Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5778

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 2 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten

auteursrecht

Chronologie

2/3/2012Verzending vraag
23/3/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5778 d.d. 2 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŰ zijn verschillende collectieve beheersmaatschappijen actief op het gebied van audiorechten en audiovisuele rechten. Het betreft een hele rits beheersvennootschappen die worden onderverdeeld in diverse groepen: de beheersvennootschappen van auteurs, de beheersvennootschappen van uitgevers, de beheersvennootschappen van uitvoerende kunstenaars, de beheersvennootschappen van producenten en de overkoepelende beheersvennootschappen.

Diverse maatschappijen kwamen in het verleden meermaals in een slecht daglicht te staan. Om het hele kluwen transparanter te maken werden diverse wetgevende initiatieven genomen. Ik verwijs tevens naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 4-4176, en meer bepaald naar de tabel die de minister gaf voor de jaren 1998 tot 2008 betreffende de ge´nde rechten, de verdeelde rechten en het verschil tussen beide, alsook naar de schriftelijke vragen 5-1279 en 5-5034. Voorts gaf de minister een overzicht van de schulden die als passief voorkomen op de balans.

Ik had graag een overzicht gekregen van de gelden van 2011 die door de diverse beheersvennootschappen in ons land werden ge´nd en die nog niet werden uitgekeerd aan de uiteindelijke rechthebbenden en dus met andere woorden werden opgepot, en dit in het licht van de nieuwe wetgeving.

1) Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de middelen in eigen beheer van alle beheersvennootschappen, en dit opgesplitst per beheersvennootschap voor 2011? Kan hij de cijfers duiden?

2) Kan hij een gedetailleerd overzicht geven van de ge´nde rechten, de verdeelde rechten en het verschil tussen beide, en dit van alle beheersvennootschappen en opgesplitst per beheersvennootschap, voor 2011? Kan hij de cijfers duiden? Ook de gecumuleerde cijfers de dato 2011 over de periode 1998 tot 2011 en de uitkeringspercentages de dato 2011 had ik graag ontvangen zodra zij ter beschikking zijn.

Antwoord ontvangen op 23 maart 2012 :

Ziehier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

  1. De cijfers van het boekjaar 2011 zijn momenteel nog niet ter beschikking van de controledienst van de beheersvennootschappen. De per 31 december 2011 vastgestelde schuld aan de rechthebbenden is nog niet beschikbaar aangezien de jaarrekeningen betreffende het boekjaar 2011 pas tegen juli 2012 bij de Nationale Bank van België moeten ingediend worden. Eenzelfde termijn wordt door de controledienst gehanteerd. Na ontvangst van de nodige gegevens worden deze eerst aan een controle onderworpen om dan erna eventueel door de controledienst geaccepteerd te worden. De meest recente gegevens beschikbaar bij de controledienst zijn dus deze van het boekjaar 2010.

  2. Volgend uit het antwoord op vraag 1 verwijs ik het geachte lid naar het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-5186 de dato 16 januari 2012 voor de meest recente gegevens.