Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2558

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 20 juni 2011

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Slechtzienden en blinden - Musea - Voorbeeld uit het Guggenheim Museum - Interactieve benadering

lichamelijk gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten
museum

Chronologie

20/6/2011Verzending vraag
18/7/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2557

Vraag nr. 5-2558 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Amerikaanse Guggenheim Museum worden bijzondere inspanningen gedaan voor slechtzienden en blinden. Via het "Mind's eye" programma worden maandelijks speciale bezoeken georganiseerd die via "verbal imaging" en het aanraken ook de slechtzienden en de blinden kunnen genieten van kunst in de musea. Niet alleen worden speciale gidsen voorzien doch elke omschrijving van schilderijen wordt tevens in braille gezet en er worden speciale installaties voorzien. Aparte fora worden voorzien en er wordt ingezet op actieve interactie met workshops. Gidsen worden speciaal getraind op verbale beeldvorming om aldus een kunstwerk accuraat te omschrijven in correcte beeldtermen. Dit is een zeer sterk initiatief dat getuigt van een inclusieve museumervaring voor iedereen. Doorheen de tentoonstellingen staan informatiepalen om de bezoekers extra te informeren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe reageert u op het initiatief van het Guggenheim Museum? Zijn er gelijkaardige initiatieven in onze federale musea en kan u dit concreet toelichten?

2) Worden alle kunstwerken voorzien van brailleomschrijving en kan u dit toelichten naar alle federale musea toe?

3) Worden bij ons de museumintendanten en gidsen getraind op het omschrijven van kunstwerken in beeldtaal voor blinden en slechtzienden? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo neen, bent u bereid hieromtrent pilootprojecten op te starten?

4) Kan u aangeven welke budgetten per federaal museum specifiek alsook in het totaal op jaarbasis concreet worden uitgetrokken voor het bijstaan van blinden en slechtzienden? Volstaan deze en kan u dit toelichten?

5) Wordt het museumbeleid naar blinden en slechtzienden toe geco÷rdineerd? Zo ja, wie doet dit en welke concrete plannen werden de laatste jaren opgezet? Zo neen, behoeft dit niet nadere co÷rdinatie?

6) Hoe kunnen nieuwe technologieŰn leiden tot een meer interactieve benadering van de kunstwerken ten voordele van blinden en slechtzienden? Kan u toelichten welke initiatieven hieromtrent worden genomen en welke initiatieven u genegen bent?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2011 :

Het initiatief van het Guggenheim Museum is een mooie illustratie van inclusief beleid ten aanzien van personen met een handicap zoals bedoeld in het Verdrag met betrekking tot de rechten van personen met een handicap. Aangezien voor de federale musea mijn collega van Wetenschapsbeleid bevoegd is, zal zij antwoorden op de andere vragen.