Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4503

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Migratie - Gezinshereniging - Vrouwen - Kinderen - Achterlating in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen

familiemigratie
migrantenkind
migrerende vrouw
echtscheiding
Marokko

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
5/3/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4504

Vraag nr. 5-4503 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van een artikel in de Nederlandse pers, op basis van cijfers van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Naderland (MVVN) en de Stichting Steun Remigranten (SSR) blijkt dat zich elk jaar ongeveer tachtig vrouwen melden die tegen hun wil, zonder paspoort of verblijfsvergunning, vanuit Nederland in Marokko zijn gedumpt. Daarnaast zijn ook meer dan honderd kinderen hiervan het slachtoffer, en waarschijnlijk gaat het om grotere aantallen, gezien slechts een klein deel aangifte doet. Voor deze vrouwen is het onmogelijk om, noch bij de Marokkaanse, noch bij de Nederlandse politie een aangifte voor 'achterlating' te doen. De vrouwen werden naar Nederland gehaald in het kader van gezinshereniging, en kregen een verblijfsvergunning die samenhangt met hun huwelijk. Nadat hun huwelijk is gestrand, worden de vrouwen achtergelaten.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de geachte ministers en staatsecretaris:

1) Hoe reageert u op het bericht in de Nederlandse pers 'Veel vrouwen gedumpt in Marokko'?

2) Kent men in BelgiŽ gelijkaardige problemen wat achterlating betreft in het land van oorsprong, en kan u dit uitvoerig toelichten welke concrete stappen zullen worden ondernomen om inzake deze problematiek? Hoe zit het met de preventie?

3) Kan u cijfermatig toelichten hoeveel vrouwen jaarlijks vanuit BelgiŽ in Marokko worden achtergelaten? Hoe groot is dit probleem volgens dergelijke schatting?

4) Bent u zich ervan bewust van de kans dat dit probleem zich niet enkel beperkt tot Marokkaanse vrouwen, maar ook bij andere minderheidsgroepen (Pakistan, Irak, Iran,..)? Is dit nu reeds het geval en heeft ons land hieromtrent reeds klachten ontvangen?

5) Hoe evalueert u het feit dat ook minderjarigen aan hun lot worden overgelaten? Kan u uitvoerig toelichten wat de juridische mogelijkheden zijn om ouders te vervolgen vanwege kindermishandeling?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de Staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie.