op begroting 2012
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 14/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6872
5-6870 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aardwarmte - Mogelijke locaties - Duurzame energie
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6869
5-6869 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Aardwarmte - Mogelijke locaties - Duurzame energie
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 5/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6870
5-6868 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Winkeldiefstallen - Helers - Zwarte lijst
  Verzending vraag 10/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6867
5-6867 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Winkeldiefstallen - Helers - Zwarte lijst
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 24/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6868
5-6866 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Aanslagen jegens IsraŽlische burgers - Toegenomen dreiging - Maatregelen
  Verzending vraag 10/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6865
5-6865 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Aanslagen jegens IsraŽlische burgers - Toegenomen dreiging - Maatregelen
  Verzending vraag 10/8/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6866
5-6864 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Invaliditeitsuitkering ten gevolge verwondingen door misdrijf - Cijfers
  Verzending vraag 10/8/2012
  Dossier gesloten 14/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6863
5-6863 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gedetineerden - Invaliditeitsuitkering ten gevolge verwondingen door misdrijf - Cijfers
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 30/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6864
5-6825 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Kunstenaars - Volgrecht - Auteursverenigingen - Beheersvennootschappen - Volgrecht van niet aangesloten artiesten - Zoeken van rechthebbenden - Incassering - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 27/11/2012
5-6796 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Defensie - ADIV - Militairen in het buitenland - Controle op gebruik van sociale media - Resultaten - Aanbieders sociale media - Protocolakkoorden - Medewerking - BIM-wet - Informatieonderzoeken
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 31/8/2012
5-6705 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederland- Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Inzetten van journalisten tegen betaling - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de krijgsmacht - Regelgeving
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6704
5-6704 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Nederland- Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Inzetten van journalisten tegen betaling - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de krijgsmacht - Regelgeving
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 9/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6705
5-6703 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nederland- Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Inzetten van journalisten tegen betaling - Veiligheid van de Staat - Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de krijgsmacht - Regelgeving
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6705
5-6697 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Werk  
  Bouwbedrijven - Oneerlijke buitenlandse concurrentie - Concurrentiepositie van Belgische ondernemingen - Arbeidswetgeving - Versoepeling - Bouwunie - Informatiedoorstroming - Sociale en fiscale aansprakelijkheid
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6696
5-6696 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Bouwbedrijven - Oneerlijke buitenlandse concurrentie - Concurrentiepositie van Belgische ondernemingen - Arbeidswetgeving - Versoepeling - Bouwunie - Informatiedoorstroming - Sociale en fiscale aansprakelijkheid
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6697
5-6690 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Banken - Verkooptechnieken - Misleidende reclame rond financiŽle producten - Zichtrekening - Maatregelen
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6671 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Antisemitisme - Racisme - Evolutie - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Prioriteit - Slachtoffers - Internet
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 21/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6670
5-6670 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Antisemitisme - Racisme - Evolutie - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Prioriteit - Slachtoffers - Internet
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6671
5-6669 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Digitaal erfgoed - Europese erfgoedportal Europeana - Beleid - "Digitaal Erfgoed Nederland" - Aggregator
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 22/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6668
5-6668 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Digitaal erfgoed - Europese erfgoedportal Europeana - Beleid - "Digitaal Erfgoed Nederland" - Aggregator
  Verzending vraag 3/7/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6669
5-6540 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Beheerder domeinnaam ".be" - DNS.be - Nationalisering - Preventieve campagnes e-commerce - Veilige internetdiensten - Budget
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6501 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Fiscale fraude - Belastingsakkoord tussen Duitsland en Zwitserland - Belgisch beleid - Uitbreiding - Impact overheidsfinanciŽn
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 21/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6500
5-6500 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale fraude - Belastingsakkoord tussen Duitsland en Zwitserland - Belgisch beleid - Uitbreiding - Impact overheidsfinanciŽn
  Verzending vraag 15/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6501
5-6499 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6498
5-6498 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6499
5-6497 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privacy - Opvorderen gegevens van gebruikers van sociale media - Politie - Staatsveiligheid - Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Rechtsbescherming - Akkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 28/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6499
5-6466 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Nederland - Bedrijven - Verlagen administratiekosten - Administratieve vereenvoudiging - Terugdringen nalevingslast
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 9/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6465
5-6465 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Nederland - Bedrijven - Verlagen administratiekosten - Administratieve vereenvoudiging - Terugdringen nalevingslast
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 27/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6466
5-6444 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nederland - Politie - Loket permanent bereikbaar voor politiemensen en familie - Hulpvragen - Laagdrempelige psychische en morele bijstand voor politiemedewerkers - Zelfmoorden
  Verzending vraag 12/6/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6427 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Politiediensten - Cloud computing - Toegang tot data opgeslagen in het buitenland
  Verzending vraag 7/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6426
5-6426 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Cloud computing - Toegang tot data opgeslagen in het buitenland
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6427
5-6418 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorismebestrijding op het internet - Clean IT project - Bijdrage BelgiŽ
  Verzending vraag 7/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6417
5-6417 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Terrorismebestrijding op het internet - Clean IT project - Bijdrage BelgiŽ
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 12/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6418
5-6352 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW - Verkoop autovoertuigen - Uitsluiting uit tolerantie
  Verzending vraag 31/5/2012
