Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1837

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 22 maart 2011

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Operatoren telecommunicatie - Agressieve telefonische verkoopspraktijken - Maatregelen

telecommunicatie
provider
concurrentiebeperking
ongevraagde elektronische reclame

Chronologie

22/3/2011Verzending vraag
19/5/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1837 d.d. 22 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik ontving een aantal klachten van burgers die mij melden dat telecommunicatiebedrijven, in casu Belgacom, er nogal agressieve praktijken op nahouden om klanten terug te halen. De personen die de klachten aan mij overmaakten spraken van regelrechte " stalking "-praktijken. Het gaat steeds om klanten die recentelijk de overstap maakten naar een andere operator en sindsdien op de meeste onmogelijke uren en herhaaldelijk, met een anoniem nummer, worden opgebeld door Belgacom. Het lijkt mij, dat wanneer mensen te kennen geven geen interesse te hebben, dit voldoende moet zijn voor deze bedrijven om hun acties stop te zetten. Dergelijke " hard selling " praktijken doen zich jammer genoeg niet enkel voor bij telecomoperatoren. Het lijkt mij daarom aangewezen dat toch wordt getracht hier zo snel mogelijk paal en perk aan te stellen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de geachte minister weet van dergelijke praktijken?

2) Heeft hij weet van klachten die zijn binnen gekomen aangaande deze praktijken? Zo ja, kan hij mij dan een overzicht bezorgen van het aantal klachten en de inhoud van ervan?

3) Indien er klachten zijn binnengekomen, gaat dit dan enkel over telecommunicatieoperatoren of heeft hij ook weet van andere bedrijven die dergelijke technieken gebruiken?

4) Bestaan er maatregelen om deze praktijken tegen te gaan?

5) Is hij bereid om maatregelen te nemen of overleg te plegen met de sector om deze praktijken de wereld uit te helpen?

Antwoord ontvangen op 19 mei 2011 :

1. De aangehaalde praktijken van Belgacom of gelijkaardige praktijken van andere firma’s, namelijk het agressief benaderen van vroegere klanten die zijn overgestapt naar een concurrent, zijn mijn administratie niet bekend.

2 en 3. Mijn diensten hebben geen klachten over die praktijk ontvangen. Mocht het geachte lid echter kennis hebben van dergelijke gevallen dan nodig ik hem uit ze mee te delen aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

4 en 5. Dergelijke praktijk kan als oneerlijke handelspraktijk worden vervolgd op grond van artikel 86 juncto artikel 94, 3° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, waarbij het hardnekkig en ongewenst aandringen per telefoon, fax, e-mail of andere afstandsmedia wordt verboden.