Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3108

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 21 september 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Oostende - Transit-illegalen - Handhaving - Extra inzet manschappen - Aanzuigeffect

illegale migratie
doorvoer
politiecontrole

Chronologie

21/9/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4997

Vraag nr. 5-3108 d.d. 21 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Oostende merken hulpverleners een zorgwekkende stijging van het aantal transitillegalen. Volgens hulpverleners wordt er zelfs 'reclame' gemaakt onder de migranten dat dit de beste plaats is om de oversteek naar Engeland te wagen.

De groep illegalen die naar Oostende komt om de oversteek te maken, blijft groeien. Het gaat vooral om Algerijnen, Egyptenaren, TunesiŽrs en SyriŽrs. Door het schone weer heeft zich schijnbaar een groep transitillegalen gevestigd in natuurgebieden in Oostende waaronder "het Bosje". Vele burgers voelen zich dan ook niet meer veilig.

Deze situatie is inhumaan en behoeft een structurele oplossing. Illegale asielzoekers moeten terug worden verwezen naar hun land en het doorschuiven van deze mensen naar elkaars landgrenzen is geen oplossing. Europa kan en moet hier een duidelijkere rol spelen. Ook de concrete situatie in Oostende behoeft een oplossing. Het aanzuigeffect moet worden stopgezet. Consequent beleid kan de toestroom indammen.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Is zij bereid gezien de sterke toename van transitvluchtelingen om extra politiemanschappen ter beschikking zal stellen van de stad Oostende om doorgedreven acties te kunnen voeren? Zo ja, kan zij toelichten om hoeveel mensen het gaat en kan zij aangeven hoelang zij zullen worden ingezet?

2) Kan zij aangeven hoe de coŲrdinatie praktisch verloopt met de lokale politie, de scheepvaartpolitie, de spoorwegpolitie en andere betrokken diensten alsook de provincie en de stad? Gaat zij op regelmatige basis overleggen, plannen en desgevallend bijsturen? Kan zij dit toelichten?

3) Welke andere stappen voorziet zij om de handhaving te versterken en om het aanzuigeffect van Oostende ten aanzien van de transit- illegalen daadwerkelijk stop te zetten?