Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6466

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 13 juni 2012

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Nederland - Bedrijven - Verlagen administratiekosten - Administratieve vereenvoudiging - Terugdringen nalevingslast

Nederland
administratieve formaliteit
actieprogramma

Chronologie

13/6/2012Verzending vraag
9/7/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6465

Vraag nr. 5-6466 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds het aantreden van het kabinet Rutte in het najaar van 2010 zijn ondernemers gezamenlijk bijna een miljard euro minder kwijt aan het naleven van regels. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Tweede Kamer medegedeeld. Doordat veel verplichte procedures zijn vereenvoudigd en versneld, zullen de administratiekosten voor het bedrijfsleven eind dit jaar ruim 11 procent lager uitvallen dan in 2010. Dat betekent een besparing van bijna 850 miljoen euro. Door de afschaffing van onnodige regels en voorschriften wordt nog eens 100 miljoen euro bespaard.

Loonadministratie kost ondernemers nu bijvoorbeeld minder papier- en rekenwerk, een btw-aangifte kan tegenwoordig automatisch met de computer en kentekenbewijzen worden sneller afgeleverd.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op de Nederlandse cijfers betreffende het reduceren van de nalevingslast?

2) Acht u een reductie van de administratiekosten voor het bedrijfsleven van ruim 11 procent op jaarbasis of omgerekend 850 miljoen euro ook bij ons haalbaar? Zo neen, waarom niet? Welk percentage vindt u dan wel realistisch? Kunt u dat toelichten?

3) Kunt u een gedetailleerde lijst opstellen van verplichte procedures voor bedrijven die u gaat versnellen en vereenvoudigen?

4) Kunt u gedetailleerd aangeven welke onnodige regelgeving en voorschriften u gaat schrappen en/of drastisch vereenvoudigen?

Antwoord ontvangen op 9 juli 2012 :

In alle lidstaten van de Europese Unie is de administratieve lastenverlaging en vereenvoudiging een belangrijk item, zo ook in Nederland en België. Daarom hebben we ook, in analogie met andere landen, een Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging uitgewerkt, met als doel de administratieve lasten tegen 2014 met 30 % procent te verlagen, wat dus in lijn ligt met de resultaten uit Nederland. Dit actieplan bevat een paar honderd projecten in de verschillende federale administraties die daartoe zullen bijdragen en is consulteerbaar op mijn website (http://www.chastel.belgium.be/nl/ vereenvoudig-het-leven-voorstelling-van-het-federaal-actieplan-administratieve-vereenvoudiging-2012). De rode draden in dit actieplan zijn de éénmalige gegevensopvraging en het zoveel mogelijk digitaliseren van administratieve processen. Het meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging brengt momenteel de belangrijkste projecten van dit actieplan in kaart en evalueert de verwachte resultaten aangaande de vermindering van de administratieve lasten.

Uit de cijfers uit Nederland blijkt dat vooral de elektronische facturatie veel mogelijkheden biedt om de administratiekosten te drukken: in Nederland werd de impact ervan op een jaar tijd op 116,4 miljoen berekend. Uit berekeningen van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging blijkt dat indien 25 % van alle facturen volledig elektronisch zouden verwerkt worden, dit een impact van meer dan een miljard euro zou hebben.

Daarom is de elektronische facturatie ook een project waaraan ikzelf en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging dit jaar veel aandacht besteden: we hebben een Nationaal Forum opgericht, waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn, dat bekijkt hoe de elektronische facturatie verder geïmplementeerd en gepromoot kan worden.

Daarnaast blijven ik en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging er bij onze collega’s op aandringen dat bij nieuwe of wijzigende regelgeving voldoende aandacht aan wordt besteed om de administratieve kosten voor ondernemingen – en burgers, zoveel mogelijk te beperken.