  Rappel 31/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6344 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Proeven op dieren - Alternatieven - Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6343 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenproeven - Belastingheffing - Alternatieven
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6244 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Werk  
  Uitkeringsfraude - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers - Opsporing fraude
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6217 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kaupthing Bank - IJsland - Luxemburg - Faillissement - Verdachte transacties - Onderzoek - Belangen van de belastingbetaler
  Verzending vraag 8/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6174 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Uitkeringen aan mensen die officieel niet bestaan - Nederland
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 20/11/2012
5-6163 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Dolfijnen - Japan - FaerŲer eilanden - Jacht - Vervuiling - Slachting - Petitie - Walvisvaartcommissie - Bescherming
  Verzending vraag 27/4/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6151 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Jihadistische strijd - Afghanistan - SomaliŽ - Trainingskampen - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen - Staatsveiligheid
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 12/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6150
5-6150 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Jihadistische strijd - Afghanistan - SomaliŽ - Trainingskampen - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen - Staatsveiligheid
  Verzending vraag 26/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6151
5-6093 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Meldpunten - Meldingen - Sociale fraude - Uitkeringsfraude - Nederland
  Verzending vraag 20/4/2012
  Rappel 3/10/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6077 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Banken - Zichtrekening - Langdurige debetstand - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
5-6076 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers - Opsporing fraude
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-6069 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Buitenlandse activa of vermogens - Plan van aanpak - Cijfers
  Verzending vraag 13/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6065 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Voortvluchtige veroordeelden - Sociale uitkering
  Verzending vraag 13/4/2012
  Antwoord 23/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6064
5-6064 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Voortvluchtige veroordeelden - Sociale uitkering
  Verzending vraag 13/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6065
5-6058 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wanbetalingen - Toename - Betalingsbevel - Omzetting richtlijn
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6046 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederland - Zware criminaliteit - Kaalplukwet - Schadevergoeding - Systematische vergoedingseis voor de slachtoffers
  Verzending vraag 5/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6039 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  World Health Organisation (WHO) - Antibiotica - Veeteelt - Resistentie
  Verzending vraag 5/4/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6038
5-6038 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  World Health Organisation (WHO) - Antibiotica - Veeteelt - Resistentie
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 10/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6039
5-6037 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  World Health Organisation (WHO) - Antibiotica - Veeteelt - Resistentie
  Verzending vraag 5/4/2012
  Antwoord 9/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6039
5-6024 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Bank van BelgiŽ - Goudvoorraad - Fysieke bewaring - Kost van bewaring - Opbrengst van de uitleen
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 8/5/2012
5-5973 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW - Autovoertuigen - Verkoop - - Tolerantie - BTW-Wetboek
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5862 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Veiligheid van de Krijgsmacht (ADIV) - Spyware - Gebruik - Privacywetgeving
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5778 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 23/3/2012
5-5722 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (Sabam) - Jaarlijkse analyse evenementen -Terugstorten foutieve inningen
  Verzending vraag 28/2/2012
  Antwoord 11/4/2012
5-5692 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Valse C4-documenten - Nepbedrijven - Onterecht uitgekeerde bedragen - Recuperatie
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 27/4/2012
5-5691 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Bisregisternummers - Dimona - Verblijfsvergunning - Cijfers - Onterechte uitbetalingen - Recuperatie
  Verzending vraag 23/2/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5690 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Valse E301-formulieren - Internationale samenwerking - Cijfers - Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Recuperatie
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 4/6/2012
5-5689 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Valse C4-documenten - Recuperatie onterecht uitgekeerde bedragen - Verjaring
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 27/4/2012
5-5675 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Evolutie - Preventie - Beleid
  Verzending vraag 17/2/2012
  Antwoord 7/6/2012
5-5605 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederland - Online rechtbank - Internetrechtbank - e-Court - Privť-actoren - Samenwerking - Arbitrage
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5527 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Data Protection Regulation - Datacenters - Clouddiensten - Privacy - Verenigde Staten - Europese Commissie - Patriot Act
  Verzending vraag 7/2/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5526
5-5526 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Data Protection Regulation - Datacenters - Clouddiensten - Privacy - Verenigde Staten - Europese Commissie - Patriot Act
  Verzending vraag 7/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5527
5-5505 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Egypte - Invallen in niet-gouvernementele organisaties - Uitbouw democratische rechtsstaat
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5504 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overheid - Terugdringen energierekening - Lichtplan - Energiemanager
  Verzending vraag 6/2/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5503
5-5503 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheid - Terugdringen energierekening - Lichtplan - Energiemanager
  Verzending vraag 6/2/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5504
5-5499 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Dolfijnen - Japan - FaerŲer eilanden - Jacht - Vervuiling - Slachting - Petitie - Walvisvaartcommissie - Bescherming
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 16/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5498
5-5498 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Dolfijnen - Japan - FaerŲer eilanden - Jacht - Vervuiling - Slachting - Petitie - Walvisvaartcommissie - Bescherming
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5499
5-5497 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nederland - Uitkeringsfraude - Digitale stofkam
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5468 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving - Bankautomaten - Winkelautomaten - Samenwerkingsovereenkomsten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5467 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Criminaliteit - Bankkaarten - Skimmen - 3D-printers - Preventie - Overleg banksector
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5466 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5465 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Afghanistan - Valse documenten - Plan van aanpak
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5464
5-5464 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Asielzoekers - Afghanistan - Valse documenten - Plan van aanpak
