Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7027

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 14 september 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Brommobiel - Parkeren - Bewonerskaart - Identificatieplaat

registratie van een voertuig
automobiel
parkeerterrein
minder vervuilend voertuig
officiŽle statistiek

Chronologie

14/9/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-7027 d.d. 14 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het parkeren met een zogenaamde "brommobiel" of "microcar" levert klachten op van de betrokken chauffeurs. Voor een microkar is geen rijbewijs noch nummerplaat vereist. Dit heeft echter tot gevolg dat zij niet in aanmerking komen voor bewonerskaarten in de steden en gemeenten waar die bewonerskaarten ter beschikking worden gesteld. Dit milieuvriendelijke vervoersmiddel wordt onder meer gebruikt door mensen met een beperkte mobiliteit alsook door milieubewuste mensen die kleine verplaatsingen doen. Zij kunnen hun voertuig, als zij niet over een garage beschikken, in vele steden en gemeenten echter maar moeilijk kwijt zonder bewonerskaart. Anderzijds kunnen deze mensen ook niet beboet worden voor verkeerd parkeren aangezien ze geen nummerplaat hebben. De regelgever heeft daarin immers niet voorzien.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Is het niet aangewezen om een soort nummerplaat of identificatieplaat voor betrokken voertuigen in te voeren of hen in een bepaalde nieuwe categorie in te delen waardoor zij desgevallend een bewonerskaart kunnen aanvragen? Zo neen, welke andere oplossing ziet u? Zo ja, kunt u toelichten naar timing en inhoud toe?

2) Beschikt u desgevallend over cijfergegevens wat betreft het aantal voertuigen van het type "brommobiel" of microcar die worden gebruikt in ons verkeer?

3) Zijn er nog andere voertuigen waarvoor men momenteel geen bewonerskaart kan aanvragen?