Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4978

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming

Antarctica
wetenschappelijk onderzoek
toerisme
beschermd gebied

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
16/4/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-89

Vraag nr. 5-4978 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wij hebben sinds lang nauwe banden met Antarctica en we blijven als land hierin investeren, getuige het Princess Elisabeth poolstation. Het is de eerste basis die volledig op hernieuwbare energiebronnen functioneert. Het wetenschappelijke onderzoek van Princess Elisabeth moet bijdragen tot een beter begrip van klimaatmechanismen.

BelgiŽ is tevens een van de twaalf oorspronkelijke verdragspartijen van het Verdrag van Washington inzake Antarctica uit 1959.

De belangrijkste bepalingen van het Antarctica-verdrag zijn:

- Antarctica zal alleen voor vreedzame doeleinden gebruikt worden;

- vrijheid van wetenschappelijk onderzoek;

- uitwisseling en toegankelijkheid van wetenschappelijke waarnemingen;

- het volledige gebied van Antarctica, alle bases en infrastructuur inbegrepen dient op ieder ogenblik open te staan voor inspecties.

De laatste jaren vinden steeds meer toeristen de weg naar Antarctica. Diverse mijnbedrijven lonken naar Antarctica en de natuur staat er nu reeds onder zware druk ten gevolge van de klimaatopwarming.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe beoordeelt de minister de effectiviteit van het huidige (internationale) beschermingsregime voor Antarctica, mede gelet op de toenemende toeristische belangstelling voor dit gebied?

2) Is hij van mening dat de huidige internationale en nationale regelgeving voldoende bescherming biedt aan dit unieke en zeer kwetsbare natuurgebied? Zo ja, kan hij dit uitvoerig toelichten? Zo neen, welke mogelijkheden ziet hij om de bescherming van Antarctica te verhogen? Heeft hij dit reeds aangekaart in internationale fora en zo ja, dewelke en wat waren de resultaten?

3) Kan hij aangeven hoeveel bezoekers Antarctica jaarlijks hebben bezocht, respectievelijk voor de laatste vijf jaar en kan hij deze cijfers duiden? Acht hij dit duurzaam?

4) Worden de effecten van het toerisme op de natuur, het milieu en de wilde dieren in het Antarctisch gebied onderzocht? Zo ja, kan hij die resultaten toelichten en de voornaamste vaststellingen weergeven? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 16 april 2012 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de Staatssecretaris voor het milieu, de heer Melchior Wathelet.