Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6869

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Aardwarmte - Mogelijke locaties - Duurzame energie

geothermische energie
Nederland
ontginning van de hulpbronnen

Chronologie

10/8/2012Verzending vraag
5/9/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6870

Vraag nr. 5-6869 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een onbekende partij heeft bij het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een opsporingsvergunning aangevraagd voor aardwarmte in twee grote gebieden; tezamen beslaan deze een kwart van de oppervlakte van Nederland. Het is de grootste opsporingsvergunning die ooit is aangevraagd in Nederland. Het gaat om een vergunningaanvraag voor de hele provincie Friesland en een deel van Groningen.

Ook Vlaanderen ziet potentieel in aardwarmte. Zo heeft de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) concrete plannen voor een centrale die stroom opwekt uit aardwarmte. Het is de bedoeling tegen 2014 op de voormalige Balmattsite in Mol een eerste geothermische centrale operationeel te hebben

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op het nieuws uit Nederland dat een grote speler een enorme vergunning heeft aangevraagd voor het opsporen van ideale sites voor aardwarmte? Zit er ook in ons land veel potentieel en zo ja, hoe stimuleert u dit?

2) Kan u toelichten of er ook in ons land aanvragen lopende zijn voor het opsporen van ideale locaties voor aardwarmte ?

3) Kan u aangeven welke sites en locaties heden reeds gekend zijn of potentieel hebben om in aanmerking te komen voor energiewinning uit aardwarmte? Kan u uitvoerig toelichten?

4) Bent u bereid actief samen met de regio's op zoek te gaan naar potentiŽle investeerders in deze vorm van energie? Zo ja, kan u toelichten? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 5 september 2012 :

Ziehier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid.

Net zoals de overige hernieuwbare energieën met uitzondering van de offshore, behoort de geothermie tot de strikte bevoegdheid van de gewesten. Ik verzoek dus het geachte lid om zijn vragen te richten aan mijn gewestcollega’s.