Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-31

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 30 augustus 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

LRA ("L'Armée de Résistance du Seigneur") - Nieuwe oorlogsmisdaden - Kindsoldaten

oorlogsmisdaad
kinderbescherming
Democratische Republiek Congo
misdaad tegen de menselijkheid

Chronologie

30/8/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-32
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-33
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4974

Vraag nr. 5-31 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Verzetsleger van de Heer (LRA) van oorlogsmisdadiger Joseph Kony heeft de afgelopen maanden terug van zich laten horen. Honderden kinderen en volwassenen werden ontvoerd om ze in te zetten als soldaten, aldus een recent rapport van Human Rights Watch.

Minstens 697 kinderen en volwassenen in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) en de Democratische Republiek Congo (DRC) werden de afgelopen 18 maanden brutaal uit hun huizen ontvoerd en met geweld gedwongen om mee te vechten met de rebellen, zegt Human Rights Watch. Ongeveer een derde van de ontvoerden zijn kinderen. Jongens worden ingezet als kindsoldaat, meisjes als seksslavin. Verder maakte het LRA doorheen de jaren zich schuldig aan verminkingen, verkrachtingen, kannibalisme en moord.

Ongeveer 255 mensen werden in dezelfde periode gedood door de rebellengroep, vaak door kindsoldaten. Meer dan 74.000 mensen zijn op de vlucht voor het geweld. Het LRA staat berucht voor de wreedheid, willekeur van hun aanvallen en hun gedwongen rekrutering.

Sinds 2005 houden de rebellen zich schuil in de bossen van Congo. Kony aanvaardde het voorstel om vredesgesprekken te voeren met de Ugandese regering, maar in die gesprekken werd weinig vooruitgang geboekt.

Ondertussen slaagde het LRA erin om zich te bewapenen en te versterken. De rebellengroep is de afgelopen jaren actief in het grensgebied tussen Sudan, de Centraal Afrikaanse Republiek en Congo.

LRA-leider Joseph Kony en andere leden van de groepering worden internationaal gezocht wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Welke stappen heeft u concreet ondernomen om de LRA eindelijk de wacht aan te zeggen en dit zowel op internationaal niveau als wat betreft bilateraal overleg met uw ambtsgenoten inde DRC, Sudan en Uganda? Kan u dit concreet toelichten?

2) Meent u niet dat het meer dan tijd is om samen met de betrokken Afrikaanse landen en de internationale gemeenschap desnoods militair in te grijpen om het LRA definitief te ontbinden en de leiders voor het Internationale Strafhof in Den Haag te brengen? Kan u uw standpunt uitvoerig toelichten? Werd deze optie reeds besproken en zo ja waar?

3) Hoe reageert u op het recente rapport van Human Rights Watch?

4) Volgens diverse bronnen neemt het fenomeen van kindsoldaten terug toe in Afrika. Kan u deze tendens bevestigen en kan u gedetailleerd weergeven welke rebellenlegers en welke officiële legereenheden in Afrika heden kindsoldaten inzetten?

5) Kan u gedetailleerd overlopen welke programma's België ondersteunt om kindsoldaten terug te herintegreren in de maatschappij? Kan u dit cijfermatig toelichten?