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 12/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5465
5-5463 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 13/3/2012
5-5377 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Korte gevangenisstraffen - Strafuitvoering - Elektronisch toezicht - Richtlijnen
  Verzending vraag 27/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5349 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland - Rijvaardigheid - Rijopleidingen - Europese Unie
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 8/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5348
5-5348 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland - Rijvaardigheid - Rijopleidingen - Europese Unie
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 23/1/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5349
5-5314 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Democratische Republiek Congo - Sociťtť congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins (SOCODA) - Samenwerking - Risico's
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
5-5312 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Grensoverschrijdende fraude - Uitkeringen - Illegale arbeid - Sociale zekerheid - Samenwerkingsakkoord - Verdrag - Benelux - Europese Unie
  Verzending vraag 18/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5308 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Banken - Buitenlandse banken actief in BelgiŽ - Beschermingsfonds voor deposito's en financiŽle instrumenten - Depositobeschermingsregelingen - Communicatie naar klanten
  Verzending vraag 18/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
5-5292 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Geld lenen - SMS - E-mail - Consumentenkrediet - Woekeraars - Minileningen - Flitskrediet - Reacties
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5291
5-5291 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Geld lenen - SMS - E-mail - Consumentenkrediet - Woekeraars - Minileningen - Flitskrediet - Reacties
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5292
5-5290 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Grafschennis - Processen-verbaal - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5289 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale media - Nepaccounts - Identiteitsdiefstal - Wettelijk kader
  Verzending vraag 17/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5186 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5185 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 15/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5184
5-5184 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Werk  
  Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 2/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5185
5-5183 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5185
5-5182 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingplichtigen - Laattijdige aangiftes - Waarschuwingen - Aanslagen van ambtswege
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5151 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Administratieve vereenvoudiging - Aanhangwagens - Nummerplaat - Fysieke aanwezigheid in BelgiŽ - Milieukost
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3770
5-5150 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Partydrug - Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - Gebruik in BelgiŽ - Evolutie
  Verzending vraag 10/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-655
5-5140 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Onveilige aanstekers - Controle - Ongevallen
  Verzending vraag 10/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5139
5-5139 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onveilige aanstekers - Controle - Ongevallen
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 10/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5140
5-5138 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Verhoogde bierprijzen - SABAM - Referteprijs van meest genuttigde drank - Impact op bijdrage SABAM en billijke vergoeding
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 6/2/2012
5-5134 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Sabam - Arrest van het Hof van Beroep te Gent - Gevolgen
  Verzending vraag 5/1/2012
  Antwoord 13/2/2012
5-5133 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Diensten van notarissen - Btw-heffing - Plaatsbepaling
  Verzending vraag 5/1/2012
  Antwoord 14/2/2012
5-5132 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Notarissen en gerechtsdeurwaarders - Btw-heffing - Historische aftrek
  Verzending vraag 5/1/2012
  Antwoord 13/2/2012
5-5082 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3723
5-5081 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3717
5-5080 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Woekerleningen - Internet
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3295
5-5079 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3291
5-5078 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3248
5-5077 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Den Haan - Asielcentrum - Onrust bij bevolking - Criteria
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3807
5-5076 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3726
5-5075 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3724
5-5074 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Transitillegalen in Oostende - Readmissieakkorden met Algerije - Afstemmen terugkeerbeleid met Nederland en Frankrijk
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3097
5-5073 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Transit illegalen - Verminderen aanzuigeffect zeehavens - Vergroten opvangcapaciteit illegalen - Verlengen detentieduur
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3095
5-5072 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Regie der Gebouwen - Leegstand - Gelegenheidsbewoners - Voorwaarden en kosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-644
5-5071 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen - Leegstand - Gelegenheidsbewoners - Voorwaarden en kosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-644
5-5070 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 27/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3725
5-5069 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Administratieve vereenvoudiging - Aanhangwagens - Nummerplaat - Fysieke aanwezigheid in BelgiŽ - Milieukost
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3771
5-5068 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3721
5-5067 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3716
5-5066 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verhoging van de taksen van Brussel Airport - Beroepprocedure van regulator - Bevoegdheidsoverschrijding - Lopende zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1783
5-5065 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verhoging van de taksen van Brussels Airport - Meerkost voor de passagiers - Beroepprocedure van regulator - Impact van de vernietiging door de Raad van State
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1779
5-5064 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling)
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1528
5-5063 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1100
5-5062 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Energie-intensieve industrie - Buurlanden - Voorkeurprijzen voor energie - Concurrentievervalsing
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-78
5-5061 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Werk  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/3/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3710
5-5060 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3711
5-5059 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1362
5-5058 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3897
5-5057 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3865
5-5056 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Stijgende trend - Preventie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3696
5-5055 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3532
5-5054 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Mensensmokkel - Vervolging
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 12/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3495
