Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7032

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 20 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Telecombedrijven - Internettolweg - Monopolisering van de netwerken - Congres van de Verenigde Naties in Dubai over het internet - Internetneutraliteit

telecommunicatieregelgeving
internet
telecommunicatie-industrie
betaalde diensten
conferentie VN

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
15/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7033

Vraag nr. 5-7032 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit de gespecialiseerde pers rond het internet (http://webwereld.nl/analyse/111800/groeiende-steun-voor-internettolweg.html) verneem ik dat de Europese telecombedrijven (telco's) het omstreden plan voor een aparte internettolweg doorzetten. Het lobbyen voor en tegen nieuwe internationale regels voor het internet nadert het kookpunt voorafgaand aan het cruciale congres van de Verenigde Naties over het internet, in december in Dubai.

Luigi Gambardella, voorzitter van het "European Telecommunications Network Operators Association" (ETNO), is vol vertrouwen dat het voorstel van de Europese telecombedrijven voor een aparte tolweg op het internet zal worden aangenomen. Voor die tijd wordt het nog besproken op een belangrijke vergadering van Europese toezichthouders, verenigd in de Europese Conferentie van de Administraties van post en telecommunicatie (CEPT).

CEPT vormt een cruciaal machtsblok binnen de "International Telecommunication Union" (ITU), dus hun steun kan doorslaggevend zijn. In een eerdere fase steunde CEPT ook een plan om het spoofingverbod voor telefonie uit te breiden naar het internet. Deze maatregelen druisen in tegen de internetneutraliteit gezien het risico op monopolisering van de netwerken door de telco's.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging "Center for Democracy and Technology" (CDT) is een petitie gestart tegen de uitbreiding van de macht van de ITU naar het internet.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op het voornemen van telecombedrijven om een internettolweg in te voeren?

2) Bent u het met me eens dat de vooropgestelde regeling waarvoor de telecombedrijven lobbyen strijdig is met het principe van internetneutraliteit?

3) Welke concrete stappen gaat u ondernemen om in te gaan tegen de invoering van een internettolweg? Kan u zeer uitvoerig toelichten naar concrete acties en tijdstippen toe?

4) Kan u oplijsten met wie u contacten gaat hebben of zal hebben bij de Verenigde Naties ter voorbereiding van het VN-congres in december te Dubai en kan u zeer concreet aangeven wie onze regering zal vertegenwoordigen?

5) Heeft u hieromtrent overleg gepland met de Vlaamse regering alsook met andere deelregeringen? Kan u concreet toelichten?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2012 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Economie, de heer Johan Vande Lanotte.