Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-311

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Fraude

faciliteiten voor gehandicapten
parkeerterrein
fraude
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

5/11/2010Verzending vraag
4/4/2011Rappel
18/5/2011Antwoord

Vraag nr. 5-311 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Parkeerkaarten voor personen met een handicap zijn de laatste jaren meer en meer een gegeerd goed geworden. De parkeerplaatsen in onze steden worden schaars en duur. Met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag je niet enkel gebruik maken van de voorbehouden parkeerplaatsen, je mag ook parkeren op de gewone parkeerplaatsen zonder dat je daarvoor een ticket moet nemen. Voor iemand die dagelijks in een stad moet parkeren, levert zoín parkeerkaart al snel een besparing op van meer dan 100 euro per maand.

Die kaarten zijn daarom altijd onderhevig geweest aan fraude en oneigenlijk gebruik. Ik denk aan familieleden die bijvoorbeeld de kaart niet terugstuurden na het overlijden van een houder of aan mensen die de parkeerkaart gebruiken voor verplaatsingen waarbij de houder zelf niet aanwezig is. Door de nieuwe technologieŽn komt daar de laatste jaren een nieuw soort fraude bij. Door de evoluties op het vlak van digitaal drukwerk is het mogelijk om nagenoeg perfecte kopieŽn van een bestaande parkeerkaart te maken. Door de toenemende vergrijzing van onze bevolking zijn er ook veel meer parkeerkaarten in omloop, wat de controle op fraude zeker niet vergemakkelijkt. Het lijkt mij maar logisch dat die kaarten voorbehouden blijven aan het deel van de bevolking dat er recht op heeft - uiteindelijk zijn zij ook het grootste slachtoffer van de fraude - en dat we proberen om de fraude zo goed mogelijk aan te pakken.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel mensen zijn op dit moment houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap?

2) Kan de minister nauwkeurige cijfers geven over de evolutie van het aantal houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap voor de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010? Kan ze die cijfers duiden?

3) Hoe staat het met de regionale spreiding? Ik had graag de cijfers gekregen per provincie.

4) Dankzij het Rijksregister en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid kan de administratie gemakkelijk nagaan wie overleden is en de familieleden vragen de kaart terug te sturen. Wordt dit goed gevolgd? Hoeveel brieven moet de administratie jaarlijks versturen om de parkeerkaarten van overledenen terug te vorderen?

Antwoord ontvangen op 18 mei 2011 :

In antwoord op uw vraag, deel ik u mee dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van mijn collega, de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Personen met een Handicap.