5-5053 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Valse politieagenten - Diefstal met valse titeldracht - Preventie - Oude uniformen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 7/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3493
5-5052 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3292
5-5051 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3249
5-5050 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Supercookies - Privacy van internetgebruikers - Verregaande inbreuk - Optreden van de overheid en de privacycommissie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3025
5-5049 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Rashonden - Diefstal - Ontvoering - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3014
5-5048 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale netwerksites - Eenzijdig wijzigen privacyinstellingen - Privacyschending
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 12/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2964
5-5047 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Slachtoffers van huiselijk geweld en stalking - Mobiel alarmsysteem - Abused Women's Active Response Emergency - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2358
5-5046 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Flash balls - Letsels bij gebruik door politiediensten - Vrije verkoop
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2320
5-5045 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel in minderjarigen - Handhaving - Pakkans van de daders
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-843
5-5044 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen holebi's - Vervolgde incidenten - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-841
5-5043 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Lijst van verboden websites - Censuur - Methode
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 29/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-649
5-5042 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Cijfergegevens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-646
5-5041 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Toezicht op het internet - Preventief screenen door de overheid - Deep packet inspection (DPI)
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-639
5-5040 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-638
5-5039 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechters - iPads - Pilootproject
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-637
5-5038 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-59
5-5037 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3753
5-5036 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  EthiopiŽ - Ontwikkelingsgelden - Oppositie - Manipulatie verkiezingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3750
5-5035 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3720
5-5034 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3535
5-5033 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3105
5-5032 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  LibiŽ - Gelden van het Kadhafi-regime - Deblokkering - Noodhulp en medische hulp
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3024
5-5031 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afschaffen van papieren treinkaartjes - Personeelskost - Milieu - EfficiŽntie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2524
5-5030 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-63
5-5029 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3715
5-5028 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Kunduz - Bermbommen - "Lead nation"
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3299
5-5027 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Overdracht van gedetineerden door de NAVO - Stopzetting wegens folteringen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3098
5-5026 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3871
5-5025 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Landbouwbedrijven - Blokkeren veestapels - Duur - Economische gevolgen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3772
5-5024 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Import - Vlees - ArgentiniŽ - BraziliŽ - Hormonale stoffen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3754
5-5023 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3714
5-5022 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Voedselbanken - Aantal aanvragen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3051
5-5021 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-60
5-5020 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3896
5-5019 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3870
5-5018 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3708
5-5017 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3247
5-5016 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Import van vlees - Vlees dat niet werd gecontroleerd op boviene spongiforme encefalopathie (BSE) - Controle in de Belgische slachthuizen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3100
5-5015 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugs - Extasy (XTC) - Extreem hoge dosis MDMA (methyleendioxymethamfetamine) - Volksgezondheid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2089
5-5014 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Proeven op dieren - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1360
5-5013 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1284
5-5012 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1280
5-5011 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3898
5-5010 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Italiaanse maffia - 'Ndrangheta - Nederland - BelgiŽ
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3866
5-5009 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Juweliers - Beveiliging - Gezichtsscan - Databank van criminelen - Privacywetgeving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3751
5-5008 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3719
5-5007 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Oplichting - Babbeltrucs - Preventie bij ouderen - Nederland
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3703
5-5006 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Stijgende trend - Preventie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3697
5-5005 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3533
5-5004 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensenhandel - Mensensmokkel - Vervolging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 12/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3496
5-5003 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Valse politieagenten - Diefstal met valse titeldracht - Preventie - Oude uniformen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3494
5-5002 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ramp - Informatiepunt - Rampenzender - Regionale en nationale omroepen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3338
5-5001 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs - Website Silk road - Virtuele drugssupermarkt - Anonieme transacties - Handhaving vanwege politie en douane
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3297
5-5000 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3293
5-4999 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Skimmen - Bankkaarten - 3D-Printers - Preventie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3252
5-4998 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3250
5-4997 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Transit-illegalen - Handhaving - Extra inzet manschappen - Aanzuigeffect
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3108
5-4996 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3106
5-4995 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Parkings naar Oostende - Illegalen - Mensensmokkelaars - Controles - Spercontroles
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3104
5-4994 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Transit illegalen - Mobiele controles in de haven van Oostende - Technologische opsporingsmethodes
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3099
5-4993 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Noodoproep per SMS - Invoering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3078
5-4992 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheid van de Staat - Lezingen van haatpredikers in het buitenland - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen en handhaving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3077
