Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6918

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 augustus 2012

aan de minister van Justitie

Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving

welzijn van dieren
dierenbescherming
officiŽle statistiek
geldboete
gerechtelijke vervolging
beroepsverbod

Chronologie

27/8/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6917

Vraag nr. 5-6918 d.d. 27 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerder ingediende maar nog steeds onbeantwoorde schriftelijke vraag (5-5059). Regelmatig duiken in de lokale pers berichten op over dierenmishandeling. Naar verluidt komt het slechts zeer sporadisch tot een daadwerkelijke veroordeling van de dader van de mishandelingen. Op papier ogen de sancties nochtans indrukwekkend. Die variŽren van boetes tot penale sancties en een beroepsverbod ingeval van kwekers. In 2007 werd een systeem van administratieve boetes ingevoerd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel mensen werden veroordeeld tot een (administratieve) boete voor dierenmishandeling in respectievelijk 2009, 2010, en 2011? Hoeveel bedraagt de gemiddelde boete en hoeveel mensen werden in het totaal beboet?

2. Hoeveel mensen werden veroordeeld tot een verbod om dieren te houden wegens dierenmishandeling in respectievelijk 2009, 2010, en 2011?

3. Hoeveel processen-verbaal werden er opgesteld wegens dierenmishandeling in respectievelijk 2009, 2010, en 2011?

4. Hoeveel mensen werden er strafrechtelijk veroordeeld voor dierenmishandeling en / of dierenverwaarlozing en dit respectievelijk voor de jaren 2009, 2010, en 2011?

5. Kan de minister aangeven in hoeverre zij het noodzakelijk acht om de maximale periode voor een verbod tot het houden van dieren die de rechter aan dierenbeulen kan opleggen moet worden uitgebreid?

6. Kan de geachte minister aangeven welke gevallen van dierenmishandeling en - verwaarlozing het meest voorkomen alsook welke dieren het meest worden getroffen door mishandeling en of verwaarlozing?

7. Werden er hieromtrent bijzondere richtlijnen gegeven aan het parket en zo ja, dewelke? Moeten er bijkomende richtlijnen komen? Kan dit worden toegelicht?