Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3099

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 19 september 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Transit illegalen - Mobiele controles in de haven van Oostende - Technologische opsporingsmethodes

illegale migratie
doorvoer
haveninstallatie
Verenigd Koninkrijk
controle van de migraties
politiecontrole

Chronologie

19/9/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4994

Vraag nr. 5-3099 d.d. 19 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds begin dit jaar werden meer dan 800 illegalen opgepakt in Oostende. Een commissaris van de interventiepolitie stelde onlangs in een interview dat de scanners waarmee de havencontainers onderzocht worden op menselijke aanwezigheid net de vluchtelingen lijken aan te trekken: " Eens voorbij de scanner zitten ze immers safe. ". Bijgevolg lijkt het me opportuun om meer in te zetten op mobiele controles en dit op grotere schaal en dichter bij de boot. De flessenhals is immers de haven. Alle illegalen moeten hierlangs dus hier hebben we de meeste kans om het grootste aantal illegalen te vatten. Dit behoeft niet zozeer een bijkomende inzet wat mankracht betreft maar vooral de inzet van technologie.

In Frankrijk gebruikt men bijvoorbeeld de zeer succesvolle opsporingsmethode die gebaseerd is op de opsporing van koolzuurgassen in vrachtwagens. In Calais kunnen vrachtwagenchauffeurs gratis terecht bij een dergelijk controlepunt waar de vrachtruimte met behulp van een sonde zeer snel kan worden onderzocht. 40 % van de vrachtwagenchauffeurs aldaar maakt gebruik van deze dienst. In Engeland maakt men gebruik van hartslagdetectoren (die van seismische technologie gebruik maken om minimale bewegingen te detecteren).

Er moet worden ingezet in een waaier van controlemiddelen om de pakkans verder op te drijven. Dit zal ontmoedigend werken en laat dat nu net de bedoeling zijn. Consequent beleid kan de toestroom immers indammen.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de minister op de stelling dat de vaste scanner in de haven van Oostende vluchtelingen lijkt aan te lokken? Wat wordt hieraan gedaan?

2) Bent u het met me eens dat er meer mobiele controles moeten komen in de haven van Oostende en dit met verschillende methodes? Zo ja, kan u dit concreet toelichten naar methodes toe en naar aantallen extra controles in de haven zelf naar transit-illegalen?

3) Zijn de politiediensten vertrouwd met de opsporingsmethode in Frankrijk waarbij wordt gezocht naar koolzuurgassen in vrachtwagens en wat vindt u van het initiatief in Calais om een dergelijk controlepunt aan te bieden aan de transportfirma's?

4) Zijn de politiediensten vertrouwd met de opsporingsmethode in Engeland waarbij hartslag detectoren worden ingezet? Bent u zinnens gelijkaardige controlemiddelen in te zetten ion Oostende? Zo neen, welke andere technologieŽn worden dan ingezet?