5-4991 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Supercookies - Privacy van internetgebruikers - Verregaande inbreuk - Optreden van de overheid en de privacycommissie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3026
5-4990 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1950
5-4989 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-66
5-4988 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3712
5-4987 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Administratieve vereenvoudiging - Aanhangwagens - Nummerplaat - Fysieke aanwezigheid in BelgiŽ - Milieukost
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3770
5-4986 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3718
5-4985 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2560
5-4984 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Partydrug - Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - Gebruik in BelgiŽ - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-655
5-4983 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  EthiopiŽ - Ontwikkelingsgelden - Oppositie - Manipulatie verkiezingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3749
5-4982 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3709
5-4981 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3534
5-4980 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afghanistan - Kunduz - Belgische troepen - Mensenrechten - Risico's
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2883
5-4979 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Japan - Walvisvangst - Arrestatie van activisten - Internationale Walviscommissie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-656
5-4978 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-89
5-4977 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Gevolgen voor de Belgische missie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-87
5-4976 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Belgische reactie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-77
5-4975 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-69
5-4974 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LRA ("L'Armťe de Rťsistance du Seigneur") - Nieuwe oorlogsmisdaden - Kindsoldaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-31
5-4973 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Virtuele drugssupermarkten - TOR netwerk - Douane - Controle pakjes
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3899
5-4972 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3864
5-4971 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW-wetgeving - Verlaagd tarief - Sauna's - Interpretatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3809
5-4970 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3752
5-4969 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3707
5-4968 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Criminaliteit - Skimmen - Bankkaarten - 3D-Printers - Preventie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3251
5-4967 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  LibiŽ - Gelden van het Kadhafi-regime - Deblokkering - Noodhulp en medische hulp
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3023
5-4966 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Impact op begroting
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-837
5-4965 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale rulings - Aantal aanvragen - Beperkte "roll back" van rulings
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-643
5-4964 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Jacht op dolfijnen - Wreedheden - Walvisvaartcommissie - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1384
5-4963 Bart Tommelein (Open Vld) eerste minister  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3706
5-4962 Bart Tommelein (Open Vld) eerste minister  
  Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-52
5-4961 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstal van fietsen - Preventie - Lokfietsen met een GPS-systeem
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1094
5-4504 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Migratie - Gezinshereniging - Vrouwen - Kinderen - Achterlating in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4503
5-4503 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Migratie - Gezinshereniging - Vrouwen - Kinderen - Achterlating in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4504
5-4502 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Migratie - Gezinshereniging - Vrouwen - Kinderen - Achterlating in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4504
5-4336 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Afghanistan-conferentie - Belgische engagementen - Evolutie - Verkiezingen - Exit-scenario
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4335
5-4335 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afghanistan - Afghanistan-conferentie - Belgische engagementen - Evolutie - Verkiezingen - Exit-scenario
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4336
5-3899 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Virtuele drugssupermarkten - TOR netwerk - Douane - Controle pakjes
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4973
5-3898 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3896
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3897
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5011
5-3897 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3896
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3898
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5058
5-3896 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3897
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3898
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5020
5-3871 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3870
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5026
5-3870 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3871
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5019
5-3866 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Italiaanse maffia - 'Ndrangheta - Nederland - BelgiŽ
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5010
5-3865 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3864
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5057
5-3864 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3865
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4972
5-3809 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BTW-wetgeving - Verlaagd tarief - Sauna's - Interpretatie
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4971
5-3808 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Den Haan - Asielcentrum - Onrust bij bevolking - Criteria
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3807
5-3807 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Den Haan - Asielcentrum - Onrust bij bevolking - Criteria
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3808
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5077
5-3772 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Landbouwbedrijven - Blokkeren veestapels - Duur - Economische gevolgen
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5025
5-3771 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Administratieve vereenvoudiging - Aanhangwagens - Nummerplaat - Fysieke aanwezigheid in BelgiŽ - Milieukost
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3770
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5069
5-3770 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Administratieve vereenvoudiging - Aanhangwagens - Nummerplaat - Fysieke aanwezigheid in BelgiŽ - Milieukost
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3771
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4987
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5151
5-3754 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Import - Vlees - ArgentiniŽ - BraziliŽ - Hormonale stoffen
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5024
5-3753 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3752
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5037
5-3752 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3753
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4970
5-3751 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Juweliers - Beveiliging - Gezichtsscan - Databank van criminelen - Privacywetgeving
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5009
5-3750 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  EthiopiŽ - Ontwikkelingsgelden - Oppositie - Manipulatie verkiezingen
