Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5291

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 17 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Geld lenen - SMS - E-mail - Consumentenkrediet - Woekeraars - Minileningen - Flitskrediet - Reacties

lening
kortlopend krediet
internet
elektronische handel
mobiele telefoon
consumptief krediet
bescherming van de consument
mobiele communicatie

Chronologie

17/1/2012Verzending vraag
16/2/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5292

Vraag nr. 5-5291 d.d. 17 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds kort is de Europese marktleider in SMS-minileningen ook actief in ons land. Sinds september heeft het zijn minilening concept in BelgiŽ gelanceerd. In hun persmededeling omschrijven ze zich als volgt: "Wij bieden leningen aan tussen 50 EUR en 200 EUR, voor een periode van 15 of 30 dagen, afhankelijk van het geleende bedrag. De kosten zijn zeer transparant: geen interesten, geen maandelijkse afbetalingen, enkel een vast bedrag per lening. Deze service laat mensen toe om onverwachte uitgaven op te vangen, of een klein gat in hun budget te overbruggen.".

Een aanvraag indienen is eenvoudig: via internet of via SMS. De consument krijgt een antwoord binnen gemiddeld 10 minuten nadat de aanvraag is ontvangen en het geld wordt onmiddellijk na goedkeuring naar je rekening overgeschreven. Geen vervelend papierwerk vereist (zie https://www.ferratum.be/nl/first-news-article).

Wie de voorwaarden nakijkt ziet dat er kosten worden aangerekend voor het flitskrediet. Wie 50 euro leent voor 15 dagen betaalt 10 euro kosten. Wie 150 euro leent voor 3 dagen betaalt 37,50 euro kosten. Wie 200 euro leent voor 30 dagen betaalt 49,99 euro. Men vindt deze gegevens terug in hun voorwaarden in een zogenaamde "leentabel". Bovendien heeft de consument geen bedenktijd want binnen de 10 minuten wordt de lening toegekend en gestort op rekening. Dit zijn duidelijk woekeringresten die geen meerwaarde bieden voor de economie bieden en onmiddellijk moeten gestopt worden.

Ikzelf ontving zo overigens een mail die mij deze diensten, weliswaar van een andere firma, aanbood. Ik verwijs hieromtrent naar mijn eerdere schriftelijke vragen waarin ik aangaf te vrezen dat het flitskrediet dat reeds enige tijd in Nederland bestaat ook bij ons zou opduiken (stuk nr. 5-3295 en stuk nr. 5-5080). Heden is het zover. De website heeft overigens een zogenaamde promo lopen als startaanbod. Gedurende een beperkte periode kan je als nieuwe klant gratis 50 Ä lenen. Hieraan moet paal en perk worden gesteld.

Gezien het voorgaande kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Hoe reageert u op het bestaan van deze online woekeraars en het feit dat de grootste marktspeler binnen Europa heden ook in ons land actief is?

2) Heeft het de Commissie voor het Bank-, Financie, en Assurantiewezen (CBFA) of heeft uzelf of uw administratie reeds klachten ontvangen over Belgische slachtoffers van deze woekeraars? Zo ja, hoeveel klachten heeft u ontvangen?

3) Heeft de economische inspectie reeds klachten ontvangen omtrent deze internetwoekeraars? Zo ja, om hoeveel klachten ging het?

4) Welke stappen acht u aangewezen om op te treden tegen deze internetwoekeraars gezien deze zich richten op Belgische consumenten? Kan u dit uitvoerig toelichten?

5) Heeft u weet van andere EU landen die het slachtoffer zijn van woekerleningen die via het internet worden aangeboden vanuit andere EU landen? Zo ja, is gezamenlijk optreden niet aangewezen?

6) Kan u aangeven of deze websites en hun praktijken conform de recent gewijzigde Wet op het consumentenkrediet zijn en of het berekenen van exorbitante behandelingskosten niet valt onder de maximale aan te rekenen rente? Kan u dit toelichten en aangeven hoe hiertegen eventueel kan worden opgetreden?

7) Welk praktisch advies heeft u voor Belgische consumenten die zouden zijn ingegaan op aanbiedingen vanwege deze online woekeraars?

8) Kan u bevestigen dat u deze woekeraars terstond zal aanpakken en dit om te voorkomen dat zij verder slachtoffers zouden maken?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2012 :

Ik kan het geachte lid meedelen dat zijn vraag over de woekerleningen voor kleine bedragen (de zogenaamde minikredieten) een aangelegenheid betreft over consumentenkrediet en de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, minister Vande Lanotte, minister van Economie, Consumenten en Noordzee.