Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5031

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afschaffen van papieren treinkaartjes - Personeelskost - Milieu - EfficiŽntie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
elektronisch betaalmiddel
plaatsbewijs

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
1/10/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2524

Vraag nr. 5-5031 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Spoorwegen zullen vanaf eind 2012 geen papieren treinkaartjes meer verkopen. De overstap op elektronisch betalen via de chipkaart moet dan zijn afgerond. Hoewel veel loketten op stations zullen verdwijnen, worden medewerkers niet ontslagen.

De loketmedewerkers op de stations zullen worden ingezet om vragen van reizigers te beantwoorden. Tegelijkertijd wordt een proef met een internetzuil uitgebreid; deze doet dienst als servicepunt.

Sinds de invoer van de chipkaart in 2009 worden door baliemedewerkers steeds minder kaartjes verkocht.

Het spreekt voor zich dat het afvoeren van de papieren ticket veel voordelen heeft. Het personeel kan elders meer efficiŽnt worden ingezet, de natuur vaart er wel bij en de kostprijs daalt (papieren treinkaartjes, drukken, toestellen, onderhoud, ...). Ook de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kan hier veel aan efficiŽntie winnen, mocht dit systeem ook in ons land worden ingevoerd.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de geachte minister op het Nederlands voornemen om de papieren tickets af te voeren en enkel nog te werken met een chipkaart? Kan zij de voor- en nadelen van het afvoeren van de papieren treinkaartjes oplijsten?

2) Overweegt de NMBS ook in ons land de papieren kaartjes af te voeren? Kan zij toelichten welke de timing is? Kan zij aangeven hoeveel dit aan besparing zal opleveren? Moet de timing niet worden versneld? Kan zij aangeven waar het personeel zal worden gereaffecteerd? Om hoeveel personen gaat het?

3) Kan u aangeven hoeveel fulltime equivalenten binnen de NMBS actief zijn in de stations voor de fysieke verkoop van papieren treinkaartjes?

4) Kan zij aangeven hoeveel loketten er in de Belgische stations aanwezig zijn?

5) Kan zij aangeven hoeveel papieren treinkaartjes er het laatste jaar werden verkocht door de NMBS aan de reizigers? Kan dit eventueel, zo zij niet over de exacte cijfers beschikt, bij benadering worden weergegeven? Hoe schat zij de milieu-impact in van een afschaffing van de papieren treinkaartjes?

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2012 :

1.  De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is vanaf midden 2012 alle papieren treinkaarten (abonnementen) geleidelijk aan beginnen vervangen door een Chipkaart.  

Papieren biljetten zullen op korte tot middellange termijn zeker nog dienst doen als vervoerbewijs voor toevallige reizigers.  

Het belangrijkste voordeel van deze Chipkaart is dat zij onder andere vervoerbewijzen van de andere operatoren zal kunnen bevatten, zodat de klant in de toekomst slechts over één kaart zal dienen te beschikken voor de trein en ander openbaar vervoer. 

2.  In eerste instantie deelt de NMBS-groep me mee dat er geen impact op het personeel zal zijn.  

De NMBS deelt me mee dat wanneer klanten massaal deze kaarten gaan opladen aan automaten of via het internet, er zich verschuivingen zullen kunnen voordoen zoals in Nederland. 

3. De verdeling van vervoerbewijzen bij de NMBS bestaat hetzij uit :

In totaal kunnen 769,50 VTE’s betrokken zijn bij het uitreiken van vervoerbewijzen, hoewel dat cijfer zich niet tot uitsluitend tot die activiteit beperkt.  

4. De NMBS telt 209 verkooppunten, goed voor 381 loketten.  

5. In 2011 werden er aan de NMBS-loketten 26 134 000 biljetten voor binnenlands verkeer verkocht. Daarbij komen nog 2 532 000 biljetten van de automatenverkoop. De volledige afschaffing van papieren dragers zou een besparing van 350 000 m² papier opleveren. Het verbruik van plastickaarten valt echter moeilijk te ramen.