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3749
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5036
5-3749 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  EthiopiŽ - Ontwikkelingsgelden - Oppositie - Manipulatie verkiezingen
  Verzending vraag 21/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3750
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4983
5-3726 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5076
5-3725 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5070
5-3724 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5075
5-3723 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5082
5-3722 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Antwoord 22/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
5-3721 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5068
5-3720 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5035
5-3719 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5008
5-3718 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4986
5-3717 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5081
5-3716 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5067
5-3715 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5029
5-3714 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5023
5-3713 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
5-3712 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4988
5-3711 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5060
5-3710 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5061
5-3709 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4982
5-3708 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5018
5-3707 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4969
5-3706 Bart Tommelein (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3726
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4963
5-3703 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Oplichting - Babbeltrucs - Preventie bij ouderen - Nederland
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5007
5-3697 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Stijgende trend - Preventie
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3696
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5006
5-3696 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Stijgende trend - Preventie
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3697
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5056
5-3535 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3534
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5034
5-3534 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3535
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4981
5-3533 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3532
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5005
5-3532 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3533
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5055
5-3496 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensenhandel - Mensensmokkel - Vervolging
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3495
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5004
5-3495 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Mensensmokkel - Vervolging
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3496
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5054
5-3494 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Valse politieagenten - Diefstal met valse titeldracht - Preventie - Oude uniformen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3493
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5003
5-3493 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Valse politieagenten - Diefstal met valse titeldracht - Preventie - Oude uniformen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3494
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5053
5-3338 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ramp - Informatiepunt - Rampenzender - Regionale en nationale omroepen
  Verzending vraag 4/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5002
5-3299 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Kunduz - Bermbommen - "Lead nation"
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3298
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5028
5-3298 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Afghanistan - Kunduz - Bermbommen - "Lead nation"
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 28/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3299
5-3297 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs - Website Silk road - Virtuele drugssupermarkt - Anonieme transacties - Handhaving vanwege politie en douane
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3296
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5001
5-3296 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Drugs - Website Silk road - Virtuele drugssupermarkt - Anonieme transacties - Handhaving vanwege politie en douane
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 18/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3297
5-3295 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Woekerleningen - Internet
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3294
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5080
5-3294 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Woekerleningen - Internet
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3295
5-3293 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3292
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5000
5-3292 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3293
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5052
5-3291 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3293
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5079
5-3252 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Skimmen - Bankkaarten - 3D-Printers - Preventie
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3251
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4999
5-3251 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Criminaliteit - Skimmen - Bankkaarten - 3D-Printers - Preventie
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3252
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4968
5-3250 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3249
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4998
5-3249 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3250
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5051
5-3248 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3250
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5078
5-3247 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3250
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5017
5-3108 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Transit-illegalen - Handhaving - Extra inzet manschappen - Aanzuigeffect
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4997
5-3107 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3106
5-3106 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3107
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4996
5-3105 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3107
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5033
5-3104 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Parkings naar Oostende - Illegalen - Mensensmokkelaars - Controles - Spercontroles
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4995
5-3101 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Import van vlees - Vlees dat niet werd gecontroleerd op boviene spongiforme encefalopathie (BSE) - Controle in de Belgische slachthuizen
  Verzending vraag 19/9/2011
  Antwoord 21/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3100
5-3100 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Import van vlees - Vlees dat niet werd gecontroleerd op boviene spongiforme encefalopathie (BSE) - Controle in de Belgische slachthuizen
  Verzending vraag 19/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3101
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5016
5-3099 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Transit illegalen - Mobiele controles in de haven van Oostende - Technologische opsporingsmethodes
  Verzending vraag 19/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4994
5-3098 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Overdracht van gedetineerden door de NAVO - Stopzetting wegens folteringen
  Verzending vraag 19/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5027
