Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5079

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving

elektronische bankhandeling
elektronisch betaalmiddel
computerpiraterij
diefstal
georganiseerde misdaad

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
26/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3291

Vraag nr. 5-5079 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De schade als gevolg van fraude met bankkaarten, het zogenoemde "skimmen", is in Nederland blijkens recente cijfers in 2009 opgelopen tot 36 miljoen euro.

Doordat banken hun geldautomaten beter zijn gaan beveiligen hebben de criminelen hun werkterrein naar betaalautomaten in winkels verlegd. De laatste trend is fraude bij onbemande betaalautomaten, zoals deze in de treinstations.

Qua dadergroepen blijken vooral Roemeense bendes hierin gespecialiseerd te zijn.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte ministers:

1) Hoe reageert u op de Nederlandse cijfers wat betreft skimming en kan u aangeven hoeveel de totale schade bedroeg in ons land wat betreft skimming en dit respectievelijk wat betreft 2008, 2009 en 2010? Kan u deze cijfers duiden?

2) Hoeveel gevallen van skimmen gebeurden op jaarbasis respectievelijk wat betreft de jaren 2008, 2009 en 2010? Kan u deze cijfers duiden?

3) Kan u bevestigen dat de daders net zoals in Nederland ook in ons land hun werkterrein hebben verlegd en heden vooral kaarten skimmen via onbewaakte betaalautomaten en betaalautomaten in winkels en betaalautomaten in stations? Kan u concreet toelichten welke stappen werden ondernomen om dit probleem in te dijken?

4) Wordt er met banken en andere private instellingen en winkeliers samengewerkt om skimmen te voorkomen? Zo ja, op welke manier?

5) Wordt er in Europees verband actie ondernomen tegen dit verschijnsel? Zo ja, hoe en welke resultaten werden reeds geboekt?

6) Zijn er tussen ons land en in het bijzonder RoemeniŽ en Rusland justitiŽle samenwerkingsverbanden en/of opsporingafspraken en uitleveringsverdragen om de specifieke dadergroepen daadwerkelijk te vervolgen? Zo ja, kan u dit toelichten en aangeven hoeveel daders respectievelijk in 2008, 2009 en 2010 werden veroordeeld?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

1-5. Ik nodig het geachte lid uit deze vraag te stellen aan mijn collega, de minister van Economie, die bevoegd is voor deze materie.

6. Ik nodig het geachte lid uit om deze vraag te stellen aan mijn collega, de minister van Justitie, die bevoegd is voor deze materie.