Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6500

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 15 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Fiscale fraude - Belastingsakkoord tussen Duitsland en Zwitserland - Belgisch beleid - Uitbreiding - Impact overheidsfinanciŽn

belastingfraude
bankgeheim
Zwitserland
belastingovereenkomst
bilaterale overeenkomst
belasting op inkomsten uit kapitaal
Duitsland
belastingvlucht

Chronologie

15/6/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6501

Vraag nr. 5-6500 d.d. 15 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De belastingdeal tussen Zwitserland en Duitsland die al enige tijd in de lucht hing werd onlangs voltrokken. Duitse zwartspaarders verliezen daarmee hun belastingvoordeel.

Onder het verdrag tussen beide landen krijgen Duitsers die in Zwitserland bankieren de keuze om anoniem achterstallige belasting te betalen of om alsnog aangifte te doen bij de Duitse fiscus. CliŽnten die kiezen voor anonieme betaling kunnen een heffing verwachten tussen 19 % en 34 % van het totale vermogen, afhankelijk van de duur en de hoogte van het banksaldo. Het verdrag gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2013.

Duitsers die in de toekomst wensen te bankieren in Zwitserland zullen bij voorbaat worden geconfronteerd met een belasting van 26,375 %, gelijk aan de heffing in Duitsland, waarmee aan hun fiscale verplichtingen voldaan is.

De Duitse fiscus mag de komende twee jaar tot 999 informatieverzoeken indienen. Zij moeten minimaal de naam geven van de verdachte; zogenaamde fishing expeditions, waarbij op grote schaal informatie wordt opgevraagd, zijn niet mogelijk.

In ruil krijgen Zwitserse banken makkelijker toegang tot de Duitse markt. Onder meer de verplichting tot het onderhouden van cliŽntrelaties via lokale, Duitse banken wordt geschrapt.

De Zwitserse regering garandeert de Duitse regering een betaling van minimaal 2 miljard Zwitserse Franken (1,82 miljard euro), te betalen uit de belastingopbrengsten van de Duitse tegoeden.

Graag had ik daarover volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op de voorwaarden van dit verdrag tussen Duitsland en Zwitserland en bent u voorstander van een gelijkaardig verdrag tussen ons land en Zwitserland? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke uitvoeringsbepalingen had u voor ogen op het vlak van tarief, anonimiteit en informatie-uitwisseling?

2) Kan u aangeven welke impact een gelijkaardig verdrag zou hebben voor de overheidsfinanciŽn?

3) Beschikt u over indicaties over het uitstaande bedrag alsook over het aantal landgenoten dat rekeninghouder is in Zwitserland zonder dat ze dat hebben aangegeven?

4) Zijn gelijkaardige verdragen in voorbereiding met andere belastingparadijzen zoals Liechtenstein, Andorra, Man, Jersey en andere oorden? Kan u uitvoerig toelichten?