5-3097 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Transitillegalen in Oostende - Readmissieakkorden met Algerije - Afstemmen terugkeerbeleid met Nederland en Frankrijk
  Verzending vraag 19/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3096
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5074
5-3096 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Transitillegalen in Oostende - Readmissieakkorden met Algerije - Afstemmen terugkeerbeleid met Nederland en Frankrijk
  Verzending vraag 19/9/2011
  Antwoord 18/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3097
5-3095 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Transit illegalen - Verminderen aanzuigeffect zeehavens - Vergroten opvangcapaciteit illegalen - Verlengen detentieduur
  Verzending vraag 19/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5073
5-3078 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Noodoproep per SMS - Invoering
  Verzending vraag 16/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4993
5-3077 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheid van de Staat - Lezingen van haatpredikers in het buitenland - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen en handhaving
  Verzending vraag 16/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3076
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4992
5-3076 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Lezingen van haatpredikers in het buitenland - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen en handhaving
  Verzending vraag 16/9/2011
  Antwoord 21/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3077
5-3051 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Voedselbanken - Aantal aanvragen
  Verzending vraag 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5022
5-3026 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Supercookies - Privacy van internetgebruikers - Verregaande inbreuk - Optreden van de overheid en de privacycommissie
  Verzending vraag 31/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3025
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4991
5-3025 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Supercookies - Privacy van internetgebruikers - Verregaande inbreuk - Optreden van de overheid en de privacycommissie
  Verzending vraag 10/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3026
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5050
5-3024 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  LibiŽ - Gelden van het Kadhafi-regime - Deblokkering - Noodhulp en medische hulp
  Verzending vraag 31/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3023
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5032
5-3023 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  LibiŽ - Gelden van het Kadhafi-regime - Deblokkering - Noodhulp en medische hulp
  Verzending vraag 31/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3024
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4967
5-3022 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  LibiŽ - Gelden van het Kadhafi-regime - Deblokkering - Noodhulp en medische hulp
  Verzending vraag 31/8/2011
  Antwoord 7/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3024
5-3016 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Leidraad voor het afstoten van museale objecten - Cijfers eventuele verkoop van collectiestukken - Controle
  Verzending vraag 26/8/2011
  Antwoord 5/10/2011
5-3015 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rashonden - Diefstal - Ontvoering - Cijfers
  Verzending vraag 26/8/2011
  Antwoord 17/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3014
5-3014 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Rashonden - Diefstal - Ontvoering - Cijfers
  Verzending vraag 26/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3015
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5049
5-2967 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociale netwerksites - Eenzijdig wijzigen privacyinstellingen - Privacyschending
  Verzending vraag 16/8/2011
  Antwoord 3/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2964
5-2966 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Sociale netwerksites - Eenzijdig wijzigen privacyinstellingen - Privacyschending
  Verzending vraag 16/8/2011
  Antwoord 1/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2964
5-2964 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale netwerksites - Eenzijdig wijzigen privacyinstellingen - Privacyschending
  Verzending vraag 16/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2967
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5048
5-2884 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Kunduz - Belgische troepen - Mensenrechten - Risico's
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2883
5-2883 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Afghanistan - Kunduz - Belgische troepen - Mensenrechten - Risico's
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2884
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4980
5-2853 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vrije radio's - Playlists - Gebrek aan transparantie - Correct uitkeerbeleid vanwege de beheersvennootschappen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-2821 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Sabam - Persen van eigen werk - Auteursrechten
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2561 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2560
5-2560 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2561
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4985
5-2559 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden
  Verzending vraag 6/7/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2561
5-2558 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Slechtzienden en blinden - Musea - Voorbeeld uit het Guggenheim Museum - Interactieve benadering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2557
5-2557 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Slechtzienden en blinden - Musea - Voorbeeld uit het Guggenheim Museum - Interactieve benadering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 5/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2558
5-2524 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afschaffen van papieren treinkaartjes - Personeelskost - Milieu - EfficiŽntie
  Verzending vraag 14/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5031
5-2381 Bart Tommelein (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Sabam - Jaarlijkse analyse van evenementen - Terugstorten van foutieve inningen
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2380 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Sabam - Exacte aanrekening van verschuldigde rechten - Transparanter werken - Meer rechten rechtstreeks aan de artiest betalen
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2365 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale musea - Nieuwe media - Crossmediale communicatie - Twitter
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 1/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2364
5-2364 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea - Nieuwe media - Crossmediale communicatie - Twitter
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2365
5-2361 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Strijd tegen klimaatopwarming - Steun aan derdewereldlanden - Corruptie - Risico's en maatregelen
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2360
5-2360 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Strijd tegen klimaatopwarming - Steun aan derdewereldlanden - Corruptie - Risico's en maatregelen
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2361
5-2359 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Slachtoffers van huiselijk geweld en stalking - Mobiel alarmsysteem - Abused Women's Active Response Emergency - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2358
5-2358 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Slachtoffers van huiselijk geweld en stalking - Mobiel alarmsysteem - Abused Women's Active Response Emergency - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/5/2011
  Rappel 8/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2359
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5047
5-2321 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Flash balls - Letsels bij gebruik door politiediensten - Vrije verkoop
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2320
5-2320 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Flash balls - Letsels bij gebruik door politiediensten - Vrije verkoop
  Verzending vraag 12/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2321
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5046
5-2319 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Havengebieden - Verhuur van gebouwen - Belasting op de toegevoegde waarde
  Verzending vraag 12/5/2011
  Antwoord 6/9/2011
5-2295 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Global Positioning System (GPS)-toestellen - Locatiegegevens - Doorgeven aan de politie - Privacy
  Verzending vraag 9/5/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2225 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale musea - Regels bruikleen - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2224
5-2224 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea - Regels bruikleen - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2225
5-2207 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Hormonen in de veeteelt - Onderzoek naar forensische monsters - Vergelijking met de Nederlandse aanpak
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1159
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1160
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1161
5-2183 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsmiddel - Aanvang herzieningstijdvak
  Verzending vraag 29/4/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-2182 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hormonenmaffia - Vrijspraak in grootschalig onderzoek - Beleid - Vermogensonderzoeken
  Verzending vraag 29/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2181
5-2181 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Hormonenmaffia - Vrijspraak in grootschalig onderzoek - Beleid - Vermogensonderzoeken
  Verzending vraag 29/4/2011
  Antwoord 9/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2182
5-2173 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europees Hof voor de rechten van de mens - Veroordeling voor laattijdige behandeling van geÔnterneerden - Cijfers - Beleid
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2172
5-2172 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Europees Hof voor de rechten van de mens - Veroordeling voor laattijdige behandeling van geÔnterneerden - Cijfers - Beleid
  Verzending vraag 21/4/2011
  Rappel 8/9/2011
  Antwoord 27/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2173
5-2171 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europees Hof voor de rechten van de mens - Veroordeling voor laattijdige behandeling van geÔnterneerden - Cijfers - Beleid
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2173
5-2170 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BTW - onroerende financieringshuur - GeÔnvesteerd kapitaal - Bijhorend terrein
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2089 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Drugs - Extasy (XTC) - Extreem hoge dosis MDMA (methyleendioxymethamfetamine) - Volksgezondheid
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5015
5-1987 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Samenwerking met Google - Digitalisering van de archieven - Publieke toegankelijkheid via internet
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 19/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1986
5-1986 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Samenwerking met Google - Digitalisering van de archieven - Publieke toegankelijkheid via internet
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 18/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1987
5-1951 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 11/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
5-1950 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4990
5-1949 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951
5-1948 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951
5-1947 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951
5-1932 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 24/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1931
5-1931 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 12/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1932
5-1930 Bart Tommelein (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1932
5-1837 Bart Tommelein (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Operatoren telecommunicatie - Agressieve telefonische verkoopspraktijken - Maatregelen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 19/5/2011
5-1783 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verhoging van de taksen van Brussel Airport - Beroepprocedure van regulator - Bevoegdheidsoverschrijding - Lopende zaken
  Verzending vraag 18/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5066
5-1782 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Uitkeringsfraude - Hardere aanpak - Nederlands handhavingprogramma - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 30/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1780
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1781
5-1781 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitkeringsfraude - Hardere aanpak - Nederlands handhavingprogramma - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1780
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1782
5-1780 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Uitkeringsfraude - Hardere aanpak - Nederlands handhavingprogramma - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1781
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1782
5-1779 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verhoging van de taksen van Brussels Airport - Meerkost voor de passagiers - Beroepprocedure van regulator - Impact van de vernietiging door de Raad van State
  Verzending vraag 18/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5065
5-1717 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Postzegels - Vervanging door sms'jes
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-1528 Bart Tommelein (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling)
  Verzending vraag 25/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1527
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5064
5-1527 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling)
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 28/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1528
5-1526 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten - Ratificatie - Bestrijding van invasieve exoten (Verkwalling)
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1528
5-1384 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Jacht op dolfijnen - Wreedheden - Walvisvaartcommissie - Maatregelen
  Verzending vraag 18/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1383
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4964
5-1383 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Jacht op dolfijnen - Wreedheden - Walvisvaartcommissie - Maatregelen
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 14/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1384
5-1382 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Elektriciteitsattest - Slaagpercentage - Aanpassen van de criteria
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 4/4/2011
5-1363 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1362
5-1362 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1363
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5059
5-1361 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 5/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1363
5-1360 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Proeven op dieren - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 15/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5014
5-1287 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 7/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1286
5-1286 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1287
5-1285 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1287
5-1284 Bart Tommelein (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden
  Verzending vraag 9/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1287
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5013
5-1283 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 7/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1282
5-1282 Bart Tommelein (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 4/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1283
5-1281 Bart Tommelein (Open Vld) minister van Justitie  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord